top of page

Фахівці, які закінчили навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» із освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» підготовлені до роботи в галузі економіки (за ДК 009: 2010):

галузі економіки ТБВК

та здатні виконувати зазначені професійні роботи (за ДК 003:2010):

і може займати первинні посади: майстер виробничої ділянки загально-будівельних організацій, інженер-лаборант, інженер-технолог, інженер виробничо-технічних відділів будівельних організацій; інспектор з контролю якості, інженер-інспектор тощо.

bottom of page