top of page

КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ

   Друга половина 20 століття для Криворізького регіону характерна збільшенням масштабів індустріалізації, що у свою чергу позначилося на зростанні обсягів цивільного та житлового будівництва, а разом з тим – на розвитку інфраструктури інженерних мереж. Адже рівень якості, благоустрою і комфортності будівельного сектора багато в чому визначається, як відомо, ефективністю систем теплогазопостачання і опалення, вентиляції і кондиціювання, водопостачання і водовідведення тощо, а також станом нагальних питань екології.

   Таким чином, для раціонального та економічного функціонування санітарно-технічних систем, що пов’язані із значними витратами природного газу, води, тепла і електроенергії, місту та регіону в цілому були потрібні фахівці високої кваліфікації, які здатні на сучасному рівні приймати технічні рішення як при проектуванні і будівництві цих систем, так і при їх експлуатації, модернізації та реконструкції.

   У зв’язку з цим у місті було прийнято рішення про підготовку таких фахівців у тоді ще Криворізькому гірничорудному інституті (КГРІ) на базі санітарно-технічної секції при кафедрі архітектури промислових та цивільних споруд будівельного факультету. Завдяки підтримці місцевої влади, промислових, будівельно-монтажних і сантехнічних організацій, ректорату інституту на чолі з В.Ф. Бизовим, а також зусиллям декана будівельного факультету В.І. Астахова, його заступника – В.І. Вербицького, доцента М.І. Красікова та голови профкому інституту В.І. Єфіменка нову спеціальність – «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона навколишнього середовища» (ТГПВ і ОНС) було відкрито.

   Так у 1991 році на дану спеціальність був проведений перший набір студентів, а 4 травня 1992 року наказом ректора інституту було утворено кафедру з такою ж назвою.

П   рофесорсько-викладацький склад нової кафедри утворили професор П.В. Бересневич, доценти М.І. Красіков, В.П. Логвінов, А.П. Подцюк, О.О. Малевич, які незадовго до того прийшли працювати в КГРІ з Науково-дослідного інституту безпеки праці в гірничорудній промисловості (НДІБПГ), де активно займались науково-дослідною роботою й здобули наукові ступені, а також асистент А.А. Стром.

   Завідувачем кафедрою було призначено відомого вченого і педагога, доктора технічних наук, професора П.В. Бересневича. Невдовзі до них долучився тоді ще доцент О.М. Голишев. Ще упродовж декількох років колектив кафедри продовжує поповнення як досвідченими науковцями й фахівцями-практиками, так і перспективною молоддю. 

Викладацький склад кафедри ТВВ у 2006 році
перший ряд: Лосьєв В.Г., Красіков М.І., Бересневич П.В., Голишев О.М., Малевич О.О.;
другий рял: Шаєнко Н.І., Мовчан О.Г., Куліш Л.М., Комащенко П.Г., Коновалюк В.А., Петрюк О.В.;
третій ряд: Задорожній С.І., Герасимчук О.В., Бурим В.О, Деньгуб В.І., Михалків Д.В., Суртаєв В.В., Бєгун В.І., Лосьєв К.В.
1.jpg

   Так склалося, що перші кроки свого становлення кафедра здійснювала на загально-інженерному і металургійному факультетах, пізніше її було включено до складу будівельного факультету, де вона і сьогодні успішно функціонує.

   Протягом цього часу, паралельно з проведенням навчального процесу, працівники кафедри разом із студентами напружено працювали над створенням навчальної бази. Завдяки їх зусиллям та за сприяння адміністрації університету було обладнано сучасні навчальні лабораторії, які розмістилися в корпусах № 5 та № 6, методичний кабінет з потужною електронно-інформаційною базою, а також створена науково-дослідницька лабораторія промислової вентиляції для виконання експериментальних досліджень науковцями, аспірантами та магістрантами кафедри.

   У 2003 році в зв’язку зі зміною назви спеціальності кафедра отримала однойменну  назву – «Теплогазопостачання і вентиляції» (ТГПВ).

   З розвитком інженерних мереж Криворізького басейну поставали й нові проблеми та задачі, зокрема в напрямку водопостачання і водовідведення промислових підприємств та житлових масивів. Тому тогочасний ректор університету Ю.Г. Вілкул ініціював відкриття нової спеціальності «Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення» (СОВВ), і в 2004 році за даним фахом було вперше набрано дві групи студентів денної форми навчання.

   І знову усі працівники кафедри включилися в роботу по організації навчального процесу й створенню навчальної бази для нової спеціальності. За короткий час були обладнані нові лабораторії, підготовлено необхідне методичне забезпечення. Пізніше дана спеціальність змінить назву на «Водопостачання і водовідведення» (ВВ).

   Таким чином, у 2007 році кафедра отримала нову назву: «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції» (ТВВ). З цього часу кафедру очолив відомий фахівець в галузі промислової вентиляції, доктор технічних наук, професор О.М. Голишев. А наступні п’ять років стають періодом розквіту кафедри. Зокрема чисельність професорсько-викладацького складу, співробітників і аспірантів сягає 20 і більше осіб.

2.jpg
Викладацький склад кафедри ТВВ у 2012 році
перший ряд: Бурим В.О., Куліш Л.М., Красіков М.І., Голишев О.М., Прокопенко А.С., Коновалюк В.А.;
другий рял: Деньгуб Т.В., Голишев А.О., Петрюк Н., Мовчан О.Г., Богданова А., Михалків Д.В., Бєгун В.І.;
третій ряд: Савін В.В., Герасимчук О.В., Деньгуб В.І., Суртаєв В.В., Задорожній С.І.

   Упродовж наступних років колектив кафедри ТВВ змінювався, знову з’являлися нові імена, які також не один рік своєї праці присвятили розвитку факультету і кафедри.

   За майже тридцятирічний період існування кафедри науково-дослідну, викладацьку та навчально-допоміжну діяльність здійснювали близько 50 фахівців. Серед них видатні науковці та інженери, які зробили цінний внесок у розвиток галузі. 

  У різні роки до виховання молоді та розвитку кафедри, крім вище згаданих викладачів і співробітників, багато зусиль також доклали: доктор технічних наук, професор П.Г. Гагауз, кандидати технічних наук, доценти В.Г. Лосьєв, В.І. Деньгуб, О.В. Герасимчук, С.І. Задорожній, П.Г. Комащенко, В.М. Куроченко, Ю.А. Гурін; кандидати технічних наук, старші викладачі Е.В. Серебреніков, В.В. Суртаєв, А.О. Голишев, старші викладачі В.О. Бурим, І.В. Філіна; асистенти Т.В. Деньгуб, К.О. Філонова, О.В. Петрюк; співробітники навчально-допоміжного персоналу В.І. Бєгун, Л.М. Куліш, В.О. Чупрун, Н.І. Шаєнко, А.С. Прокопенко  та інші.

  Варто зазначити, що більше десятка викладачів та співробітників кафедри – її випускники різних років. Також примітним є те, що ціла когорта співробітників кафедри ТВВ відзначилися як активні учасники спортивного та суспільного життя університету, наповнили студентські будні організацією виїзних екскурсій та проведенням різноманітних культурно-масових заходів.

5 (2).png

 Окремої уваги заслуговує те, що на кафедрі успішно діє підготовка кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За період існування кафедри було захищено 1 докторську та 14 кандидатських дисертацій за 2 спеціальностями: 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання; 05.26.01 – охорона праці.

  Ступінь кандидата технічних наук здобули: В.М. Куроченко, П.Г. Комащенко, С.І. Задорожній, Ю.А. Гурін, О.В. Герасимчук, В.А. Коновалюк, К.І. Логачов, І.А. Коваленко, В.В. Суртаєв, Е.В. Серебреніков, А.В. Веснін, П.С. Кіріченко, А.О. Голишев, А.В. Давидов. Більшість серед них отримали також звання доцента. Ступінь доктора технічних наук та звання професора було здобуто О.М. Голишевим.

   Загалом наукова робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри упродовж усього часу її існування. Вчені кафедри в тісній співдружності з інженерно-технічними працівниками підприємств, науковцями проектних та науково-дослідних інститутів регіону вирішували і продовжують вирішувати важливі проблеми гірничорудної та металургійної промисловості. Їх наукові розробки втілюються у проектах та практичній діяльності промислових підприємств, використовуються в навчальному процесі. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами та виконують науково-дослідні роботи різноманітного спрямування.

4.jpg

  Для більш тісного зв’язку навчального процесу з виробництвом та вирішення питань науково-дослідного спрямування кафедрою у різні роки було організовано філії в провідних організаціях міста: ДП «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості» (НДІБПГ), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворіжгаз», інституті «Механобрчормет», КП «Кривбасводоканал».

   Упродовж останніх п’яти років на базі кафедри стало традиційним проведення науково-практичних семінарів для викладачів та студентів із залученням сучасних виробників обладнання з інженерних мереж та сантехнічних систем, а також розробників програмного забезпечення. У їх переліку такі відомі бренди, як «KAN-therm», «Danfoss», «ВЕНТС», «VALTEC», «MagiCAD», «MAPEI», «Caparol» та ін.

  Ще однією ниткою зв’язку із підприємствами є те, що викладачі кафедри здійснюють наукове й технічне консультування для співробітників ПП «АНВІКС», ТОВ «ГІДРОТЕРМ», ТОВ «ПРОЕКТ СТАР ІНЖЕНІРІН», ТОВ «МАРАФОН» та ін., а також 

23.jpg
6.jpg

читають лекції на курсах підвищення кваліфікації для працівників КП «Криворіжтепломережа», ПАТ «Криворіжгаз» та ДП «Криворіжтеплоцентраль».

   Традиційно, кафедра має позитивні відгуки організацій і підприємств щодо якості підготовки фахівців. Більшість випускників кафедри стали знаними фахівцями-виробничниками, успішними підприємцями, висококваліфікованими інженерами й науково-педагогічними працівниками. Загалом за майже три десятиріччя кафедрою підготовлено близько 1500 фахівців галузі інженерних мереж.

7.jpg
Викладацький склад кафедри ТВВ у 2019 році
доц. Мовчан О.Г., доц. Кіріченко П.С., лаб-т Гончарова І.С, доц. Наливайко В.Г.,
проф. Голишев О.М., в.о. зав. каф. Паливода О.А., ст. викл. Д.В. Михалків, доц. Коновалюк В.А., ас. Лосьєв К.В., ас. Савін В.В.

Розвиток суспільного життя, економіки та промисловості безпосередньо відображуються на будівництві загалом та на системах інженерних комунікацій зокрема. Окрім того, існуючі будівлі, споруди, інженерні мережі періодично потребують ремонту, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення і т. ін. Це свідчить про регулярну потребу у фахівцях будівництва та цивільної інженерії. Тому немає жодних сумнівів у тому, що кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції має майбутнє і перспективи для подальшого розвитку.

Сьогоднішній колектив кафедри можна охарактеризувати як сплав досвіду й молодості. Співробітники та викладачі прагнуть підтримувати усі напрямки роботи і традиції, започатковані попередниками.

Кадровий склад утворюють: в.о. завідувача кафедрою О.А. Паливода; професор О.М. Голишев; доценти В.А. Коновалюк, В.Г. Наливайко, П.С. Кіріченко, О.Г. Мовчан; старший викладач Д.В. Михалків; асистенти В.В. Савін, К.В. Лосьєв; лаборант І.С. Гончарова; здобувач К.О. Філонова.

bottom of page