top of page

Зведення і монтаж будівель і споруд

Професор О.І. Валовой

Дисципліна «Зведення і монтаж будівель і споруд» є однією із ведучих загально-інженерних дисциплін, які формують інженера-будівельника, і базується вона на знанні інженерної геодезії, будівельних матеріалів, архітектури, конструктивних елементів будинків і споруд, будівельних машин, технології будівельного виробництва, низки загальноосвітніх, та загальнонаукових дисциплін. Вона є складовою частиною науково практичної області знань – технології будівельного виробництва.

Вал1.jpg
4.jpg

В дисципліні «Зведення і монтаж будівель і споруд» вивчаються організаційно - технологічні рішення зведення будівель та споруд із різних матеріалів та різних конструктивних схем, які базуються на використанні ефективних методів виконання будівельно-монтажних робіт, сучасних технічних засобів, прогресивної та безпечної організації праці робітників.

Внаслідок вивчення дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» студент

- буде знати:

  • основні методи організації та виконання робіт підготовчого, основного та заключного періодів, методі зведення будинків та споруд;

  • необхідні ресурси;

  • методи виконання будівельних процесів в звичайних та екстремальних умовах будівельного виробництва; методику вибору та документування технологічних рішень на стадіях проектування та реалізації;

  • вимоги та методи забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, способи контролю якості будівельних процесів;

- зможе:

  • визначати послідовність виконання методів зведення будівель та споруд;

  • обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу та необхідні технічні засоби;

  • розробляти проекти організації будівництва та проект виконання робіт;

  • здійснювати контроль їх якості.

3.jpg
2.jpg
bottom of page