top of page
НАЛИВАЙКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ

НАЛИВАЙКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра ТВВ

Закінчив Дніпропетровський національний університет у 1978 році.

В 1988 році закінчив заочно аспірантуру Криворізького технічного університету за спеціальністю "Безпека праці".

В 1989 році при Інституті Проблем Комплексного Освоєння Надр АН СРСР захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему "Оцінка впливу масових вибухів у кар'єрах на стан атмосфери і обґрунтування способу пилопригнічення дрібнодисперсним зрошенням" за спеціальністю 11.00.11 "Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів".

Протягом 1978-1982 років працював інженером в Криворізькому КБ "Енергія". З 1982 по 1993 рік працював молодшим, науковим та старшим науковим співробітником в лабораторії Провітрювання кар’єрів.

На кафедрі розпочав свою роботу з 2012 року на посаді доцента. З 2017 року і до сьогодні працює на посаді доцента.

Основними науковими напрямами роботи є:

- дослідження і розробка пилозв’язуючих речовин для пилопригнічення при масових вибухах в кар’єрах та на технологічних автошляхах;

- дослідження пилозв’язуючих речовин для пилопригнічення на технологічних площадках хвостосховищ та відвалів.

- розробка засобу пилопригнічення дрібнодисперсним зрошенням за допомогою установки імпульсного дрібнодисперсного зрошення.

Протягом останніх років Наливайко В.Г. опублікував близько 10 наукових і навчально-методичних праць, отримав декілька патентів на корисну модель.

Основними навчальними дисциплінами, що викладаються Наливайко В.Г. є: "Тепломасообмін", "Гідравлічні та аеродинамічні машини", "Нетрадиційні джерела енергії для систем ТГПВ", "Теплові насоси і холодильне устаткування", "Енергозбереження в інженерних системах", "Наладка і експлуатація систем ТГПВ".

bottom of page