top of page
Код
Компоненти освітньої програми
Робоча програма
Силабус
Анотація
ОК01
Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК02
Історія України та української культури
ОК03
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК04
Філософія
ОК05
Фізичне виховання
ОК06
Вища математика
ОК07
Фізика
ОК08
Хімія
ОК09
Теоретична механіка
ОК10
Будівельна екологія
ОК11
Електротехніка в будівництві
ОК12
Інженерна геодезія
ОК13
Інженерна графіка
ОК14
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
ОК15
Метрологія і стандартизація
ОК16
Основи інформаційного моделювання будівель (BIM)
ОК17
Будівельне матеріалознавство
ОК18
Будівельна техніка
ОК19
Вступ до будівельної справи
ОК20
Планування міст і транспорт
ОК21
Опір матеріалів (включаючи теорію пружності)
ОК22
Основи проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій
ОК23
Основи архітектурного проектування та дизайну
ОК24
Основи технології будівельного виробництва
ОК25
Основи економіки, менеджменту та організації будівництва
ОК26
Основи проектування металевих конструкцій
ОК27
Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
ПГ
Практика геодезична (Інженерна геодезія. Практикум)
НПО
Практика навчальна ознайомча
НП1
Практика перша виробнича
НП2
Практика друга виробнича
КР
Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
bottom of page