top of page
ПОПРУГА ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

ПОПРУГА ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра ПЦМБ

Закінчив Криворізький технічний університет у 2005 році.

В 2008 році закінчив аспірантуру Криворізького технічного університету за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".

В 2009 році при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему: "Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні".

Протягом 2004-2006 років працював майстром Криворізького спеціалізованого управління № 625 тресту "Гідроспецфундаментбуд".

На кафедрі розпочав свою роботу з 2007 року на посаді асистента. З 2009 року і до сьогодні працює на посаді доцента.

Попруга Д.В. виконує обов'язки заступника завідувача кафедри, відповідає за науковий напрям роботи кафедри і є відповідальним за проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції на базі будівельного факультету ДВНЗ "КНУ".

Основними науковими напрямами роботи є:

· дослідження роботи підсилених залізобетонних конструкцій, що виготовлені з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів;

· дослідження роботи композитної арматури у складі бетонних конструкцій виготовлених на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів.

Протягом  останніх років Попруга Д.В. опублікував близько 50 наукових і навчально-методичних праць.

Основними навчальними дисциплінами, що викладаються Попругою Д.В., є "Технологія будівельного виробництва" і "Будівельні конструкції (спецкурс)".

bottom of page