top of page
graduate

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

НАШІ ВИПУСКНИКИ

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ

Студентське самоврядування

У 1959 році Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР було прийнято рішення про відкриття у Криворізькому гірничорудному інституті будівельного факультету. Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробили талановиті керівники - вчені: декани, кандидати технічних наук, доценти Б.Ф.Бабков, Л.І.Стороженко, А.А. Любімов, В.І. Маракуца. Останній майже 15 років плідно керував факультетом, а потім був проректором університету.

З 1987 р. будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Астахов, відмінник освіти України. До складу факультету входить чотири кафедри: «Промислового, цивільного і міського будівництва», «Технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції», «Філософії і соціальних наук».

У колективах цих кафедр працює 46 досвідчених викладачів. Серед них 6 професорів, 5 докторів наук, 24 кандидати наук, доценти.
На факультеті готують бакалаврів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, магістрів в межах спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” за освітньо-професійними програмами: 

- Промислове та цивільне будівництво;

- Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», створений наказом міністра освіти і науки України, до складу якого, окрім Криворізького національного університету входять підприємства й організації м. Кривого Рогу. Функціонує галузева лабораторія з оцінки довговічності і надійності будівельних конструкцій, будівель і споруд. За ініціативою провідних вчених було створено проєктно-конструкторське бюро, де студенти набувають практичних навичок з реального проєктування.

Будівельний факультет має аспірантуру за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення:

- підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій в умовах діючих підприємств;

- дослідження і впровадження будівельних матеріалів і конструкцій з використанням відходів місцевої промисловості;

- дослідження і впровадження сталезалізобетонних конструкцій;

- дослідження роботи будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій;

- енергозбереження при теплогазопостачанні та опаленні будівель;

- розробка методів розрахунку та проєктування ефективних систем місцевої витяжної та загальнообмінної вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів;

- дослідження і розробка заходів та засобів енергозбереження в системах водопостачання, теплогазопостачання і вентиляції;

- розробка комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо зменшення пилогазових викидів шахтами, кар’єрами та фабриками гірничозбагачувальних комбінатів;

- прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря і водного басейну на екологічний стан регіону;

- підвищення надійності роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення промислових та цивільних споруд.

bottom of page