top of page

Компоненти магістерської програми
"Промислове та цивільне будівництво"

Обов’язкові компоненти

Цивільний захист та охорона праці в галузі 
Управління проектами в будівництві 
Ділова іноземна мова 
Методика викладання технічних дисциплін 
Спецкурс 
Управління в будівництві 
Основи наукових досліджень 
 

Державний екзамен по захисту магістрів 
Дипломне проектування-переддипломна практика 
Дипломування   
 

Вибіркові компоненти ОП 
 

Вибірковий блок 1 
 

Філософія і методологія науки 
Організація та планування будівельного виробництва 
Будівельні конструкції (спецкурс) 
Системи автоматизованого проектування в будівництві 
Технологія та організ. реконструкції будівель і споруд 
Випробування і реконструкції споруд 

 

Вибірковий блок 2
 

Філософські основи освіти 
Управління та організація в будівництві 
Проектування каркасних будівель (спецкурс) 
Числові моделі роботи споруд 
Технологія виробництва робіт при реконструкції та капітальному ремонті будівель і споруд 

bottom of page