ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОГО, ЦИВІЛЬНОГО І МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Кафедру промислового, цивільного та міського будівництва (ПЦМБ) утворено наказом ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет» № 425 від 28.08.2015 року внаслідок об’єднання випускаючих кафедр: будівельних конструкцій (БК); технології, організації та механізації будівництва (ТОМБ); архітектури та містобудівництва (АМ). Окрім того, до складу новоствореної кафедри було частково залучено ресурси кафедри опору матеріалів та будівельної механіки (ОМБМ).

Проте можна вважати, що кафедра ПЦМБ водночас є ровесницею будівельного факультету. Історія повертає нас до 1959 року, коли було засновано факультет, при якому було відкрито одну-єдину кафедру. Тогочасна її назва – промислового та цивільного будівництва, співзвучна із сьогоднішньою. Пізніше, внаслідок розвитку будівельної галузі та вдосконалення підготовки фахівців різних будівельних профілів, на її базі утворювалися нові кафедри. Окрім того, з потребою відкриття нових спеціальностей поступово на будівельному факультеті було засновано ще декілька кафедр. Але про все по порядку.

У 1959 році на кафедрі промислового та цивільного будівництва працювало лише троє викладачів (А.Ф. Вешке, І.О. Федоров, П.К. Пряник) та один лаборант – М.Я. Щур, зусиллями яких проводилися усі дисципліни. Через рік до них долучились викладачі з рядів фахівців-практиків, проектних інститутів та випускників аспірантури: А.А. Любимов, О.О. Розанова, А.Г. Лідневич, Ф.С. Чмихов. Першим її завідувачем був Артур Федорович Вешке, якого у 1960 році змінив досвідчений будівельник Борис Федорович Бабков, котрий працював до того керівником тресту «Криворіжаглобуд».

У 1962 році кафедру промислового та цивільного будівництва було розділено на дві: кафедру архітектури та конструкцій і кафедру технології та організації будівельного виробництва.

В той час на кафедрі архітектури та конструкцій працювали: к.т.н., доцент В.Г. Антонюк, асистенти М.В. Гончаренко, А.А. Любимов, П.К. Пряник, І.О. Федоров. Її завідувачем став досвідчений архітектор-практик Федір Семенович Чмихов.

Протягом наступних років на кафедрі з’являються яскраві особистості, які не одним десятиліттям плідної праці вписали свої імена в історію факультету. У період 1962 – 1965 рр. стають до відповідальної роботи викладачі: І.С. Яровой, Б.М. Шевченко, Г.Л. Турабелідзе, А.М. Соколов, Б.І. Голобородько Г.І. Бондарев, М.М. Дерев’янко, В.І. Маракуца, В.М. Сурдін та інщі. Після закінчення аспірантури Київського інженерно-будівельного інституту на кафедру архітектури та конструкцій направлений Леонід Іванович Стороженко – один з найвидатніших викладачів кафедри за всю її історію.

Ще будучи студентами, з посади лаборанта розпочинали свою трудову діяльність на кафедрі А.Ф. Ковальов (у 1966 р.) та В.І. Гончар (у 1967 р.). Проторувавши шлях від майстра до начальника дільниці тресту «Криворіжбуд», у 1977 році прийшов В.В. Пінський.

У 1978 році відбувається перейменування кафедри архітектури та конструкцій у кафедру будівельних конструкцій, що обумовлено відокремленням архітектурних дисциплін та створенням нової окремої кафедри – архітектури промислових та цивільних споруд.

Склад кафедри будівельних конструкцій продовжує збільшуватись. Після двох років служби в армії по закінченні інституту, здобувши потому ще два роки практичного досвіду виконроба у тресті «Криворіжіндустрбуд», того ж 1978 року на посаду асистента прийшов В.І. Вербицький. А ще через рік до складу кафедри приєднався Є.В. Люльченко, пропрацювавши в КГРІ з 1971 року старшим лаборантом, закінчуючи паралельно навчання, та інженером. У 1979 році на кафедру БК також запрошують В.І. Астахова, котрий протягом шести років працював на посадах від виконроба до начальника управління тресту «Абаканвагонбуд» (Західний Сибір).  

У 1983 році склад кафедри поповнили ще один будівельник-практик з досвідом роботи виконроба, начальника дільниці, начальника генпідрядного будівельного управління тресту «Криворіжіндустрбуд» С.О. Жуков та випускник аспірантури С.І. Сахно, прийнятий спершу на посаду молодшого наукового співробітника, а згодом асистента.

Викладацький склад кафедри архітектури та конструкцій у 1967 році

нижній ряд: А.С. Зелінський, Л.І. Стороженко, В.І. Маракуца, А.А. Любимов, Ф.С. Чмихав; середній ряд: В.Г. Антонюк, Б.І. Голобородько, В.М.  Сурдін, І.О. Федоров; верхній ряд: Г.Л. Турабелідзе, М.М.  Дерев’янко, О.О. Зеленін.

Кафедри будівельних конструкцій у 2002 році

нижній ряд: Т.М. Бухвалова, М.М. Дерев’янко, В.І. Астахов, С.О. Жуков, В.І. Вербицький, Є.В. Єрмакова; верхній ряд: А.М. Соколов, В.І. Гончар, А.Ф. Ковальов, В.В. Пінський, А.А. Савченко, Є.В. Люльченко.

Р.О. Тімченко

Загалом початок 80-х – середина 90-х років стають періодом розквіту кафедри. Його уособленням, перш за все, є успішний захист кандидатських дисертацій цілої плеяди представників кафедри, серед яких і молоді вихованці, і вже досвідчені викладачі та інженери.

 У 2001 році кафедра будівельних конструкцій знову зазнала змін – у зв’язку з приєднанням до неї кафедри шахтного будівництва. І стала носити назву – гірничого, промислового та цивільного будівництва. Однак у 2005 році шахтобудівники були знову відокремлені в самостійну кафедру будівельних геотехнологій, а кафедру будівельних конструкцій – відновлено в її попередньому вигляді та складі. До 2015 року вона мала таку назву

2007 – 2008 стають роками повернення на кафедру БК її вихованців – досвідчених О.В. Паршина, С.О. Харченка, О.Г. Сахна, які до того займалися науково-виробничою та підприємницькою діяльністю, викладали на інших кафедрах.

Наприкінці нульових – початку десятих років нового тисячоліття поряд із заслуженими ветеранами кафедри з’являються молоді випускники аспірантури О.О. Сліпич та О.Д. Гук, які в подальшому успішно знайшли себе у практичній діяльності, а також О.А. Паливода, який по закінченні університету працював виконробом в асоціації «Кривбасбуд». У той же час із кафедри опору матеріалів та будівельної механіки перейшов О.Ю. Єрьоменко, який до того також здобув досвід роботи на виробництві.

Після Ф.С. Чмихова в різний час завідувачами кафедрою архітектури та конструкцій (будівельних конструкцій) були: кандидати технічних наук, доценти: А.А. Любимов, Л.І. Строженко, В.М. Сурдін, В.М. Кебенко, В.І. Маракуца, старший викладач В.М. Дмитрієнко. У період з 1996 по 2001 рр. кафедрою керував к.т.н., доцент В.І. Вербицький. З 2001 року і до періоду реорганізації – д.т.н., професор С.О. Жуков.

Як зазначалося вище, у 1978 році відокремлення архітектурних дисциплін призводить до появи ще одної (вже третьої) кафедри – архітектури промислових та цивільних споруд. ЇЇ першим завідувачем було обрано к.т.н, доцента Миколу Івановича Красікова.

У період з 1983 по 1995 рр. кафедру очолював к.т.н, доцент Гіві Лукіч Турабелідзе. Під його проводом також велася масштабна багаторічна робота, створеної ним самим ще у 1970 році лабораторії фотопружності, перейменованої пізніше у лабораторію експериментальних досліджень будівель і споруд.

Багато викладачів кафедри архітектури промислових та цивільних споруд, такі як П.П. Шеховцов, А.С. Зелінський, Г.Л. Турабелідзе, М.І. Красіков та інші, були «старими» знайомими, працюючи до того у колективах інших кафедр та підприємств. Та все ж з роками склад кафедри змінюється, додаються нові обличчя.

У 1987 році на кафедрі з’являється В.Г. Любченко, який натхненно підтримує традиції сприяння розвитку художньої самодіяльності студентства.

Протягом 1987 – 1991 рр. випускники аспірантури успішно захищають кандидатські дисертації. Серед них Т.Л. Чирва та Р.О. Тімченко, який сам підхопив згодом естафету yаукового керівництва та виховання талановитої молоді.

У 1995 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Міське будівництво та господарство» кафедра архітектури промислових та цивільних споруд отримала нову назву – архітектури та містобудівництва. А її завідувачем було обрано к.т.н., доцента В.І. Єфіменка, який здобувши згодом ступінь доктора технічних наук та звання професора, перебував біля керма кафедри до 2015 року, будучи при цьому головою профспілки університету.

У різні роки обов’язки завідувача кафедри архітектури та містобудівництва також виконував д.т.н., професор Р.О. Тімченко.

Кафедра архітектури та містобудівництва у 1997 році:

П.Ф. Шеховцов, С.М. Волошина, О.В. Степаненко, А.С. Зелінський, Р.О. Тімченко, Д.А. Крішко, Т.Л. Чирва, М.Г. Орішака, В.Г. Любченко

Кафедра архітектури та містобудівництва у 2003 році

верхній ряд: П.С. Кочергін, В.А. Шимко, Д.А. Крішко, О.П. Сухан, О.А. Шестаков; нижній ряд: В.Г. Любченко, О.М. Алексєєва, В.І. Єфіменко, Є.М. Колісник, Р.О. Тімченко

У другій половині 90-х років на кафедрі з’являються імена молодих випускників факультету з великим потенціалом – Д.А. Крішка та О.П. Сухана. У 1998 році на кафедру приходить випусник архітектурного факультету Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, креативний архітектор – В.А. Шимко, який до цього працював провідним фахівцем у ГоловАПУ Вітебського облвиконкому, інституті «Вітебськсільбудпроект» (Р. Білорусь) та інституті ПВКТІ «Криворізький Будпроект». Кількома роками пізніше до них долучаються молодий прогресивний вихованець кафедри П.С. Кочергін та інженер-практик О.А. Шестаков.

Пригадаємо події 1962 року. Внаслідок поділу кафедри ПЦБ, очолюваної на той час доцентом Б.Ф. Бабковим, крім вище згаданої кафедри архітектури та конструкцій, було утворено кафедру технології та організації будівельного виробництва (ТОБВ). Б.Ф. Бабков і очолив новостворену кафедру.

Після нього завідувачем впродовж року працював А.Ф. Короткий. У 1969 році на цю посаду призначено А.Ф. Баранникова, що працював до того на кафедрі економіки та викладав курс «Економіка будівництва» для студентів будівельного факультету. З його приходом дану дисципліну було знову передано до складу навчально-педагогічного навантаження кафедри ТОБВ. Три роки потому завідувачем кафедри працював к.т.н., доцент Т.Д. Бевз. У 1975 році кафедру знову очолював А.Ф. Короткий.

У 1977 році, за переведенням із Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, завідувачем кафедри було призначено працівника з великим виробничим і науково-педагогічним досвідом – к.т.н., доцента П.Г. Панова. Багато зусиль він доклав для вдосконалення навчального процесу, розроблення методичного забезпечення, поліпшення лабораторної бази кафедри.

Впродовж наступних п’яти років склад кафедри поповнився новими іменами, більшість із яких не один десяток років своєї праці присвятили розвитку факультету і кафедри. Так у 1979 році на посади доцентів із тресту «Криворіжстальконструкція» прийшли В.В. Голубенко та В.В. Кожушко, з науково-дослідного інституту – кандидати технічних наук В.П. Логвинов, М.І. Красіков, О.О. Малевич, з посади головного інженера будівельного управління «Криворіжпівнічрудбуд» прийшов працювати асистентом В.В. Рогозін. Того ж року на кафедру ТОБВ був переведений О.В. Бадов, який протягом 1976 – 1979 рр. працював на кафедрі будівельних конструкцій, а ще раніше здобув кількарічний досвід роботи майстром у тресті «Марганецьрудбуд».

Також на кафедрі будівельних конструкцій у 1982 році розпочинав свій трудовий шлях в університеті і О.І. Валовой, але згодом був переведений на кафедру технології і організації будівельного виробництва. Перед тим, протягом восьми років по закінченні будфаку КГРІ, він пройшов шлях від майстра до начальника управління у тресті «Криворіжіндустрбуд», а за введення в експлуатацію комплексу ПівнГЗК № 2 був удостоєний державної нагороди – медалі «За трудову доблесть».

У цей же період з інших тестів Криворіжжя на кафедру ТОБВ приходять фахівці з практичним досвідом Л.В. Масіч (1981 р.) та В.В. Афанасьєв (1983 р.).

З 1982 по 1986 рр. на посаді завідувача кафедри успішно працював к.т.н., доцент В.В. Голубенко.

У 1989 році до складу кафедри після закінчення факультету долучився О.М. Грицаєнко.

У 2003 році на кафедру запрошують досвідченого інженера-практика, колишнього директора заводу ЗБВ «Криворіжзалізобетон» Ю.Б. Бендерського.

Протягом 2007 – 2009 рр. стають до викладацької діяльності кращі вихованці кафедри Д.В. Попруга, П.І. Герб, М.О. Валовой.

З 1987 по 2015 рр. кафедрою ТОБВ, перейменованою у 1989 році у кафедру технології, організації та механізації будівництва (ТОМБ), завідував к.т.н., професор О.І. Валовой. Саме його, після реорганізації вище згаданих кафедр, у 2015 році було обрано керувати старою-новою кафедрою –  промислового, цивільного та міського будівництва.

За більш, ніж півсторічну історію, крім працівників, що утворюють сьогоднішній склад кафедри, науково-дослідну, викладацьку та навчально-допоміжну діяльність здійснювали понад 150 фахівців. Серед них видатні науковці та інженери, які зробили цінний внесок у розвиток будівельної галузі.

У різні роки до виховання молоді та розвитку зазначених кафедр, крім вище згаданих викладачів і співробітників, багато зусиль також доклали: кандидати технічних наук, доценти М.В. Безницький, В.І. Гончаров, Г.М. Дроздов, В.І. Єрьомін, Є.Г. Іванов, В.Т. Кияшко, А.П. Крещенко, М.В. Микула, А.Р. Мітін, С.М. Потебня, І.К. Сагуйченко, С.І. Сахно, А.М. Федоров, І.Т. Хаустов, А.Д. Шеховцов, О.А. Шестаков,; старші викладачі Л.Г. Білоконний, А.Л. Блох, Ю.В. Дмитрієв, О.В. Дорогой, В.М. Краснопольський, С.Ф. Пасько, І.С. Рузайкін, А.А. Савченко, О.Л. Тарановський, Є.М. Цвид, В.І. Шуйван; кандидати технічних наук, асистенти А.С. Амельченко, С.І. Коврига; асистенти О.М. Антонов, Ю.О. Антонов, Ю.М. Беник, Л.П. Денисов, В.С. Пікуль, А.П. Подцюк, О.Є. Постнов, Ю.П. Постоєнко, В.І. Терещенко, О.С. Федоренко, В.С. Федоренко; завідувачі лабораторіями В.В. Дядюра, В.А. Ковальчук, Г.М. Петрикевич, О.В. Сенько, С.О. Синявін, О.О. Спірін, М.Г. Орішака; наукові співробітники М.В. Гальченко, Л.М. Гречановська, Л.П. Дерябкіна, С.В. Піддубний, Л.І. Рисовер, О.О. Стром;  інженери Г.Н. Абсандзе, О.І. Антонова, Н.І. Борона, С.В. Вибицький, І.В. Єгорова, І.В. Новіков, М.В. Олійник, В.А. Пихтін, І.М. Ходос; співробітники навчально-допоміжного персоналу Р.Я. Бондар, Т.Є. Бухвалова,  І.С. Гончарова, Ж.М. Козьєва, Н.І. Кондра, Л.В. Косянчук, Л.А. Лепеха, Н.Г. Кебенко, Л.М. Паплинська, А.З. Раповка, В.І. Сигалаєва, Ж.М. Синявіна, Н.В. Сучкова, М.М. Тригуб, С.І. Фількенштейн, Т.В. Худякова, Н.Ю. Чаусова, В.Д. Чуєнко, А.П. Ярошенко та багато інших.

Кафедра технології, організації і механізації будівництва у 1999 році

верхній ряд: Л.В. Масіч, В.В. Рогозін, О.М. Грицаєнко, С.Ф. Пасько, В.В. Афанасьєв нижній ряд: О.В. Бадов, В.І. Пряник, О.І. Валовой, А.Г. Лідневич, З.А. Олехнович, А.П. Мазурова

Варто також зазначити, що більшість вище згаданих працівників – це випускники будівельного факультету нашого університету. Крім того, за всі роки існування базової кафедри та кафедр-наступниць з їх професорсько-викладацького складу вийшло чимало керівників різних структурних підрозділів університету.

За час існування базова кафедра (промислового та цивільного будівництва) та її наступниці тричі змінювали своє місце знаходження. Спочатку базувались по вул. Островского, 10 (район трампарку). В період з 1975 по 1988 роки – у 5-поверховій будівлі по вул. Островського, 16. А у 1988 році їх переведено до корпусу № 6 по вул. Віталія Матусевича, 11, де й тепер розташовується кафедра промислового, цивільного та міського будівництва.

Упродовж усіх років існування і до останнього часу викладачі базової кафедри та її наступниць – постійні учасники проектування, будівництва, реконструкції або ремонту цілої низки об’єктів матеріально-технічної бази університету. Зокрема таких, як: навчальні корпуси та їх структурні частини (переходи, спортивні зали, їдальні), гуртожитки, турбаза в с. Кудашове, спортивно-оздоровчий табір «Чароїт» в смт Лазурне, Палац молоді і студентів тощо.

Примітним є те, що виконання значної частки таких робіт здійснювалось із залученням студентів. Особливої уваги заслуговує формування, очолюваних викладачами, студентських будівельних загонів, які здійснювали впродовж багатьох років під час виробничих практик та літніх канікул будівництво різноманітних об’єктів на Криворіжжі та у різних регіонах СРСР.

на відпочинку «День будівельника у тайзі», СБЗ «Монтажник-83» КГРІ

СБЗ «Монтажник-82» КГРІ, м. Тюмень, 1982 р

Керівник ПКБ В.А. Шимко зі студентами, 2015 р.

Для надбання і закріплення професійних навичок проектування дуже слушним було створення у 1961 році студентського проектно-конструкторського відділу (СПКВ). Його першим завідувачем був інженер-будівельник В.І. Виноградов. У подальшому роботою СПКВ керували Є.Б. Лисак, В.Ф. Кушніренко, В.І. Щербина, П.Ф. Шеховцов. З 2009 року відділ перейменовано у проектно-конструкторське бюро (ПКБ), а його керівником призначено старшого викладача В.А. Шимка. Під його керівництвом та із залученням провідних викладачів кафедри на базі ПКБ студенти набувають практичного досвіду реальної проектної справи, проходять виробничу практику.

Окремо варто відзначити виконання викладачами і аспірантами вище названих кафедр господарчо-договірної науково-дослідної тематики, яке здійснювалось протягом багатьох років із залученням значних обсягів фінансування. Так, наприклад, у 1980 році об’єм виконаних робіт визначався сумою у 415 тисяч рублів. Завдяки чому за короткий термін було створено потужні науково-дослідні лабораторії для різноманітних випробувань будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. На той час на факультеті нараховувалось 8 лабораторій загальною площею 370 м2, оснащених сучасним обладнанням і приладами.

Значну роль на кафедрі ПЦМБ відведено науковій діяльності. Тут постійно ведеться підготовка спеціалістів найвищої кваліфікації через аспірантуру, яку було відкрито за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» у 1966 році під керівництвом тоді ще к.т.н., доцента Л.І. Стороженка. Першими аспірантами, які захистили кандидатські дисертації, стали В.М. Сурдін та В.І. Маракуца.

У подальшому розпочалась підготовка аспірантів ще за однією спеціальністю – «Будівельні матеріали та вироби». Мережа аспірантури поступово розширювалась. За весь час на вище згаданих кафедрах захистили кандидатські дисертації понад 50 аспірантів, серед яких 8 іноземців.

Особливої уваги заслуговує те, що шестеро викладачів і вихідців із базової кафедри та її наступниць у різні роки захистили докторські дисертації й отримали звання професорів, а саме: Л.І. Строженко, В.М. Горпінченко, С.О. Жуков, О.О. Шишкін, В.І. Єфіменко, Р.О. Тімченко. Крім того, звання професорів також отримали кандидати технічних наук П.А. Донченко та О.І. Валовой.

Таким чином, на кафедрі приділяється багато уваги впровадженню результатів наукових досліджень та розробок. Так результати наукових робіт були використані при укладанні нормативних документів державного значення, посібників, підручників та монографій. Також слід констатувати, що багато винаходів викладачів кафедри, зафіксованих у десятках патентів, та розроблених ними конструкцій знайшли практичне застосування в будівництві. Наукові розробки викладачів використовуються також і в навчальному процесі.

На кафедрі традиційно ведеться активна видавнича діяльність. Можна лише припустити, яку кількість наукових та навчально-методичних праць опубліковано за весь час. При цьому, викладачі та студенти-вихованці кафедри щорічно беруть активну участь в різних конференціях та конкурсах Всеукраїнського та міжнародного масштабів.

Окрім вище зазначеного, чимало співробітників кафедри ПЦМБ та її попередниць відзначилися як активні учасники спортивного та суспільного життя університету, запам’яталися яскравими номерами художньої самодіяльності, наповнили студентське життя організацією незабутніх виїзних екскурсій та проведенням різноманітних культурно-масових заходів.

Легендарний ВІА «Пегаси»

чемпіон факультету з футболу 1970 – 1973 рр. ПЦБ-69, у другому ряду зліва направо юні та прудкі В.В. Рогозін і О.І. Валовой

Команда КВН викладачів БФ «ЗачётJ», Студентська весна – 2013

Команда викладачів БФ, Спартакіада «Бадьорість і здоров’я – 2011»

Навчально-пізнавальна екскурсія «Мости Запоріжжя» із групою ПЦБ-12-1, 2014 р.

Науково-практична конференція «Проблеми енергозбереження в будівництві», 2017 р.

За роки існування даних кафедр випущено близько 7 тисяч фахівців будівельної галузі. Серед безпосередніх їх вихованців ціла плеяда відомих науковців, голів дослідницьких і проектних фірм, директорів великих підприємств та установ, завідувачів наукових лабораторій, викладачів, керівників університетських структурних підрозділів, чимало рядових висококваліфікованих інженерів, які успішно працюють як в Україні, так і за кордоном. 

Розвиток суспільного життя, економіки та промисловості безпосередньо відображуються на капітальному будівництві. Окрім того, існуючі будівлі, споруди та інші об’єкти будівництва періодично потребують ремонту, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення і т. ін. Це свідчить про регулярну потребу у випускниках-будівельниках. Тому немає жодних сумнівів у тому, що кафедра промислового, цивільного та міського будівництва має майбутнє і перспективи для подальшого розвитку.

Сьогоднішній колектив кафедри можна охарактеризувати як сплав досвіду й молодості. Співробітники й викладачі прагнуть підтримувати усі напрямки роботи і традиції, започатковані попереднім поколінням.

Кафедра ПЦМБ у 2017 році

перший ряд: В.А. Шимко, В.І. Астахов, З.А. Олехнович, О.І. Валовой, В.А. Литвин,; В.В. Афанасьєв,

Д.В. Попруга, Є.В. Люльченко, О.А. Паливода;

другий ряд: П.І. Герб П.І., В.В. Рогозін,

В.І. Вербицький, Д.А. Крішко,  Р.О. Тімченко,

О.М. Грицаєнко, М.О. Валовой, С.І. Сахно.

Кадровий склад утворюють: завідувач, кандидат технічних наук, професор О.І. Валовой; доктор технічних наук, професор Р.О. Тімченко; кандидати технічних наук доценти Є.В. Люльченко, В.І. Астахов, В.І. Вербицький, В.В. Афанасьєв, С.І. Сахно, О.Ю. Єрьоменко, Д.В. Попруга, М.О. Валовой, П.І. Герб; кандидати технічних наук, старші викладачі Д.А. Крішко, О.А. Паливода; старші викладачі В.В. Рогозін, В.А. Шимко; асистент О.М. Грицаєнко; старші лаборанти З.А. Олехнович, В.А. Литвин; аспіранти В. Охрімчук, В. Савенко, І. Возіян, К. Чорна, С. Волков, здобувачі А. Богатинський та І. Хоруженко.

© 2017 «Будівельний факультет Криворізького національного університету»

 

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус № 6

(067) 782-73-53 – декан факультету Астахов Валентин Іванович,

(098) 255-97-12 – відповідальна особа Грицаєнко Олександр Миколайович

e-mail: bf@knu.edu.ua