top of page

Історія будівельного факультета
Криворізького національного університета

У 1959 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР було прийнято рішення про відкриття у Криворізькому гірничорудному інституті будівельного факультету. Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробили талановиті керівники - вчені: декани, кандидати технічних наук, доценти Б.Ф.Бабков, Л.І.Стороженко, А.А.Любімов, В.І. Маракуца. Останній майже 15 років плідно керував факультетом, а потім був проректором університету.

З 1987 р. будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Астахов, відмінник освіти України. До складу факультету входить чотири кафедри: «Промислового, цивільного і міського будівництва», «Технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції», «Філософії і соціальних наук».

У колективах цих кафедр працює 46 досвідчених викладачів. Серед них 6 професорів, 5 докторів наук, 24 кандидати наук, доценти.
На факультеті готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностю «Будівництво і цивільна інженерія» В межах спеціальності підготовка фахівців ведеться за спеціалізаціями «Промислове та цивільне будівництво", «Міське будівництво та господарство», «Технологія будівельних виробів, матеріалів та конструкцій," «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення».

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», створений наказом міністра освіти і науки України, до складу якого, окрім Криворізького національного університету входять підприємства й організації м. Кривого Рогу. Функціонує галузева лабораторія з оцінки довговічності і надійності будівельних конструкцій, будівель і споруд. За ініціативою провідних вчених було створено проектно-конструкторське бюро, де студенти набувають практичних навичок з реального проектування.

Будівельний факультет має аспірантуру за спеціальностями «05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «05.23.02 Основи і фундаменти», «05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», «05.23.04 Водопостачання, каналізація», «05.23.05 Будівельні матеріали та вироби». Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення:

  • підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій в умовах діючих підприємств;

  • дослідження і впровадження будівельних матеріалів і конструкцій з використанням відходів місцевої промисловості;

  • дослідження і впровадження сталезалізобетонних конструкцій;

  • дослідження роботи будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій;

  • енергозбереження при теплогазопостачанні та опаленні будівель;

  • розробка методів розрахунку та проектування ефективних систем місцевої витяжної та загальнообмінної вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів;

  • дослідження і розробка заходів та засобів енергозбереження в системах водопостачання, теплогазопостачання і вентиляції;

  • розробка комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо зменшення пилогазових викидів шахтами, кар’єрами та фабриками гірничозбагачувальних комбінатів;

  • прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря і водного басейну на екологічний стан регіону;

  • підвищення надійності роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення промислових та цивільних споруд.

 До виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти. Результати НДР використовуються при виконанні дипломних робіт і проектів, доповідей на студентських наукових конференціях.

Випускники факультету працюють не лише в Україні, але й далеко за її межами - у країнах СНД, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.

На будівельному факультеті навчались відомі в нашому місті і в Україні люди: В.П.Сало та В.І.Череп, які згодом стали міністрами України, В.М.Горпінченко багато років обіймав посаду директора Центрального науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ім. В.А. Кучеренка, генеральні директори будівельних комбінатів: Криворізького В.І Шушарін, Запорізького А.П.Романенко, Кіровоградського В.П.Соколов, керуючі будівельних трестів, генеральні директори виробничих об’єднань і комбінатів М.Ф. Земляний, Д.О.Савін, В.Ф.Вербило, Ю.Ф. Джур, І.Ф. Ліщина, Б.М.Харченко, А.Ю.Запорожець, М.М.Піддубний, І.З.Чабан, А.І.Коненко, В.І.Латинін, В.П.Ільченко, І.М.Тодосійчук, Л.О.Анапольський, В.А.Загорський, А.А.Гірман. Керівники потужних приватних будівельних підприємств і організацій О.Б.Бичков, І.П.Бабенко, Л.М. Матов, А.В.Коваленко, О.І.Здор, В.П.Луковський, В.М.Шаповалов, М.В.Собко, О.Б.Кагановський, С.В.Хащевий, В.Г.Шиптя і ін..

bottom of page