top of page

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Доценти О.А. Паливода, В.І. Астахов, Є.В. Люльченко

З початку свого існування людство використовувало підручні матеріали для будівництва. Найбільш широко вживаними стали деревина та камінь. З набуттям досвіду обробки природних каменів (таких як вапняки, піщаники, граніти, туфи) та появою будівельних розчинів для їх з’єднання між собою, розповсюдження кам’яних конструкцій прискорювалось. До їхніх головних переваг можна віднести: підвищену вогнестійкість, високу несучу здатність та довговічність.

Пізніше, зі зростанням потреб масового будівництва виникає необхідність у застосуванні більш дешевих матеріалів. Так з’являються штучні камені: силікатна та керамічна цегла, шлакоблоки, камені з важкого та легкого бетону.

foto_1.jpg

Особливо знаковим застосування бетону стає у поєднанні зі сталевою арматурою. Так у другій половині XIX ст. було винайдено залізобетон. Завдяки численним роботам дослідників й інженерів з багатьох країн світу виявилося можливим створення теоретичних основ розрахунку залізобетону і принципів його конструювання. Це сприяло його широкому застосуванню у галузі.

foto_2.jpg

Залізобетон стали використовувати не лише для зведення конструктивних частин громадських будівель (такі як фундамент, каркас, перекриття та покриття, стіни і т. ін.), але й для виготовлення елементів таких споруд, як греблі, естакади, мости, тунелі, резервуари, бункери та ін.

Завдяки відносно невисокій вартості та технологічності, що полягає у можливості створення конструкцій і виробів будь-якої форми, залізобетон і до сьогодні залишається найбільш розповсюдженим будівельним матеріалом у світі.

Тому потреба у фахівцях даного спрямування є завжди актуальною у всіх куточках планети.

В Криворізькому національному університеті вивчення дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» відбувається протягом трьох семестрів у форматі лекційних, лабораторних та практичних занять. Упродовж навчання надаються знання про раціональність поєднання, особливості спільної роботи та характерні властивості матеріалів для залізобетонних і кам’яних конструкцій. Найбільшої уваги приділяється принципам їх розрахунку та конструювання. Для цього також до програми дисципліни включено два курсових проекти. Їх виконання дозволяє набути практичних навичок проектування, включаючи розробку креслень згідно з діючими стандартами.

foto_3.jpg

Курс дисципліни також тісно пов'язаний з вивченням обчислювальних програмних комплексів «SCAD Office» та «ЛИРА-САПР», а також систем автоматизованого дво- і тривимірного креслення «Autodesk Revit» та «AutoCAD»,.

 

Здобуті знання і навички дозволяють випускникам професійно реалізувати себе як на будівельному майданчику, керуючи будівельно-монтажними роботами, так і в проектно-конструкторських відділах чи на заводах з виготовлення залізобетонних і кам’яних конструкцій.

foto_4.jpg
foto_5.jpg
bottom of page