top of page

Наукова діяльність кафедри промислового, цивільного та міського будівництва

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

Колектив кафедри ПЦМБ останніми роками проводить комплексні дослідження будівельних конструкцій виготовлених та підсилених у тому числі бетонами на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів, а також, армованих базальтовою та склопластиковою арматурою.

Ефективність проведення науково-дослідної та науково-технічної роботи забезпечується високим фаховим рівнем науково-педагогічних працівників кафедри та наявною науково-дослідною базою, а саме:

- науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій, обстеження й паспортизації будівель і споруд (атестована згідно з Правилами уповноваження та атестації в державній метрологічній системі, затвердженими Наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 за № 71 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за №392/10672), створена за безпосередньою участю кафедри та є структурним підрозділом науково-дослідної частини КНУ.

Доцент Валовой М.О. відвідав науково-практичну конференцію «Будівлі та споруди спеціального призначення; сучасні матеріали та конструкції», яка проходила на базі Київського національного університету будівництва і архітектури, та встановив ділові стосунки з провідним виробником базальтопластикової арматури ТОВ «ТЕХНОБАЗАЛЬТ-ІНВЕСТ» (м. Київ). У результаті цього було укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи № НР/П-78-17 (РК№0117U001843) «Визначення характеристик базальтофібробетону та балок зі змішаним армуванням композитною базальтовою арматурою й металевою арматурою. Порівняння отриманих результатів для випадку використання традиційного бетону та бетону на дрібних заповнювачах з відходів збагачення залізних руд». Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Волков С. О., Кулішов І.А. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Воробйов А.О. (ст.гр. ПЦБ-17-1м).

Доцент Єрьоменко О.Ю. уклав договір № 23-84-17 з ТОВ «Спарта» на виконання госпдоговірної тематики «Дослідження можливості застосування базальтової арматури при реконструкції існуючих чи будівництві нових об’єктів гірничо-металургійного комплексу». З КП “Кривбасводоканал” укладено договір на виконання госпдоговірної тематики “Розробка конструктивних рішень з використання композитних профілів при реконструкції радіального каналізаційного відстійнику”. Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю., Валовой М. О., Молдованов Д.А. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Коротя К. В. (ст.гр. ПЦБ-14-1).

З 16 по 18 березня 2017 року в м. Запоріжжя проходила спеціалізована виставка будівельних технологій «Домострой-Весна». Попруга Д.В. відвідав цю виставку й налагодив ділову співпрацю з виробником склопластикової арматури ТОВ «ТОРГПРОМКОНТРАКТ» (м. Дніпро). У результаті цього було укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи № НР/П-81-17 «Дослідження роботи склопластикової арматури в згинальних елементах, виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів». Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Попруга Д.В., Чорна К.В., Барханський В.В. (ст.гр. ПЦБ-17-1м), Слободяник М.Д. (ст.гр. ПЦБ-15-1ск).

Наступні науково-дослідні роботи:

1. «Проведення експериментальних досліджень бетонних балок з гібридним армуванням сталевою та неметалевою композитною арматурою та розроблення пропозицій щодо розрахунку конструкцій мостів з гібридним армуванням». Замовник – «Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (скорочено ДП «ДерждорНДІ») Основний замовник – Укравтодор. Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю. Валовой М.О. Афанасьєв В.В.  ВолковС.О.

2. «Обстеження і паспортизація будівель і споруд ПАО «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». № Держреєстрації: 0121U113167. Договір №55-117-21 /Керівник: Паливода О.А. Виконавці: Паливода О.А., Єрьоменко О.Ю.

3. «Розробка організаційно-технічних заходів щодо будівництва технологічних автошляхів у кар'єрі та відвалах ПрАТ «ІнГЗК» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна 47». Науковий керівник –  Валовой О.І., проф., к.т.н., № 1116-02 від 25.02.20 Єрьоменко О.Ю.,  Валовой М.О., Афанасьєв В.В. 

4. «Розробка організаційно-технічних заходів щодо будівництва земляного полотна залізничних колій у кар'єрі та на відвалах ПрАТ «ІнГЗК» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47». Науковий керівник –  Валовой О.І., проф., к.т.н., № 1174-02 від 26.02.20 Єрьоменко О.Ю.,  Валовой М.О., Афанасьєв В.В. 

5 «Розробка організаційно-технічних заходів щодо влаштування та виготовлення верхньої будови колії на слабких підставах та посилення слабких підстав при будівництві та ремонті залізничних колій ПрАТ «ІнГЗК». Науковий керівник –  Валовой О.І., проф., к.т.н.  Валовой О.І., Валовой М.О., Афанасьєв В.В. 

6. «Розробка рекомендацій класифікації хвостів СМС щодо граничної крупності 5 (3)мм у весняно-осінній та зимовий періоди року при будівництві залізничних колій ПрАТ «ІнГЗК». Науковий керівник – Валовой О.І., проф., к.т.н. Валовой О.І., Валовой М.О., Афанасьєв В.В. 

Результати проведених досліджень дозволять вирішити низку актуальних питань Криворізького регіону, а саме: розв’язати екологічну проблему та зменшити вартість будівництва за рахунок використання відходів гірничо-металургійного комплексу при виготовленні будівельних конструкцій і матеріалів для будівництва; зменшення витрат на поточне утримання та ремонт конструкцій будівель і споруд, які перебувають в умовах впливу агресивного середовища, унаслідок заміни чи модернізації наявних конструкцій композитними матеріалами, які мають високі показники міцності та надзвичайну стійкість до впливу агресивного середовища.

У результаті виконання науково-дослідних робіт створюються патенти на винахід:

1. Патент № 128309 України, МПК (2009), В03В 9/04 Пристрій для розподілення шлакових відходів/авт. Афанасьєв В.В., Дзевицька Я.В.- опубл. 10.05.18 Бюл.№ 9.

2. Патент № 130294 Україна, МПК (2018.01) Е 02 D 27/00. Фундамент під опори ліній електропередач. Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Хоруженко І.В. (Україна) – № u 2018 02105; заявник і власник патенту Криворізький національний університет; Заявл. 28.02.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

3. Патент № 132826 України, МПК (2006.01), Е04С 3/30 Залізобетонна опора Валовой О.І., Афанасьєв В.В., Валовой М.О., Кадол Л.В., Ерьоменко О.Ю., Волков М.О. - опубл. 11.03.19, Бюл.№ 5.

4. Патент № 138351 України, МПК (2006.01), Е04С 5/02 Анкер для композитної полімерної арматури/ авт. Валовой О.І., Афанасьєв В.В., Попруга Д.В., Чорна К.В. - опубл. 25.11.19, Бюл.№ 22.

5. Патент № 144927 України, E01F 13/12, E01F 15/04 (2006.01) Балка для зупинки транспортних засобів з полімерною композитною арматурою бетону/ авт. Валовой О.І., Афанасьєв В.В., Валовой М.О., Єрьоменко О.Ю., Волков С.О., Піскун І.О.- опубл. 10.11.20. Бюл.№21

6. Патент № 126474 України, Пристрій для зупинки транспортних засобів E01F 13/12 (2006.01)/ авт. Афанасьєв В.В., Валовой О.І., опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8.

7. Патент № 124153 України, МПК (2009), Е04С 3/02 Залізобетонна балка з композитною арматурою/ авт. Валовой О.І., Афанасьєв В.В., Валовой М.О., Ерьоменко Ю.Ю., Піскун І.О. - опубл. 28.07.21, Бюл.№ 30.

8. Патент № 151112 України, МПК (2009), Е01В 2/00 Верхня будова залізничної колії/ авт. Валовой О.І., Афанасьєв В.В., Валовой М.О., Гавриленко О.Ю., Волков С.О. - опубл. 08.06.22, Бюл.№ 23.

У рамках ініціативної наукової роботи «Дослідження, розрахунок і проектування будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, у тому числі з реалізацією числових методів; інженерна підготовка та проектування урбанізованих та порушених територій» (РК№ 0117U001842) активну роботу проводять: Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Богатинський А.В., Савенко В.О. і Хоруженко І.В.

Кафедра веде активну роботу з впровадження наукових розробок у виробництво. За останні роки виконано низку наукових досліджень, підкріплених патентами, які впровадили у виробництво організації міста й України:

поширено наявну класифікація підпірних стін за рахунок підпірних стін спеціального типу – нових розроблених конструкцій для складних інженерно-геологічних умов, які захищають території від небезпечних фізико-геологічних процесів та техногенних впливів (патенти №62713А, №62714А, №62715А, №63578А, №8669) Тімченко Р.О. і Крішко Д.А.;

розроблено нові фундаментні конструкції для висотних житлових будинків та інженерних споруд, які на 24% покращують ефективність експлуатації будівель, дають значний економічний ефект (патенти №34885А, №34886А, №34887А, №34889А, №8671, №13793, №13794, №13795) Тімченко Р.О. і Крішко Д.А.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ


З 1966 року на будівельному факультеті діє аспірантура за спеціальністю "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" під керівництвом доктора технічних наук Стороженка Л.І., який у 1963 році першим у Кривому Розі захистив дисертацію кандидата наук у галузі будівництва.

Основним напрямом наукової роботи, на той час, було дослідження та впровадження в будівництво трубобетонних конструкцій. Роботу з розвитку вказаного наукового напряму Стороженко Л.І. починав разом із першими своїми аспірантами – Маракуцою В.І. та Сурдіним В.М.

На сьогодні на кафедрі захистилося понад 50 аспірантів, 8 з яких іноземці.

За подальші роки кафедра виховала плеяду науковців, які вдосконалили науковий підхід та створили власні наукові школи.

image_edited.jpg

Під керівництвом к.т.н., професора Валового О.І. на кафедрі діє наукова школа, що включає чотири основні напрями наукових досліджень:

  • дослідження можливостей використання відходів гірничо-металургійного комплексу при виготовленні залізобетонних конструкцій;

  • аналіз впливу техногенної та природної сейсмічності на стан будівель і споруд, оцінювання їх довговічності, надійності;

  • використання композитних матеріалів у практиці будівництва та при виготовленні будівельних конструкцій на традиційних бетонах і бетонах з відходів ГЗК;

  • обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд.  

​У 2006 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Єрьоменко О.Ю. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Ефективність варіантів підсилення у стиснутій зоні залізобетонних елементів, що працюють на згин".
У 2009 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Попруга Д.В. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Міцність стикових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні".

У 2011 році під керівництвом Барашикова А.Я. і Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Валовой М.О. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Міцність, тріщиностійкість та деформативність підсилених згинальних елементів при повторних навантаженнях".

У 2011 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді К 26.833.01 при Київському ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДПНДІБК) захистив кандидатську дисертацію Герб П. І. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Робота підсилених балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів при малоциклових навантаженнях високих рівнів".

У 2013 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.04 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистила кандидатську дисертацію Романенко К. М.. Спеціальність 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: "Підвищення сейсмічної безпеки протяжних промислових споруд".

У 2023 році під керівництвом к.т.н. Валового О.І. в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 09.052.007 при Криворізькому національному університеті захистив кандидатську дисертацію Волков С.О. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Тема роботи: "Міцність і деформативність балок із бетонів на відходах збагачення залізних руд з гібридним армуванням металевою та базальтовою арматурою".

У 2009 році Тімченко Р.О. під керівництвом професора Швеця В.Б. захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. Спеціальність 05.23.02 “Основи і фундаменти". Тема роботи: "Взаємодія фундаментних плит з основою, що нерівномірно деформується, при складному навантаженні".

Натепер під керівництвом д.т.н. Тімченко Р.О. на кафедрі діє наукова школа:

- дослідження роботи будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій.

У 2012 році під керівництвом д.т.н. Тімченка Р.О. в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” захистив кандидатську дисертацію Крішко Д. А. Спеціальність 05.23.02 “Основи і фундаменти". Тема роботи: "Плитні фундаменти-саморегулятори на основі, що нерівномірно деформується".

У 2012 році під керівництвом д.т.н. Тімченка Р.О. в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” захистив кандидатську дисертацію Савенко В. О. Спеціальність 05.23.02 “Основи і фундаменти".

Під керівництвом к.т.н. Афанасьєва В.В. ведеться наукова робота у двох основних напрямках:

- удосконалення робочого обладнання будівельних машин для виконання технологічних операцій в умовах будівельного майданчика;

- розроблення нових технологій вилучення піску й щебеню для будівельних конструкцій з відвальних відходів, хвостосховищ і хвостів ГЗК при комплексному їх використанні.

У 2007 році під керівництвом к.т.н. Афанасьєва В.В. у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 при Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив кандидатську дисертацію Сергєєв А. М. Спеціальність 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій". Тема роботи: "Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими системами для збагачення і фракціонування будівельного піску".

У 2016 році під керівництвом д.т.н. Єфіменко В.І. в спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 при Національному авіаційному університеті захистив дисертацію Паливода О. А.. Спеціальність 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди". Тема роботи: “Напружено-деформований стан і несуча здатність трубобетонних елементів зі зміцненими осердями”.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Інноваційна діяльність кафедри спрямована на розроблення новітніх проектних, технічних і технологічних рішень із подальшим їх закріпленням через проведення патентної  та науково-дослідної роботи.

Патенти та авторські свідоцтва отримали автори: Афанасьев В.В. (41), Валовой М.О. (4), Валовой О.І. (6), Сахно С.І. (7). Тімченко Р.О. (36).

 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно з «Положенням про наукову діяльність науково-педагогічних працівників ДВНЗ «КНУ», науково-дослідна робота є складовою частиною професійної діяльності професорсько-викладацького складу. Саме тому науково-виробнича діяльність є невід'ємною складовою діяльності кафедри ПЦМБ. Результати науково-виробничої діяльності, отримані шляхом проведення наукових досліджень на промислових підприємствах Криворізького регіону та України, активно впроваджуються в систему вищої освіти. Подібний підхід дозволяє створити всі умови для підготовки фахівців новітнього типу, що відповідають сучасним вимогам будівельної галузі.

Кафедра ПЦМБ веде активну науково-дослідну, проектно-конструкторську й виробничу діяльність: - технічна експертиза з обстеження будівель та споруд; За останні роки під керівництвом професора Валового О.І. та за його участю виконано декілька науково-дослідних, науково-технічних і патентних робіт, серед яких – „Обмірні роботи, обстеження і видача паспортів технічного стану галерей № 5, 6, 7, 29, 30 ВАТ „ІнГЗК” (державний реєстраційний номер 0104U007058), „Загальне обстеження будівельних конструкцій. Оцінювання технічного стану конструктивних елементів будівель. Розробка рекомендацій щодо посилення. Розробка робочої документації на ремонтно-відновлювальні роботи. Складання технічних паспортів вантажних бункерів № 4, 5, перевантажувального вузла № 9; галерей №9, 13, 24, 25, 31 корпусу приводної станції №4; будівель над гирлами стволів „Східний” та „Західний ” (державний реєстраційний номер 0104U007061). Протягом 2016-2017 років за участю співробітників кафедри виконано низку госпдоговірних тем: “Обстеження і переатестація технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд  ПАТ “Кривбасзалізрудком”, розроблення рекомендацій з продовження термінів їх експлуатації; видача відповіді й відомості дефектів на всі складові елементи м/к із зазначенням дефектів і необхідним переліком виконання ремонтних робіт, розроблення технічних паспортів, внесення змін до паспортів технічного стану (50-70-16)”. Виконавці: Люльченко Є.В. і Сахно С.І.; “Обстеження та визначення технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд ПАТ “ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”. Розроблення рекомендацій щодо продовження терміну їх експлуатації та видача на об’єкти паспортів технічного стану (8-63-16)”. Виконавець Сахно С.І.; “Обстеження та переатестація технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд ПАО “КЗРК”, розроблення рекомендацій щодо подовження термінів їх експлуатації, видача звіту й відомостей дефектів на всі складові елементи м/к із зазначенням дефектів та необхідним переліком виконаних ремонтних робіт, внесення змін до паспортів технічного стану об’єктів (50-32-14).” “Обстеження та визначення технічного стану будівельних конструкцій і споруд ПрАТ “ЄВРАЗ Суха Балка”. Розроблення рекомендацій щодо подовження терміну їх експлуатації та видання на об'єкти звітів технічного стану (8-88-17).” Виконавці: Рогозін В.В, Люльченко Є.В., Грицаєнко О.М.

- проектно-конструкторська діяльність; розроблення технічної документації, здійснення кураторського нагляду, проведення будівельних, реконструкційних і ремонтних робіт в університеті: будівництво корпусу №6 ДВНЗ “КНУ” (Валовой О.І., Рогозін В.В., Вербицький В.І., Астахов В.І.); будівництво Палацу молоді та студентів ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Сахно С.І., Рогозін В.В., Тімченко Р.О.); капітальний ремонт конференц-зали ДВНЗ “КНУ” (Масіч Л.В.); зведення надземного переходу між корпусами №6 і №1 ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Пінський В.В., Микула М.В., Астахов В.І., Шимко В.А., Грицаєнко О.М., Попруга Д.В.); підсилення стін лабораторного блоку корпусу №6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Пінський В.В.); облицювання фасаду навчального корпусу № 6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Шимко В.А.); розроблення проекту перебудови плоскої покрівлі навчального корпусу № 6 ДВНЗ “КНУ” в скатну (Єрьоменко О.Ю., Шимко В.А.); будівництво СОТ “Чароїт” ДВНЗ “КНУ” (Бадов О.В., Рогозін В.В.); будівництво стадіону ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Астахов В.І.); капітальний ремонт корпусу № 3 ДВНЗ “КНУ” (Рогозін В.В., Попруга Д.В.); реконструкція входу в корпус № 6 ДВНЗ “КНУ” (Астахов В.І., Рогозін В.В.).

У рамках наукового дослідження “Технічний моніторинг, сучасні методи ремонту й підсилення, гідроізоляції та хімічного захисту залізобетонних конструкцій” протягом 2017 року укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи “Обстеження й паспортизація мостових споруд ПрАТ “МК “Азовсталь”, м. Маріуполь” та “Розроблення технічних рішень щодо ремонту та хімічного захисту залізобетонних конструкцій будівлі РЗФ-1 ПАТ “ІнГЗФ”. Виконавець Паливода О.А.

Також протягом 2017 року укладено договір на виконання ініціативної науково-дослідної роботи “Дослідження сучасних ефективних рішень конструкцій сталевих силосів та можливості їх використання при реконструкції елеваторних комплексів”. Виконавець Герб П.І.

Ініціативна науково-дослідна робота: № 78-ПВ (№ 0118U000652) «Розробка конструктивних рішень з використання композитних профілів при реконструкції радіального каналізаційного відстійнику» (керівник – Валовой О.І., виконавці: Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Афанасьєв В.В. , Тімченко Р.О., Крішко Д.А. та інші (2018 – закінчення в березні 2021 року).

«Визначення експлуатаційних характеристик згинних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням композитною та металевою арматурою». Замовник – ПрАТ «Криворіжіндустрбуд». № 1С-19 від 30.01.19 Керівник – Валовой О.І. Виконавці: Єрьоменко О.Ю., ВаловойМ.О.

Ініціативна науково-дослідна робота: № НР/П-79-17 (№ 0117U001842) «Дослідження, розрахунок і проектування будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, в тому числі з реалізацією числових методів; інженерна підготовка та проектування урбанізованих та порушених територій» (науковий керівник роботи – д.т.н., проф. Р.О. Тімченко, виконавці – к.т.н., ст. викл. Д.А. Крішко, асп. В.О. Савенко, асп. І.В. Хоруженко) (01.06.2017 –01.06.2019).

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ПУБЛІКАЦІЯХ СТАТЕЙ

Викладачі кафедри беруть активну участь у конференціях різних рівнів і публікують результати наукової діяльності в провідних наукових виданнях: Валовой О.І. опублікував близько 180 (понад 80 фахових) наукових праць різних рівнів; Попруга Д.В.– автор близько 50 (понад 25 фахових) наукових праць; Валовой М.О. опублікував близько 100 (понад 30 фахових) наукових праць; Єрьоменко О.Ю. опублікував близько 60 (понад 35 фахових) наукових праць; Астахов В.І. опублікував близько 20 наукових праць; Афанасьєв В.В. – автор понад 30 наукових праць; Паливода О.А. – автор близько 15 (понад 10 фахових) наукових праць; Сахно C.І. опублікував понад 60 наукових праць; Тімченко Р.О. – автор близько 270 (понад 120 фахових) наукових праць; Крішко Д.А. опублікував близько 160 (понад 75 фахових) наукових праць; Грицаєнко О.М. опублікував понад 20 наукових праць; Шимко В.А. опублікував понад 5 наукових праць.       

Кафедра ПЦМБ активно співпрацює з проектними  установами міста, такими як: Державне підприємство “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект”, публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний проектний інститут “Механобрчормет”.

Професор Валовой О.І. протягом 2008-2011 рр. у співавторстві з Державним підприємством “Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості “Кривбаспроект” (відділ промислових споруд) опублікував 20 наукових статей і отримав один патент, а також заявку на винахід № 2018236.

07.05.2021р відбувся технічний семінар-тренінг спільно з компанією «Mapei Україна» та за участі співробітників НДЧ університету: «Методи структурного підсилення і захисту будівельних конструкцій із застосуванням композитних матеріалів ТМ «MAPEI» для викладачів та студ. груп БІ-18, БІ-19 ск, БІ-20 м. Взяли участь викладачі кафедри О.Паливода, В. Астахов, О.Єрьоменко.

Статті в журналах, які індексуються в науково-метричній базі Scopus:

1. Timchenko R.А. Features of accounting how rocks influence on geomechanical processes of their displacement during management of building projects’ implementation / R.А. Timchenko, N.I. Stupnik, S.O. Popov, D.A. Krishko // Fourth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Brisbane, Australia, Nov. 19-21, 2014 (Int. J. of GEOMATE) – Brisbane, Australia –Sept., 2015. – Vol. 9. – № 1 (Sl. № 17), pp. 1380-1385.

2. Valovoi A., Koval P., Eremenko A., Valovoi M., Volkov S., “Durability of beams with hybrid reinforcement from metal and basalt fiber reinforced polymer (BFRP) armature”, MATEC Web of Conferences 230, 02035 (2018) (https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002035). 

3. A. Valovoi, A. Eremenko, M Valovoi, S. Volkov Research of the Deflections of Beams Reinforced with BFRP Armature and Hybrid Reinforcement Us-ing Metal and BFRP Armature. // Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science Forum.  Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 2019. Vol. 968. p. 301-308. - DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.301

4. A. Valovoi, A. Eremenko, M Valovoi, S. Volkov Crack resistance and width of crack opening of beams with hybrid reinforcement using BFRP and metal armature. // Actual Problems of Engineering Mechanics: Key Engineering Materials.  Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 2020. Vol. 864. p. 149-157. - DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.149

5. Timchenko R.O. The use of new structural solutions of retaining walls to ensure the stable operation of the “base–engineering structure” system [Electronic resource] / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov, O.В. Nastich, V.О. Savenko // E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. – Vol. 166, article 02003. – 8 p. – References: p. 8. – DOI: 10.1051/e3sconf/202016602003.

6. Palyvoda O., Lapenko  O. Study of joint work of shell and core of tube confined concrete elements with strengthened core // Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, Vol. 968, pp. 258 – 266. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.258.

7. Palyvoda O., Yermolenko D., Demchenko O., Andriichuk O., Nyzhnyk O. Calculation of tube concrete elements with strengthened cores by numerical method  // E3S Web Conf. Volume 166, 2020 The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016608002.

8. S. Sakhno  Our sustainable coronavirus future S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno,  A. Striuk, V. Osadchyi, V. Solovieva.// E3SWC 166, 00001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016600001

9. S. Sakhno Study of the influence of properties of dusty ferromagnetic additives on the increase of cement activity S. Sakhno, L. Yanova, O. Pischikova, S. Chukharev EDP Sciences. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606002

10. S. I. Sakhno Investigation of the influence of technological factors and compositions of binders on the strength characteristics of blast–furnace cement with magnetized ferromagnetic additives S I Sakhno, L O Yanova, O V Pischikova and T S Sergiienko IOP Conf. Ser.: Earth Environ Sci. 1049  012050 DOI 10.1088/1755-1315/1049/1/012050

11. S. I. Sakhno 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters  S O Semerikov, S M Chukharev, S I Sakhno, A M Striuk, Andrii V Iatsyshin, S V Klimov, V V Osadchyi, T A Vakaliuk, P P Nechypurenko, O V Bondarenko and H B DanylchukIOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1049 011001 DOI 10.1088/1755-1315/1049/1/011001

12. S. I. Sakhno Our sustainable pandemic future Serhiy Semerikov, Serhii Chukharev, Serhiy Sakhno, Andrii Striuk, Andrii Iatsyshyn, Serhii Klimov, Viacheslav Osadchyi, Tetiana Vakaliuk, Pavlo Nechypurenko, Olga Bondarenko, Hanna Danylchuk EDP Sciences

13. S. Sakhno Study of the influence of magnetized ferromagnetic additives on the processes of cement hydration S Sakhno, L Yanova, O Pischikova, Y Liulchenko… - E3S Web of Conferences, 2021

14. S. Sakhno Development of sustainable compositions and study of the properties of porous aggregates from the waste of mining and processing plants Y Liulchenko, S Sakhno, T Sergiienko, M Sergiienko - E3S Web of Conferences, 2021

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Основними формами науково-дослідної роботи студентів поза розкладом навчальних занять є:

- робота у студентських наукових гуртках;

- підготовка наукових робіт на зовнішні конкурси різних рівнів;

- участь у наукових конференціях;

- підготовка наукових статей і отримання патентів.

На кафедрі ПЦМБ щорічно проводиться конкурс студентських наукових робіт. Кращі роботи рекомендуються до участі у Всеукраїнському конкурсі.

1. «Вибір конструкції покриття і розробка нового обладнання щодо будівництва та експлуатації тимчасових під’їзних доріг». 2018р.. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

2. «Створення енергозберігаючих пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими органами для фракціонування будівельного піску», 2018р. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

3. «Варіантне проектування житлової забудови на основі урбоекологічного аналізу» (керівники Тімченко Р.О., Крішко Д.А.) – 2018 р.

4. «Розробка класифікатору піску для комплексної переробки хвостів гірничо-збагачувальних підприємств». 2019р.. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

5. «Визначення придатних до забудови кар'єрів Кривбасу та організація громадських будинків на території рекультивованих кар'єрів» (керівники Тімченко Р.О., Крішко Д.А.) 2019р.

6. «Новий спосіб та апарат розподілення за крупністю та знепилювання будівельного піску» 2020р. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

7. «» (керівники Тімченко Р.О., Крішко Д.А.) 2020р.

8. «Розробка класифікатору піску та щебеню за крупністю для підвищення якісних властивостей будівельних матеріалів», 2021р.. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

9. «Вантові покриття для великопролітних громадських будівель» (керівники Тімченко Р.О., Крішко Д.А.) 2021р.

10. «Дослідження матеріалів для будівництва земляного полотна залізниць у карьєрі та відвалах залізорудного комбінату». 2022р.. Кер. доц. Афанасьєв В.В.

11. «Застосування нових конструктивних рішень нульового циклу висотних будівель під час будівництва у складних інженерно-геологічних умовах» (керівники Тімченко Р.О., Крішко Д.А.) 2022р.

Під  керівництвом доцента Афанасьєва В.В. на кафедрі діє науковий гурток “Техніка будівельника”, де ведеться активна патентна робота із залученням студентів.

Студенти спільно з викладачами працюють над отриманням патентів на винаходи.

Результати участі студентів у конкурсах різних рівнів:
1. За результатами VIII Міжнародного науково-практичного конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених “Комп’ютерні технології проектування конструкцій будівель та споруд” студент Томашевський А.В. отримав диплом І ступеня. Науковий керівник:  Люльченко Є.В.

2. За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2016/2017 н.р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студентка Коротя К.В. отримала диплом ІІІ ступеня. Науковий керівник:  Єрьоменко О.Ю.

3. За результатами участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 2015/2016 н. р. у галузі наук “Будівництво та архітектура” студент Кошевий О.О. отримав диплом ІІ ступеня. Науковий керівник:  Крішко Д.А.

4. Переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу магістерських робіт (проектів) і курсових проектів 2017 року за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» в номінації «Інженерна підготовка міських територій»: Максименко К.В., Гришковець Т.Ю., Ткаченко О.С, Раздобаріна Д.С., Миколенко М.К. Наукові керівники: Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Шимко В.А.   

5. Щорічний міський конкурс студентських наукових робіт з питань екології «Нова генерація – перспектива та успіх Кривбасу» 2023р:

2 місце – Піскун Ілля (гр. БІ-19), Султанов Артем (БІ-20ск), Тетерюк Марія (ПЦБ-22 м) з роботою на тему: «Розроблення екологічно прийнятної технології поводження з відходами збагачення залізних руд Кривбасу» (керівник – к.т.н., доц. Афанасьєв В.В.);

3 місце – Ломака Вікторія Юріївна (БІ-21) з роботою на тему: «Обґрунтування проєктного рішення утилізації твердих побутових відходів (керівник – к.т.н., ст. викладач Крішко Д.А.).

fa423c_66d3e42ca1134fe696a66a1de0248e7e_mv2.jpg
fa423c_9fb7e69a7b5f45b0a126e03f1b2ecd8b_mv2.jpg
fa423c_c4083e5b907e4777909708d1783b5289_mv2.jpg
fa423c_162bc73d72b44083bc76a52608f0717f_mv2.jpg
fa423c_18869aaf370148e2be56e30e7baf6278_mv2 (1).jpg

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ПЦМБ

студ_наука_24.01.19ЖПГ.jpg

​26 травня 2023 року на базі будівельного факультету Криворізького національного університету відбулося засідання наукової секції №3 «Ефективні технології будівництва – запорука безпечної експлуатації конструкцій, будівель та споруд» в межах проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток промисловості та суспільства».
Участь в обговоренні, окрім науково-педагогічних працівників, також прийняли студенти та магістранти будівельного факультету.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

Науково-дослідна робота студентів вищого навчально­го закладу є одним із напрямів їх самостійної роботи, важливим чинником сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. У «Законі про вищу освіту»  зазначено, що основними завданнями вищого навчального закладу є: для університетів, академій, інститутів - провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

Протягом останніх десятиліть на будівельному факультеті функціонує наукова школа під керівництвом к.т.н., проф. Валового О.І. – “Використання відходів гірничо-металургійного комплексу в будівельній галузі. Дослідження будівельних конструкцій виготовлених з композитних матеріалів”.  

Наукова проблематика, яку охоплює дана наукова школа, є досить широкою і бере початок у 80-х роках  минулого століття. В той час напрямок досліджень полягав в визначенні можливості використання промислових відходів Кривбасу в будівельній галузі. Проведені чисельні  дослідження підтвердили таку можливість. З появою нового покоління композитних матеріалів,  які, потенційно, є  ефективною заміною традиційних будівельних матеріалів, проводиться значний обсяг експериментальних досліджень по визначенню особливостей  їх роботи у складі будівельних конструкцій. 

До виконання робіт з означених напрямків, крім професорсько-викладацького складу, широко залучаються аспіранти,  магістранти та студенти старших курсів. Участь в даних видах робіт передбачає вивчення основ наукових досліджень, методики наукового дослідження та наукової організації праці при його виконанні, самостійної роботи з літературою, обробки експериментальних даних тощо. 

Науково-дослідна робота, виступаючи продовженням навчального процесу, надає студенту можливість виявити творчу ініціативу, перевірити у ході виконання робіт вивчений матеріал, навчитися збирати, систематизувати, аналізувати й узагальнювати розрізнені наукові дані, самостійно вести науково-дослідну роботу. 

Означений підхід в підготовці студенів, реалізований на кафедрі ПЦМБ, дозволяє забезпечити спадковість викладацького складу кафедри. Студенти, які  залучені до науково-дослідної роботи є активними учасниками науково-практичних конференцій молодих учених, є авторами наукових статей та публікацій, є співавторами патентів на винаходи, а згодом – співробітниками кафедри і науково-дослідних інститутів. 

Реалізація означених вимог законодавства та викликів часу реалізовано на кафедрі ПЦМБ шляхом широкого залучення студентів у науково-дослідну робота. Це передбачає участь у роботі наукових гуртків; наукових шкіл; проблемних груп, секцій, лабораторій; участь у виконанні держбюджетних або госпдоговірних наукових тем; проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів; отримання патентів; написання міжкафедральних статей, тез, доповідей та інших публікацій. 

Одним із результатів такого підходу є те, що випускники кафедри навчаючись у магістратурі приймають активну участь у науковому житті кафедри: конференції, публікації тез та наукових статей, виконання наукових робіт – згодом йдуть до аспірантури.

Як приклад, можна навести викладачів кафедри Ерьоменко О.Ю., Попруга Д.В., Волков С.О.

Під керівництвом професора Валового О.І. аспірантами та викладачами виконувались ініціативні науково-дослідні роботи: «Визначення характеристик базальтофібробетону та балок зі змішаним армуванням композитною базальтовою арматурою й металевою арматурою. Порівняння отриманих результатів для випадку використання традиційного бетону та бетону на дрібних заповнювачах з відходів збагачення залізних руд» № НР/П-78-17 (РК№0117U001843); «Дослідження можливості застосування базальтової арматури при реконструкції існуючих чи будівництві нових об’єктів гірничо-металургійного комплексу» № 23-84-17 (РК№0117U001450); «Дослідження роботи склопластикової арматури в згинальних елементах, виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів» № НР/П-81-17 (РК№0118U000118); «Визначення експлуатаційних характеристик згинних залізобетонних елементів зі змішаним армуванням композитною та металевою арматурою».

студ_наука_24.01.19ЖПГ4.jpg

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ


На початку 2000-х років відчувалася нестача фахової україномовної навчальної літератури в будівельній галузі. Саме тому під авторством професора Валового О.І. протягом 2004-2011 років було видано низку навчальних посібників, зокрема серія “Бібліотека інженера-будівельника”, що у 2006 та 2008 роках була двічі відзначена на обласному міжвузівському конкурсі (м. Дніпро) і займала 1 місце.

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ОСНОВНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”

Розвиток будівельної галузі й активні зміни в нормативному середовищі сприяли ідеї написання серії навчальних посібників “Технологія та організація будівництва”. Особливість даної серії полягає в тому, що вдалося викласти матеріал, який характеризується об'єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю, а також дає студентам можливість отримати достатньо повну інформацію про весь хід виконання будівельного процесу: від інженерних вишукувань і проектування у будівництві до виконання всього комплексу робіт при зведенні будівель і споруд та їх реконструкції.

Студенти, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, використовуючи навчальні посібники викладачів кафедри, можуть освоїти практично всі основні фахові дисципліни, зокрема: «Основи технології будівельного виробництва», «Технологія будівельного виробництва включаючи будівництво в сейсмічних районах», «Організація будівництва», «Технологія зведення, реконструкції та ремонту об’єктів будівництва», «Технологія будівельного виробництва (спецкурс)», «Організація та планування будівельного виробництва», «Технологія та організація реконструкції будівель і споруд».

 
НавчПосібн.png

Навчальні посібники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Валовой О.І., “Ефективні методи реконструкції промислових будівель і інженерних споруд” (Навч. посібн. з грифом МОН №24 від 13.01.99); Кривий Ріг: Мінерал. 2003. - 270с. ISBN 966-7103-99-4

2. Валовой О.І., “Конструктивні рішення й технологія зведення гірничо-збагачувальних комбінатів” (Навч. посібн. з грифом МОН №2/1325 від 27.07.00). «Мінерал» КТУ 2004.- 113с. ISBN 966-7103-07-2

3. Тімченко Р.О. Проектування і розрахунок урівноважуючих плитних фундаментів: навчальний посібник для вищих навчальних закладів // Р.О.Тімченко – Кривий Ріг: Мінерал, 2005 - 82 с. ISBN 966-8224-26-2

4. Тімченко Р.О. Проектування і розрахунок підпірних стін: навчальний посібник для вищих навчальних закладів // Р.О.Тімченко – Кривий Ріг: Мінерал, 2005 - 136 с. ISBN 966-8224-26-4

5. Валовой О.І., “Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд”; (Навч. посібн. з грифом МОН №24 від 13.01.99) «Видавничий дім» КТУ 2007.- 503с. ISBN 5-7763-2469-6

6. Валовой О.І., Валовой М.О. Проектування та інженерні вишукування в будівництві (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-11994 від 21.12.11), 2012. - 373 с. ISBN 978-966-78309-60-3

7. Валовой О.І., Валовой М.О. Технологія будівельного виробництва (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-4819 від 10.04.12), 2012. - 610с                 ISBN 978-966-78309-60-2

8. Валовой О.І., Валовой М.О. Організація будівництва (Навч. посібн. з грифом МОН-МСУ Лист №1/11-12124 від 22.12.11), 2012. - 600с.  ISBN 978-966-78309-60-1

9. Обработка данных средствами Excel при планировании эксперимента: учебн. пособие // Р.А. Тимченко, Н.М. Ершова, В.Н. Деревянко, О.В. Шаповалова – Днепропетровск, ДВНЗ «ПГАСА», 2012. – 351 с. ISBN 978-966-323-077-1

10. Тімченко Р.О. Економіка містобудівництва: навч. посібник // Р.О. Тімченко, Л.В. Кадол – Кривий Ріг, Вид-во “Мінерал”, 2012. – 380 с. ISBN 978-966-132-004-7

11. Сахно С.І. Люльченко Є.В., Астахов В.І. «Випробування і реконструкція споруд». Навчальний посібник. Кривий Ріг, 2018.—244 с. ISBN 978-617-7553-64-8

12. Сахно С.І. Вербицький В.І., Астахов В.І. «Розрахунок конструкцій з лісоматеріалів за нормами ДБН В.2.6–161:2017 та EN 1995-1-1 теорія, приклади розрахунків, завдання для самостійного розв’язання». Навчальний посібник. Кривий Ріг, 2020.—240 с. ISBN 978-617-7643-60-8

 

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Timchenko R.O. Scientific basis of organization and modeling of mining production as a complex ecological and economic system / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov. // Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – рр. 6-24.

2. Timchenko R.O. Improving management of mining enterprises on the basis of modern information technologies for the purpose of optimizing the use of resource potential / R.O. Timchenko, D.A. Krishko, S.O. Popov. // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2019.– pp. 300-316.

3. S. Sakhno, L. Yanova, O. Pischikova. Application of the combined vibration analysis method of the overhead traveling crane to prevent negative impact on the structure and personnel. // Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – С. 222–244.

4. S Sakhno, Y Liulchenko, T Chyrva, P O. Determination of bearing capacity and calculation of the gain of the damaged span of a railway overpass by the finite element method. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph. —Sofia Publishing house “St.Ivan Rilski”, 2020.  p.326-339 ISBN 978-954-353-408-1

5. S Sakhno, Korolyova J,  L Yanova, O Pischikova Investigation of the mechanism of dust formation during transportation and transshipment of raw materials of a cement-mining enterprise using discrete-element modeling.  Resource-saving technologies for the development of the raw material base of the mining and processing industries.  Multiauthored monograph. —   Petrosani, Romania: UNIVERSITAS, 2020. p. 310-331 ISBN 978-973-741-694-0.

7. S Sakhno, L Yanova, O Pischikova. Comparison of the structural properties of concrete beams with composite basalt and steel reinforcement. Energy-and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multiauthored monograph.— Petroisani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2021 p.386-405 ISBN 978-973-741-733-6

6. Zhukov S.O., Palyvoda O.A., Lutsenko S.O. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. – рp. 434 – 449.

bottom of page