top of page

Інформаційний пакет

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 48-60 кредитів ЄКТС та відображена в навчальних планах з циклів:

Дисциплін нормативних від 36 - 45 кредитів ЄКТС:

  • Цикл  загальнонаукової підготовки – 7 кредитів ЄКТС

  • Цикл універсальної пдіготовки 8 (9) кредитів ЄКТС

  • Цикл мовної підготовки – 9 кредитів ЄКТС

  • Цикл професійної підготовки –  від 12 до 21 кредит ЄКТС

Дисциплін вільного вибору 12-15  кредитів ЄКТС:

Викладацька практика 

АНОТАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

АНОТАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН
зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Аспіранту потрібно вибрати три дисципліни з переліку вибіркових дисциплін

bottom of page