top of page

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Термін навчання - 3 роки 10 місяців

Форма навчання - денна

Кваліфікація - Бакалавр будівництва

Що охоплює програма?

Програма бакалавра в галузі цивільного будівництва забезпечує чітке розуміння основ, необхідних для побудови будівель і споруд, а також підтримки їх в придатному для експлуатації стані.

 

Програма охоплює принципи розробки і плануваня будівництва будівель та споруд.  Для інженера -будівельника першочерговими є питання структурної безпеки і функціональності, на базі яких стає можливим планування і проектування споруд.

Бакалаврська програма з будівництва включає фундаментальні дисципліни, необхідні для сучасних будівельних робіт. Центральною у програмі є проектування, будівництво, експлуатація, реконструкція та реставрація промислових, цивільних і громадських будівельних об'єктів. Ці навички вивчаються як на теоретичних, так і на практичних заняттях з вищої математики, прикладної механіки, матеріалознавства, будівельних процесів, інженерної інформатики, статики та будівельних конструкцій. Окрім принципів інженерних,  природничих та соціальних наук, студенти мають можливість ознайомитися з основами гідротехніки, матеріально-технічних питань. Особлива увага приділяється взаємопов'язаним сферам безпеки, економіки та екології.

Яка структура програми?

В першому та другому семестрах студенти знайомлятьсяз принципами математики та природничих наук:

математика, фізика, хімія, інженерна графіка, геодезія

Спираючись на ці придбані основи, метою наступних шести семестрів є ознайомлення студентів з різноманітними предметами цивільного будівництва. Вони мають можливість ознайомитися з повним розмахом цивільного будівництва та пристосувати свої інтереси та таланти до різних професійних профілів.

Протягом восьмого семестру студенти виконують дипломну роботу бакалавра з обраної теми. Це полегшує вступ до магістерської програми в Криворізькому технічному університеті.

Більш детально з структурою програми навчання та з змістом дисциплін, що вивчаються можна ознайомитись клацнувши на посилання нижче:

bottom of page