top of page
ТІМЧЕНКО РАДОМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ТІМЧЕНКО РАДОМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

Кафедра ПЦМБ

Член Всеукраїнської та Міжнародної асоціацій з механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування (ISSMGE), член Національної Спілки Архітекторів України.

Тімченко Р.О. у 1981 р. закінчив Криворізький гірничорудний інститут (КГРІ) за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за темою «Взаємодія фундаментних плит з основою, що нерівномірно деформується, при складному навантаженні» захистив у 2009 р. за спеціальністю 05.23.02 "Основи і фундаменти" в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Професор кафедри архітектури та містобудування з 2010 р.

Тімченко Р.О. очолює наукову школу «Дослідження, розрахунок і проектування будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, в тому числі з реалізацією числових методів; інженерна підготовка та проектування урбанізованих та порушених територій».

Під керівництвом професора Р.О. Тімченка захищена одна кандидатська дисертація, три аспіранти завершують свої наукові роботи.

Професор Тімченко Р.О. є провідним фахівцем в галузі геотехніки, науково-технічного супроводу нових і реконструйованих об’єктів в складних інженерно-геологічних умовах, проектування будівель в умовах щільної міської забудови, а також працює в напрямі реалізації потенціалу енергоефективного проектування систем в будівництві.

Має понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах. Він є автором двох монографій з геомеханіки, двох одноосібних посібників з грифом МОН України: «Проектування і розрахунок підпірних стін», «Проектування і розрахунок урівноважуючих плитних фундаментів» і двох посібників з грифом МОН України у співавторстві: «Обработка данных средствами Excel при планировании эксперимента», «Економіка містобудівництва». Пріоритет основних наукових та технічних рішень захищений 35 патентами України.

Розробки наукової школи Тімченка Р.О. неодноразово представлялись на міжнародних та вітчизняних виставках, конкурсах відзначались медалями та дипломами. Теоретичні положення втілено в діючу Державну нормативну базу, розроблено методики, які було застосовано в розрахунковій практиці проектними інститутами України, в тому числі КФ ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект»: «Методика оценки устойчивости сооружения на опрокидывание при сложном нагружении», «Методика оценки устойчивости сооружения на неравномерно-деформируемом основании при сложном нагружении», «Методика проектирования и расчета плитных фундаментов-cаморегуляторов при неравномерных деформациях основания».

В практику будівництва на об’єктах СНГ впроваджено значну кількість нових розробок і конструктивних рішень захищених патентами.

Приймає активну участь в конференціях різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, університетьських), входить в склад організаційних та наукових комітетів.

Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій (м. Дніпро, ПДАБА, м. Київ, КНУБА)

Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Містобудування та територіальне планування» (м. Київ, КНУБА).

Тімченко Р.О. входить до складу групи науковців з питань іновації і імплементації Єврокодів в Україні.

За плідну працю Тімченко Р.О. нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами університету, грамотами Виконкому Криворізької міської ради, нагрудним знаком "Творець" № 34 Міністерства освіти і науки України та ін.

Основними навчальними дисциплінами, що викладаються Тімченко Р.О. є: "Архітектура будівель і споруд", "Інженерна підготовка міських територій", "Комплексне освоєння міських територій", "Міські інженерні споруди", "Сучасні геотехнології в інженерній підготовці міських територій", "Підземне будівництво", "Основи наукових досліджень".

bottom of page