top of page
КРІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

КРІШКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра ПЦМБ

Google Scholar 

ORCID – 0000-0001-5853-8581

Scopus ID:  56664465800 Krishko Dmytro Anatolievych

Web of Science Researcher ID – Krishko D.A.


Закінчив Криворізький технічний університет у 1997 році з дипломом інженера-

будівельника за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».

Протягом 1997-1998 років працював майстром будівельного управління № 5

ВАТ Криворіжжитлобуд.

В 2012 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Плитні

фундаменти-саморегулятори на основі, що нерівномірно деформується за

спеціальністю 05.23.02 Основи і фундаменти в Придніпровській державній академії

будівництва та архітектури.

Протягом 2005-2015 років працював на кафедрі архітектури та

містобудівництва, з 2015 року і по теперішній час – старший викладач кафедри

промислового, цивільного і міського будівництва.

Крішко Д.А. виконує обов'язки відповідального з профорієнтаційної роботи на

кафедрі, відповідає за спортивну роботу на факультеті, є капітаном спортивної

команди будівельного факультету серед викладачів, а також являється старшим

інструктором на пункті тестування при проведенні Зовнішнього незалежного

оцінювання (ЗНО).

Займається науковою діяльністю за напрямами:

– дослідження і розрахунок будівельних конструкцій і інженерних споруд у

складних інженерно-геологічних умовах;

– урбоекологічний аналіз територій промислових міст;

– нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель;

– використання порушених територій під об’єкти рекреаційних зон в

містобудівному проектуванні;

– реконструкції існуючих містобудівних об’єктів різної складності;

– обстеження та паспортизація будівель і споруд.

За цими напрямами було публіковано понад 300 наукових і навчально-

методичних праць, отримано понад 20 патентів України.

Крішко Д.А. постійно приймає участь у виконанні наукових програм. При

виконанні ряда тем за Державним замовленням був відповідальним виконавцем.

Приймає участь у конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських,

університетьських.

Приймає участь в проведенні наукових досліджень згідно договорів про спільну

діяльність з: інститутом ДПІ Кривбаспроект (відділом промислових споруд та

відділом вишукувань, гідротехніки і генплану), Криворізькою геофізичної партією

"Дніпрогеофізика, КП Швидкісний трамвай, ВАТ Криворізький залізорудний

комбінат.

Розроблено методику, яку було застосовано в учбовий процес та розрахунковій

практиці проектним інститутом КФ ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект»: «Методика

проектирования и расчета плитных фундаментов-cаморегуляторов при неравномерных

деформациях основания».

Крішко Д.А. нагороджений сертифікатами та грамотами за наукову і громадську

діяльність.

Студентські наукові роботи під його керівництвом займають призові місця на

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та на Всеукраїнських олімпіадах.

Крішко Д.А. є відповідальним з програми підвищення рівня освіти студентів при


проведенні щорічної «Школи урбаністики» з метою підготовки до магістратури.

Активно впроваджує у навчальний процес сучасні комплекси автоматизованого

проектування: «ArchiCAD», «Revit», «Plaxis», «Lira» та ін.

Основними дисциплінами, що викладаються Крішко Д.А. є: «Архітектура

будівель і споруд», «Конструкції з деревини», «Енергоефективність будівель і

споруд», «Будівельні конструкції (спецкурс)», «Сучасні інженерні споруди в міському

середовищі», «Механіка ґрунтів, основи і фундаменти».

bottom of page