top of page

Архітектура будівель і споруд

Професор Р. О. Тімченко

АрхітБіС1.jpg
АрхітБіС2.jpg

Дисципліна «Архітектура будівель і споруд» передбачає системне засвоєння майбутніми інженерами-будівельниками знань про особливості архітектурно-будівельної структури житлових, громадських і промислових будівель та споруд, у яких поєднується системний зв’язок функціональних, конструктивних, і естетичних вимог архітектури з будівництвом в цілому.

За словами давньоримського архітектора Вітрувія, архітектура грунтується на трьох принципах: міцність, користь і краса (Тріада Вітрувія) – і лежить в певному гармонійному відношенні до пропорцій людського тіла. Значно пізніше (в XV ст.) Альберті додав четвертий принцип – доцільність, яку можна, втім, визначити і як похідну від перших трьох складових.

Метою вивчення цієї дисципліни є набуття навичок проектування будівель і споруд у відповідності до їх функціонального призначення та особливостей клімату району будівництва, формування цілісного просторового розуміння будівлі або споруди у їх зв’язку з навколишнім середовищем.

Вивчення дисципліни дозволяє оволодіти основами інженерного мислення та навчитись обґрунтовувати різноманітні технічні рішення з боку їх інженерно-будівельної доцільності, а також сучасними тенденціями розвитку архітектурних конструкцій в контексті розвитку світової архітектури.

 

Курс «Архітектура будівель і споруд» охоплює наступні теми:

 • основні проблеми в проектуванні житлових, громадських та промислових будівель і споруд;

 • основні вимоги, що висуваються до об'єктів проектування залежно від їх призначення та розташування в навколишньому середовищі;

 • основні знання щодо нормативно-технічних вимог до будівель і споруд різного призначення, необхідних для практики архітектурного проектування;

 • практичні навички з застосування архітектурно-композиційних рішень при проектуванні житлових, громадських та промислових об'єктів;

 • спеціальні професійні знання для вирішення завдань з проектування та організації внутрішнього простору приміщень, форм, фактури, меблів, кольору і освітленості;

 • врахування кліматичних теплофізичних, звукоізоляційних та інших параметрів при вирішенні архітектурно-будівельних завдань.

Після вивчення дисципліни студенти можуть:

 • належним чином обґрунтовувати можливі варіанти об’ємно-планувальних рішень будівель і споруд;

 • обгрунтовано вибирати конструктивну систему та схему будівлі, раціонально поєднуючи конструктивні рішення з художньою виразністю форм;

 • правильно обирати раціональні конструктивні системи та схеми інженерного обладнання будівель і споруд;

 • обґрунтувати застосування в будівництві матеріалів і конструкцій, вибору розмірів і форми приміщень, які забезпечили б оптимальні температуру та вологість, акустичні та світлотехнічні умови в приміщеннях відповідно до їх функціонального призначення;

 • використовувати науково-технічні досягнення для втілення творчих ідей у процесі проектування будівельних об'єктів;

 • користуватись нормативно-довідковою та науково-технічною літературою при прийнятті самостійних рішень;

 • грамотно виконувати та читати архітектурно-будівельні креслення.

АрхітБіС3.jpg
АрхітБіС4.jpg
bottom of page