top of page
ТІМЧЕНКО РАДОМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ТІМЧЕНКО РАДОМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Доктор технічних наук, професор

Кафедра ПЦМБ

Google Scholar 

ORCID – 0000-0002-0684-7013

Scopus ID: 57216846209 Timchenko, Radomir Alekseevich

Web of Science, Researcher ID –  Timchenko R. O.


Тімченко Р.О. у 1981 р. закінчив Криворізький гірничорудний інститут (КГРІ) за

спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за темою

«Взаємодія фундаментних плит з основою, що нерівномірно деформується, при

складному навантаженні» захистив у 2009 р. за спеціальністю 05.23.02 "Основи і

фундаменти" в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Професор кафедри архітектури та містобудування з 2010 р.

Тімченко Р.О. є керівником науково-дослідних, науково-технічних та проектно-

вишукувальних робіт, які виконані відповідно до регіональних науково-технічних

програм.

Тімченко Р.О. очолює наукову школу «Дослідження, розрахунок і проектування

будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та

проектування техногенних, урбанізованих територій у т. ч. з реалізацією числових

методів, дослідження та проектування нових та реконструкції існуючих містобудівних

об’єктів різної складності, вирішення та розробки конкретних пропозицій з розвитку

містобудівних систем та територіального розвитку».

Автор більше 500 наукових праць, в тому числі: 4 монографій, 11 навчальних

посібників, 40 патентів України.

Читає лекції студентам й магістрантам з наступних дисциплін: «Архітектура

будівель і споруд», «Енергоефективність будівель і споруд», «Основи наукових

досліджень», «Будівельні конструкції (спецкурс)», «Основи проектування

залізобетонних та кам'яних конструкцій», «Сучасні інженерні споруди в міському

середовищі». Тімченко Р.О. є науковим керівником аспірантів, під його керівництвом

захищено дві кандидатських дисертації та понад 120 магістерських робіт.

Професор Тімченко Р.О. є провідним фахівцем в галузі геотехніки, науково-

технічного супроводу нових і реконструйованих об’єктів в складних інженерно-

геологічних умовах, проектування будівель в умовах щільної міської забудови, а

також працює в напрямі реалізації потенціалу енергоефективного проектування

систем в будівництві.

Розробки наукової школи Тімченка Р.О. неодноразово представлялись на

міжнародних та вітчизняних виставках, конкурсах і відзначались медалями та

дипломами. Теоретичні положення втілено в діючу Державну нормативну базу,

розроблено методики, які було застосовано в розрахунковій практиці проектними

інститутами України, в тому числі КФ ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект»: «Методика

оценки устойчивости сооружения на опрокидывание при сложном нагружении»,

«Методика оценки устойчивости сооружения на неравномерно-деформируемом

основании при сложном нагружении», «Методика проектирования и расчета плитных

фундаментов-cаморегуляторов при неравномерных деформациях основания». Ряд

методик впроваджено у навчальний процес: «Методичні рекомендації з проектування

підпірних стін зі структурною поверхнею на основі, що нерівномірно деформується»

та ін.

В практику будівництва на об’єктах України впроваджено значну кількість

нових розробок і конструктивних рішень захищених патентами.

Приймає активну участь в конференціях різного рівня (міжнародних,

всеукраїнських, університетьських), входить в склад організаційних та наукових


комітетів.

Тімченко Р.О. є членом Всеукраїнської та Міжнародної асоціацій з механіки

ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування (ISSMGE), членом Національної спілки

архітекторів України, членом редакційної колегії фахових збірників наукових праць:

«Містобудування та територіальне планування» (м. Київ, КНУБА) та «Мости та

тунелі: теорія, дослідження, практика» (м. Дніпро, ДНУЗТ ім. В. Лазаряна) та членом

спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 Придніпровської державної академії

будівництва та архітектури із захисту кандидатських та докторських дисертацій за

спеціальностями 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди i 05.23.02 –

основи і фундаменти.

Тімченко Р.О. входить до складу групи науковців з питань іновації і

імплементації Єврокодів в Україні.

За плідну працю Тімченко Р.О. нагороджений бронзовою медаллю Виставки

досягнень народного господарства СРСР (1986 р.); нагрудним знаком «Творець» № 34

Державного департамента інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

України (2006 р.); Грамотою Державного департамента інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України (2006 р.), грамотами університету, грамотами

Виконкому Криворізької міської ради, нагрудним знаком «Відмінник освіти» № 95

Міністерства освіти і науки України (2022 р.).

bottom of page