НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

- розробка та дослідження властивостей будівельних матеріалів на основі d-елементів;

- розробка теорії міцелярного каталізу гідратації мінералів, які складають основу в’яжучих речовин;

- розробка нових і вдосконалення відомих будівельних матеріалів і виробів;

- розробка будівельних матеріалів і виробів з використанням відходів гірничо-металургійних підприємств Криворізького залізорудного басейну;

- оцінка якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, стану будівельних конструкцій будинків і споруд.

НАУКОВІ НАДБАННЯ КАФЕДРИ

Співробітниками кафедри отримано 77 патентів на винаходи, які запатентовано не тільки в Україні, а й в Іспанії, Італії, Фінляндії.       

Результати наукової праці з моменту створення кафедри викладені в:

- 13 монографіях; 

- більш ніж 400 наукових працях, які увійшли в наукові міжгалузеві збірники праць, збірники наукових статей, а також представлені на Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних конференціях.

 

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Пунагін В.М. Фізико-аналітичний метод проектування складів бетону [Текст]. / В.М. Пунагін. Л.С. Савін, Б.Б. Хасанов, . - Кривий Ріг: НВО «Захист», 1994. – 156 с.

2. Шишкин А.А. Физическая химия контактной зоны бетонов [Текст]. / А.А. Шишкин. -  Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 88 с.

3. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]. / О.О. Шишкін. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2001. – 113 с.

4. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности [Текст]. / А.А. Шишкин. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001. - 67 с.

5. Шишкин А.А. Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.В. Астахова. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

6. Пунагін В.М. Керування властивостями бетону [Текст]. / Пунагін В.М., Савін Л.С., Шишкін О.О. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал» АГНУ, 2001. - 156 с.

7. Шишкин А.А. Специальные бетоны в условиях действия повышенных температур [Текст]. / А.А. Шишкин, Аль-Вассаби Набиль Абдулла, М.Ю. Джур. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

8. Шишкин А.А. Свойства и технология бетона на модифицированном железом цементе в условиях зимнего бетонирования: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.П. Мельниченко. – Кривой Рог: Изд-во «Минерал», 2004. -  162 с.

9. Шишкин А.А. Поризованные бетоны для ремонта строительных конструкций: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Ю.И. Чабан – Кривой Рог: «Минерал», 2005.-160 с.

10. Шишкин А. А.  Технология монолитных бетонных и железобетонных конструкций [Текст]: монография. // А.А. Шишкин, А.А. Шишкина - Кривой Рог: Видавничий центр КНУ, 2013. - 347 с.

11. Новітні технології, обладнання та системи управління у будівництві: монографія / Шишкіна О.О. та ін. Харків,  2016. – 150 с.

12. Шишкіна О.О. Міцелярний каталіз в технології бетонів нового покоління: монографія. Кривий Ріг: КНУ, 2017. – 300 с.

13. Сучасні будівельні матеріали та їх технології: Монографія. / О.С. Шинкевич та ін.; за ред. О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг, 2017. – 282 с.

Науково-дослідна лабораторія кафедри з 1994 року акредитована в Українській державній метрологічній системі у якості випробувальної лабораторії.

З 2000 року на базі кафедри наказом Міністра освіти і науки України створено і діє навчально-науково-виробничого комплексу «Будіндустрія».

З 2001 року кафедра є колективним членом Українського відділення Міжнародної асоціації конструкційного бетону - fib.

 

Випускники аспірантури кафедри, які отримали науковий ступінь

«кандидат технічних наук» :

Люльченко Євген Вікторович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Набіль Абдулла Аль-Васабі – професор університету в Йорданії;

Астахова Наталя Валентинівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Шишкіна Олександра Олександрівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Мельниченко Наталя Петрівна – доцент кафедри нарисної геометрії та графіки Криворізького національного університету;

Герасимова Катерина Варфоломіївна – доцент кафедри фізики Криворізького національного університету;

Настич Олег Борисович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Адамов Артур Юсупович – доцент Національного університету банківської справи;

Щерба Володимир Вікторович – начальник будівельного відділу ДП «Кривбаспроект».

© 2017 «Будівельний факультет Криворізького національного університету»

 

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус № 6

(067) 782-73-53 – декан факультету Астахов Валентин Іванович,

(098) 255-97-12 – відповідальна особа Грицаєнко Олександр Миколайович

e-mail: bf@knu.edu.ua