top of page

Спеціальності, яким навчають на факультеті

Промислове та цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

Технологія будівельних конструкцій виробів та матеріалів

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

graduate

НАШІ ВИПУСКНИКИ

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ

Студентське самоврядування

У 1959 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР було прийнято рішення про відкриття у Криворізькому гірничорудному інституті будівельного факультету. Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробили талановиті керівники - вчені: декани, кандидати технічних наук, доценти Б.Ф.Бабков, Л.І.Стороженко, А.А.Любімов, В.І. Маракуца. Останній майже 15 років плідно керував факультетом, а потім був проректором університету.

З 1987 р. будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Астахов, відмінник освіти України. До складу факультету входить чотири кафедри: «Промислового, цивільного і міського будівництва», «Технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції», «Філософії і соціальних наук».

У колективах цих кафедр працює 46 досвідчених викладачів. Серед них 6 професорів, 5 докторів наук, 24 кандидати наук, доценти.
На факультеті готують бакалаврів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, магістрів в межах спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” за освітньо-професійними програмами: 

- Промислове та цивільне будівництво;

- Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

- Будівництво та цивільна інженерія

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», створений наказом міністра освіти і науки України, до складу якого, окрім Криворізького національного університету входять підприємства й організації м. Кривого Рогу. Функціонує галузева лабораторія з оцінки довговічності і надійності будівельних конструкцій, будівель і споруд. За ініціативою провідних вчених було створено проектно-конструкторське бюро, де студенти набувають практичних навичок з реального проектування.

Будівельний факультет має аспірантуру за спеціальностями «05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «05.23.02 Основи і фундаменти», «05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання», «05.23.04 Водопостачання, каналізація», «05.23.05 Будівельні матеріали та вироби». Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення:

- підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій в умовах діючих підприємств;

- дослідження і впровадження будівельних матеріалів і конструкцій з використанням відходів місцевої промисловості;

- дослідження і впровадження сталезалізобетонних конструкцій;

-дослідження роботи будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій;

- енергозбереження при теплогазопостачанні та опаленні будівель;

- розробка методів розрахунку та проектування ефективних систем місцевої витяжної та загальнообмінної вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів;

- дослідження і розробка заходів та засобів енергозбереження в системах водопостачання, теплогазопостачання і вентиляції;

- розробка комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо зменшення пилогазових викидів шахтами, кар’єрами та фабриками гірничозбагачувальних комбінатів;

- прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря і водного басейну на екологічний стан регіону;

- підвищення надійності роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення промислових та цивільних споруд.

bottom of page