top of page

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

- розробка та дослідження властивостей будівельних матеріалів на основі d-елементів;

- розробка теорії міцелярного каталізу гідратації мінералів, які складають основу в’яжучих речовин;

- розробка нових і вдосконалення відомих будівельних матеріалів і виробів;

- розробка будівельних матеріалів і виробів з використанням відходів гірничо-металургійних підприємств Криворізького залізорудного басейну;

- оцінка якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, стану будівельних конструкцій будинків і споруд.

НАУКОВІ НАДБАННЯ КАФЕДРИ

Співробітниками кафедри отримано 77 патентів на винаходи, які запатентовано не тільки в Україні, а й в Іспанії, Італії, Фінляндії.       

Результати наукової праці з моменту створення кафедри викладені в:

- 17 монографіях; 

- більш ніж 400 наукових працях, які увійшли в наукові міжгалузеві збірники праць, збірники наукових статей, а також представлені на Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних конференціях.

 

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Пунагін В.М. Фізико-аналітичний метод проектування складів бетону [Текст]. / В.М. Пунагін. Л.С. Савін, Б.Б. Хасанов, . - Кривий Ріг: НВО «Захист», 1994. – 156 с.

2. Шишкин А.А. Физическая химия контактной зоны бетонов [Текст]. / А.А. Шишкин. -  Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 88 с.

3. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]. / О.О. Шишкін. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2001. – 113 с.

4. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности [Текст]. / А.А. Шишкин. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001. - 67 с.

5. Шишкин А.А. Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.В. Астахова. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

6. Пунагін В.М. Керування властивостями бетону [Текст]. / Пунагін В.М., Савін Л.С., Шишкін О.О. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал» АГНУ, 2001. - 156 с.

7. Шишкин А.А. Специальные бетоны в условиях действия повышенных температур [Текст]. / А.А. Шишкин, Аль-Вассаби Набиль Абдулла, М.Ю. Джур. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

8. Шишкин А.А. Свойства и технология бетона на модифицированном железом цементе в условиях зимнего бетонирования: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.П. Мельниченко. – Кривой Рог: Изд-во «Минерал», 2004. -  162 с.

9. Шишкин А.А. Поризованные бетоны для ремонта строительных конструкций: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Ю.И. Чабан – Кривой Рог: «Минерал», 2005.-160 с.

10. Шишкин А. А.  Технология монолитных бетонных и железобетонных конструкций [Текст]: монография. // А.А. Шишкин, А.А. Шишкина - Кривой Рог: Видавничий центр КНУ, 2013. - 347 с.

11. Шишкин А.А. Роль перехідних d-елементів у формуванні властивостей в’яжучих речовин. Сучасні будівельні матеріали та їх технології: Монографія. / О.С. Шинкевич та ін.; за ред. О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг, 2017. – Р. І.1. – С. 11-18.

12. Shishkina A. A., Shishkin A. A. Influence of nanomodifiers on the properties of concrete. Prospects and priorities of research in science and technology: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. рр. 282-298.

13. Shishkina A. A. The application of colloidal surfaces as a catalyst of cement hydration reactions. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia Izdevnieciba “Baltija. Publishing”, 2020. 317–334

14. Шишкина А.А. Наномодифицированные мелкозернистые бетоны. Новітні технології, обладнання та системи управління у будівництві: кол. монографія під заг. ред. В.П. Сопова. Харків: ХНУБА, 2016. С. 21-24.

15. Шишкіна О.О. Міцелярний каталіз в технології бетонів нового покоління. Кривий Ріг: КНУ, 2017. 300,с.

16. Коверніченко Л.М. Сучасні будівельні матеріали та їх технології. Монографія / О.С. Шенкевич та ін: за ред. проф. Шишкіна О.О Кривий Ріг,2017.Розд.І.10: С. 128-136

17. Коверніченко Л.М., Татаренко М.М. Нові будівельні матеріали. Инновационная наука, образование, производство и транспорт: монографія, книга 3, часть 1, Одесса 2020, с. 68-74.

Статті в журналах, які індексуються в науково-метричній базі Scopus:

1. Шишкіна О.О. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин, що утворюють міцели, на міцність ніздрюватого реакційного порошкового бетону. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. № 2/6 (80).С. 66-70.

2. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Дослідження впливу нанокаталізу на формування міцності реакційного порошкового бетону. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. № 1/6 (79) С. 55-60.

3. Shishkina A. Study of change in the deformation-strength properties of nanomоdified fine-grained concretes over time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 3/6 (87). С. 50-54.

4. Shishkina A., Shishkin А. Research into effect of complex nanomodifiers on the strength of fine-grained concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/6 (92). С. 29 – 33.

5. Shishkin A., Shishkina А. Study of the effect of micellar catalysis on the strength of alkaline reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 3/6 (93). С. 46 – 51.

6. Shishkin A., Shishkinа A., Vatin N. Low-shrinkage alcohol cement concrete. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 633-634. P. 917-921.

7. Shishkina А, Shishkin А. Application of the easy concentration effect in concrete technology. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012038

8. Shishkin, A. Shishkina A. Application of micellar catalysis and the effect of ultralow doses in concrete production. Technology Reports of Kansai University.  2020. Vol. 62, Is. 08. Р. 4523-4529

9. Shishkin, A., Netesa, N., Scherba, V. Effect of the iron-containing filler on the strength of concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 5(6-89), стр. 11–16

10. Shishkina, A., Nastich, O., Romanenko, K., Oliinyk, S. The aerated concrete based on an integrated foam concentrate containing iron compounds. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(6-100), стр. 48–53

11. Shishkina, A. Study of change in the deformationstrength properties of nanomodified fine-grained concretes over time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 3(6-87), стр. 50–54

12. Shishkina, A. Study of the effect of micelle-forming surfactants on the strength of cellular reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 2(6), стр. 66–70

 

Випускники аспірантури кафедри, які отримали науковий ступінь «кандидат технічних наук»:

Люльченко Євген Вікторович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Набіль Абдулла Аль-Васабі – професор університету в Йорданії;

Астахова Наталя Валентинівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Шишкіна Олександра Олександрівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Мельниченко Наталя Петрівна – доцент кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Криворізького національного університету;

Герасимова Катерина Варфоломіївна – доцент кафедри фізики Криворізького національного університету;

Настич Олег Борисович – доцент кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Криворізького національного університету;

Адамов Артур Юсупович – доцент Національного університету банківської справи;

Щерба Володимир Вікторович – начальник будівельного відділу ДП «Кривбаспроект».

bottom of page