top of page
САВІН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

САВІН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Асистент кафедри ТВВ

Кафедра ТВВ

Закінчив Криворізький технічний університет у 2004 році за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція».

В 2007 році закінчив аспірантуру Криворізького технічного університету. У цьому ж році розпочав свою роботу на кафедрі на посаді асистента.

В 2012 році здобув другу вищу освіту в ДВНЗ «Криворізький національний університет» за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Протягом останніх років Савін В.В. опублікував значну кількість наукових і навчально-методичних праць та отримав патент на корисну модель № 65069 «Тонкошаровий відстійник».

Навчальні дисципліни, що викладаються Савіним В.В.: "Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення", "Водопостачання та очистка природних вод", "Водовідведення та очистка стічних вод", "Інженерна гідравліка", "Санітарно-гігієнічні основи спеціальності".

bottom of page