top of page

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» 

Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – це спеціалізація майбутнього, де реалізуються творчі задуми, креативність в архітектурно-будівельних проектах та формується середовище для діяльності людей.

Сутність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає у підготовці магістрів спроможних вирішувати на високому професійному рівні із застосуванням інноваційних методів задачі з:

– дослідження та проектування нових та реконструкції існуючих містобудівних об’єктів різної складності;

– формування нових та гармонізації існуючих містобудівних ансамблів і комплексів, збереженням традиційного характеру середовища історичних населених місць;

– вирішення та розробки конкретних пропозицій з розвитку містобудівних систем та територіального розвитку;

– дослідження проблем планування і розвитку територій об’єднаних територіальних громад, окремих населених пунктів та їх частин.

БЦІ

Нормальне життя всього міста неможливе без роботи фахівців міського господарства, які забезпечують діяльність міських систем транспорту, організації ландшафту, будівництва та ремонту будинків і споруд, експлуатації житлового фонду та інженерних комунікацій.

Фахівець в галузі міського будівництва та господарства може займатися:

– проектуванням будівель та споруд різного призначення, інших об'єктів інфраструктури міста;

– містобудівельними задачами (здійснювати містобудівне обґрунтування, розробляти проекти генеральних планів);

– оцінкою технічного стану будівель та споруд; виконувати проектні рішення по реконструкції та капітальному ремонту міських об’єктів та територій;

– заходами з інженерної підготовки та благоустрою території;

– розробкою проектів з ландшафтної архітектури;

– розробкою дизайн-проектів інтер'єрів та екстер'єрів;

– діяльністю по створенню об'єктів міської інфраструктури;

– діяльністю в сфері новітніх та енергозберігаючих технологій з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.

БЦІ

Унікальність спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» полягає в тому, що вона поєднує знання необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику.

Студенти спеціалізації „Будівництво та цивільна інженерія” набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

Містобудування – галузь професійної діяльності з просторовою і планувальною організацією території, яка здійснюється у вигляді територіального планування, містобудівного зонування, планування територій, архітектурно-будівельного, містобудівного проектування і будівництва.

Будівництво та цивільна інженерія – галузь професійної діяльності з просторовою і планувальною організацією території, яка здійснюється у вигляді територіального планування, містобудівного зонування, планування територій, архітектурно-будівельного, містобудівного проектування і будівництва.

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку магістра:

– Комп’ютерні технології з основами проектної справи;

– Архітектура будівель і споруд;

– Інженерні вишукування;

– Інженерна підготовка міських територій;

– Комплексне освоєння міських територій;

– Планування та благоустрій міст;

– Міський транспорт, вулиці та дороги;

– Міські інженерні споруди;

– Інженерні мережі;

– Міська кліматологія і містобудівна екологія;

– Садово-паркове та ландшафтне будівництво;

– Утримання міської забудови;

– Технічна експлуатація будівель та споруд;

– Урбаністика;

– Реконструкція міської забудови, будівель та споруд;

– Сучасні геотехнології в інженерній підготовці міських територій;

– Підземне будівництво;

– Геоінформаційні технології у містобудівництві;

– Основи наукових досліджень з математичними методами обробки даних;

– Законодавча база в містобудівництві;

– Економіка містобудівництва;

– Проектно-кошторисна справа.

БЦІ
БЦІ

Спеціалізація «Будівництво та цивільна інженерія» – елітна і широко затребувана, як у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, так і муніципального управління всіх рівнів.

Основне завдання фахівців зі спеціалізації «Міське будівництво і господарство» полягає в розробці містобудівних програм і проектів, спрямованих на забезпечення і підтримку збалансованого стану міста та його систем в ході еволюційного розвитку.

БЦІ
БЦІ

Наукова робота

Напрям наукової школи спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія»: «Дослідження роботи будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій» очолює завідувач секцією доктор технічних наук, професор Тімченко Радомир Олексійович.

Студенти спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» кожного року займають призові місця серед 14 спеціалізованих вищих навчальних закладів України на Всеукраїнських олімпіадах зі спеціалізації «Міське будівництво та господарство» та Всеукраїнських оглядах-конкурсах курсових робіт бакалаврів і випускних кваліфікаційних робіт магістрів.

Щорічно проводяться студентські наукові конференції, де розглядаються важливі містобудівні задачі, які потребують практичної реалізації. Починаючи з третього курсу майбутні магістри обирають теми наукових робіт і поступово проводять дослідження, результати яких публікують в збірниках конференцій. Кращі роботи готуються на конкурс.

Школи урбаністики

За сприяння німецьких колег з Фонду Еберхарда Шьока, Фонду підтримки будівельної галузі кафедри міського будівництва та міського господарства і новоствореного факультету урбаністики та просторового планування в Київському національному університеті будівництва та архітектури розпочав роботу всеукраїнський освітній проект для студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" – Школа урбаністики.

Два етапи – Літня і Зимова школи – дали змогу не лише поглибити знання студентів і доповнити їх освітній курс, познайомити їх з відомими вітчизняними і німецькими фахівцями з міського планування, провести міждисциплінарні дослідження, а і зміцнити зв'язки між викладачами учбових закладів з усієї України.

Мета школи – навчання студентів спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія» традиційним та експериментальним методам і підходам в проектуванні публічних просторів, використовуючи знання та навички спеціалістів суміжних галузей знань. Лектори та керівники груп Школи урбаністики – відомі вітчізняні та закордонні спеціалісти, їх пізнавальні лекції дали змогу молоді ширше поглянути на проблеми розвитку міст і зосередитись на людиноцентричному підході до проектування міського середовища.

БЦІ
БЦІ
БЦІ

В творчій і дружній атмосфері з’являлись нові креативні ідеї для розв’язання проблем міських публічних просторів. Набуті навички й досвід беззаперечно дадуть студентам поштовх на шляху подальшої професійної реалізації майбутніх інженерів-містобудівників. Отримання знання були реалізовані студентами на реальних міських проектах під керівництвом досвідчених кураторів. Для багатьох із них участь у школі урбаністики підтвердила правильність вибору професії, показала її значущість і багатогранність.

Основні посади, на яких можуть працювати магістри після закінчення навчання

Завдяки отриманим знанням, випускники є не тільки широко затребуваними професіоналами, але і гармонійно-розвиненими особистостями, здатними вирішувати різні комплексні завдання і можуть працювати:

– інженером в будівельних організаціях;

– інженером з нагляду за будівництвом;

– інженером з міського транспорту;

– інженера з організації, експлуатації та ремонту;

– інженером в управліннях містобудування і архітектури,

– інженером-конструктором;

– інженером-проектантом;

– інженером по утриманню міської забудови;

– інженером по експлуатації міських інженерних мереж та споруд;

– інженером технічного контролю підприємства;

– інженером житлово-комунального господарства;

– інженером з благоустрою та ландшафтного будівництва;

– інженером архітектурно-планувальних управлінь;

– інженером з проектно-кошторисної роботи виробничого або технічного відділів будівельного підприємства;

– інженером з нагляду за будівництвом – у відділах капітального будівництва, держадміністрації обласного та міського значення, державних підприємств, приватних фірм і бюро;

– фахівцем в органах самоврядування міст;

– дизайнером інтер’єру та екстер’єру;

– ландшафтним дизайнером;

– фахівцем–кошторисником;

– керівником ОСББ;

– науковим співробітником – в науково-дослідному інституті;

– завідувачем лабораторії, асистентом, викладачем – в навчальних закладах;

– менеджером проекту;

– підприємцем.

БЦІ
БЦІ

Студентське життя

У вільний від занять час студенти нашого університету активно займаються спортом чому сприяє розвинена спортивна база, беруть участь в університетських, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи цінні нагороди.

Викладачі кафедри організовують навчально-розважальні екскурсії для студентської молоді в ландшафтні парки України, на об'єкти містобудування, зокрема, Київ, Одесу, Дніпро, Львів, Харків та інші міста України.

БЦІ
БЦІ
БЦІ

Побажання майбутнім абітурієнтам

Любіть Україну, своє місто і майте бажання зробити його краще і комфортніше. Звичайно, потрібні технічні знання і естетичний смак, необхідно реально сприймати містобудівну ситуацію, розуміти завдання, які стоять перед будівництвом в цілому. Буде розуміння – з'явиться і любов, і бажання творити.

Ми чекаємо наших абітурієнтів, з хорошими знаннями, креативними здібностями і гнучким розумом. А ми допоможемо їм все це реалізувати, дамо хороші знання і відмінну професію.

Вас чекає насичене плідною працею цікаве студентське життя, яскраві конкурси, екскурсії та спортивні заходи

bottom of page