top of page

Будівельна механіка

Доцент О.Ю.  Єрьоменко

Будівельна механіка - це наука, яка займається розробкою методів визначення величин внутрішніх зусиль та переміщень стержневих систем (балок, арок, колон, ферм і т. ін.) з яких складається будівлі, споруди чи складні конструкції.


Будівельна механіка є і теоретичної, і прикладної наукою. З одного боку, вона розробляє теоретичні основи методів розрахунку, а з іншого боку - є інструментом розрахунку, оскільки вирішує важливі практичні завдання, пов'язані з міцністю, жорсткістю і стійкістю споруд.


Курс включає вивчення розрахунку статично визначуваних і статично невизначуваних конструкцій на дію, як статичного, так і рухомого  навантаження.


Дисципліна «Будівельна механіка» базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих студентами в ході попереднього вивчення дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів». Сама ж будівельна механіка є основною базою для вивчення курсів будівельних конструкцій: металевих, дерев'яних, залізобетонних та кам'яних.


Після вивчення курсу будівельної механіки ви зможете:

  • розробляти конструктивні рішення найпростіших будівель та огороджуючих конструкцій, вести технічні розрахунки за сучасними нормами;

  • розраховувати елементи будівельних конструкцій і споруд на міцність, жорсткість і стійкість.

Знання в області будівельної механіки дозволять майбутнім інженерам при проектуванні різних конструкцій оптимально визначити  їх матеріаломісткість і, як наслідок, вартість забезпечивши, при цьому, надійність та довговічність. 

БудМех1.JPG
БудМех2.JPG
БудМех3.JPG
bottom of page