КРІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

КРІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра ПЦМБ

Закінчив Криворізький технічний університет у 1997 році.

Протягом 1997-1998 років працював майстром будівельного управління № 5 ВАТ "Криворіжжитлобуд".

В 2012 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Плитні фундаменти-саморегулятори на основі, що нерівномірно деформується" за спеціальністю 05.23.02 "Основи і фундаменти" в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Протягом 2005-2015 років працював на кафедрі архітектури та містобудівництва, з 2015 року і по теперішній час – старший викладач кафедри промислового, цивільного та міського будівництва.

Крішко Д.А. виконує обов'язки відповідального з профорієнтаційної роботи на кафедрі, відповідає за спортивну роботу на факультеті і є капітаном спортивної команди будівельного факультету серед викладачів.

Займається науковою діяльністю за напрямами:

– дослідження і розрахунок конструкцій інженерних споруд для непридатних територій;

– урбоекологічний аналіз територій промислових міст;

– використання цифрових моделей рельєфу для раціонального застосування територій;

– нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель;

– використання порушених територій під об’єкти рекреаційних зон в містобудівному проектуванні;

– обстеження та паспортизація будівель і споруд.

За цими напрямами, а також з питань архітектури та містобудівництва опубліковано понад 150 наукових і навчально-методичних праць, отримано понад 20 патентів України.

Крішко Д.А. постійно приймає участь у виконанні наукових програм. При виконанні ряда тем за Державним замовленням був відповідальним виконавцем.

Приймає участь у конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, університетьських.

Крішко Д.А. являється старшим інструктором на пункті тестування при проведенні Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Приймає участь в проведенні наукових досліджень згідно договорів про спільну діяльність з: інститутом ДПІ "Кривбаспроект" (відділом промислових споруд та відділом вишукувань, гідротехніки і генплану), Криворізькою геофізичної партією "Дніпрогеофізика", інститутом КФ ДП «ДДПІ „Дніпроцивільпроект”», ЗАТ "Криворіжіндустрбуд", КП "Швидкісний трамвай", ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

Крішко Д.А. нагороджений грамотами університету за наукову і громадську діяльність.

Студентські наукові роботи під його керівництвом займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та на Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Крішко Д.А. є відповідальним з програми підвищення рівня освіти студентів спеціальності "Міське будівництво і господарство" в галузі містобудування при проведенні щорічної «Школи урбаністики» (м. Київ, КНУБА) з метою підготовки до магістратури.

Активно впроваджує у навчальний процес сучасні комплекси автоматизованого проектування: «ArchiCAD», «Plaxis», «Lira» та ін.

Основними навчальними дисциплінами, що викладаються Крішко Д.А. є: "Архітектура будівель і споруд", "Комп’ютерні технології з основами проектної справи", "Технічна експлуатація будівель та споруд", "Інженерні мережі", "Утримання міської забудови", "Інженерні вишукування" та "Геоінформаційні технології у містобудівництві».