top of page

Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ)

Розрахована на тих, хто хотів би не просто заглянути в майбутнє містобудування, а реалізувати свої задуми в архітектурно-будівельних проектах. Ми чекаємо тих, хто вже зараз захоплюється комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями, так як особлива увага на факультеті приділяється набуттю навичок автоматизованого проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд.

Спеціалізація "Промислове та цивільне будівництво" є базовою при підготовці інженерів-будівельників. Інженер спеціальності ПЦБ - це професіонали самого широкого профілю, які працюють в області проектування, будівництва та експлуатації, реконструкції та реставрації промислових, цивільних і громадських будівельних об'єктів.

Отримавши диплом, наші випускники будуть самі формувати вигляд наших міст і селищ, починаючи зі стадії проектування до безпосереднього будівництва та реконструкції будівель і споруд.

Об'єктами професійної діяльності фахівців ПЦБ є:

 • промислові і цивільні будівлі,

 • гідротехнічні та природоохоронні споруди;

 • будівельні матеріали, вироби і конструкції;

 • системи теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання і водовідведення промислових, цивільних будівель;

 • природоохоронні об'єкти;

 • об'єкти нерухомості;

 • земельні ділянки;

 • міські території.

Навчання студентів ведеться на основі самих передових, принципово нових напрямків розвитку будівельної технології, проектування і розрахунку будівельних конструкцій, наприклад в області розрахунку надійності їх при статичних і динамічних впливах, в тому числі проектування з використанням автоматизованих систем (САПР).

У процесі навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання і професійні навички з усіх дисциплін спеціалізації. У навчальний план спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ) входять всі загальноосвітні дисципліни напряму "Будівництво":

 

Гуманітарні, соціальні та економічні дисципліни: історія, філософія, іноземна мова, правознавство (основи законодавства в будівництві), економіка, психологія та педагогіка, політологія.

 

Математичні, природничі та загальнотехнічні дисципліни: математика, інформатика, інженерна графіка, хімія, фізика, екологія, механіка (теоретична механіка, механіка ґрунтів), інженерне забезпечення будівництва (геодезія, геологія), основи архітектури і будівельних конструкцій, будівельна фізика.

 

Фахові дисципліни: безпека життєдіяльності, будівельні матеріали, основи метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості, інженерні системи будівель і споруд (теплогазопостачання з основами теплотехніки, водопостачання і водовідведення з основами гідравліки, електропостачання з основами електротехніки), технологічні процеси в будівництві, основи організації і управління в будівництві, опір матеріалів, металеві конструкції, включаючи зварювання, залізобетонні і кам'яні конструкції, конструкції з дерева і пластмас, основи і фундаменти, будівельні машини та обладнання.

Каркасно-дер дом.JPG

Студенти спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ) отримують загальнобудівельні освіту. Під час навчання наші студенти мають можливість займатися науково-дослідницькою діяльністю в усіх напрямках факультету. Вивчивши дисципліни професійного циклу, студенти спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» (ППЦБ) можуть зайняти практично будь-яку інженерну посаду в будівельному бізнесі.

Студенти спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» готуються до наступних видів професійної діяльності:

 • дослідницька та проектно-конструкторська: обстеження будівель, споруд і розробка проектної, проектно-вишукувальної та проектно-кошторисної документації; проектування промислових і цивільних будівель і комунікацій їх реконструкція і ремонт;

 • виробничо-технологічна та виробничо-управлінська: організація і управління всіма процесами при зведенні і реконструкції будівельних об'єктів різного призначення;

 • експериментально-дослідницька: дослідження в різних областях будівельної науки, розробка і проектування нових технологій, дослідження в галузі будівельних матеріалів і будівельних конструкцій;

 • монтажно-налагоджувальні та сервісно -експлуатаційні: будівництво, монтаж, налагодження та експлуатація будівель, розробка заходів щодо попередження аварій і руйнування існуючих будівельних об'єктів.

Сучасний будівельник повинен володіти інноваційними технологіями та сучасними програмними комплексами, які дозволяють скоротити час проектування та зведення будівель та споруд. Тому наші студенти проходять курс навчання таким програмам як, SCAD, Лира-САПР, SEMA, Revit та AutoCAD. Метою навчання є формування фахівців, які володіють основами нормативного регулювання будівництва, прийомами об'ємно-планувальних рішень і функціональних основ проектування, навичками і досвідом побудови інформаційної параметричної моделі об'єктів будівництва і вміють розробляти проектну документацію.

ЛІРА та SCAD — багатофункціональні програмні комплекси, призначені для проектування і розрахунку будівельних конструкцій різного призначення. Розрахунки в програмах виконуються як на статичні, так і на динамічні впливи. Основою розрахунків є метод скінченних елементів (МСЕ). Різні модулі, що підключаються (процесори) дозволяють робити підбір і перевірку перерізів сталевих і залізобетонних конструкцій, моделювати ґрунт, розраховувати мости і поведінку будівель в період монтажу і т. д.

SEMA. В одному програмному пакеті інтегровані дерев'яне будівництво, виробництво сходів, а також фасади і металеві покриття, починаючи зі стадії планування проекту та до управління верстатним устаткуванням. З огляду на наявність інших інтегрованих рішень для статики, калькуляції, а також вимірювальних систем, користувач SEMA ідеально оснащений для вирішення своїх завдань. Сторонні функції, як наприклад, проектування сантехніки та електрики, можуть бути імпортовані за протоколом IFC (Open BIM) з інших спеціалізованих програмних рішень.

Revit - програмний комплекс для автоматизованого проектування, який реалізує принцип інформаційного моделювання будівель (Building Information Modeling, BIM). Призначений для архітекторів, проектувальників несучих конструкцій та інженерних систем. Надає можливості тривимірного моделювання елементів будівлі і плоского креслення елементів оформлення, створення призначених для користувача об'єктів, організації спільної роботи над проектом, починаючи від концепції і закінчуючи випуском робочих креслень і специфікацій.

lira.gif
logo_scad_soft.png
SEMA.JPG
Revit.JPG

Спеціалізація підготовки наших випускників дозволить їм використовувати свої знання і навички в будівельних організаціях різних форм власності.

 

Область професійної діяльності фахівців профілю «Промислове та цивільне будівництво» включає:

 • інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатація, оцінка та реконструкція будівель і споруд;

 • інженерне забезпечення та обладнання будівельних об'єктів і міських територій;

 • застосування машин, устаткування і технологій для будівництва і виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Працевлаштування студентів спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво»:

 • будівельні проектні організації;

 • будівельні підрядні організації;

 • керівники проектних і будівельних організацій,

 • головні фахівці, виконроби, майстри, керівники житлово-комунального господарства, управлінь архітектури та ін.

 

Більшість наших студентів продовжує навчання в магістратурі.

Випускова кафедра - кафедра промислового, цивільного і міського будівництва.

bottom of page