top of page

Технологія будівельного виробництва

Доцент Д.В.  Попруга

Вивчення дисципліни “Технологія будівельного виробництва” у комплексі із суміжними дисциплінами, що вивчають архітектуру, будівельні матеріали, конструкції, будівельну техніку, механіку, економіку будівництва, інженерну геодезію, геологію та інші, є основою для підготовки фахівців у галузі будівництва – сфери матеріального виробництва, яка охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будівель та споруд.

Технологія будівельного виробництва - прикладна наукова дисципліна про методи і режими виконання будівельних процесів в умовах будівельного майданчика.

ТБВ1.jpg

Економічні реформи, що відбуваються в Україні, зумовили значні зміни у будівництві. Сучасна будівельна галузь повинна трансформуватися у бік адаптації до нових соціально-економічних умов з урахуванням потреб ринку. Відомо, що конкурентоспроможність, яка є головним чинником розвитку економіки, забезпечується досконалістю технологій, матеріалів, техніки та професійною компетенцією виконавців.

Як засвідчує досвід роботи з сучасними матеріалами, без професійних фахівців реалізувати їх можливості у будівництві досить складно. Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційному, потребує від фахівців зовсім іншого рівня знань, професійних навичок, обґрунтованого підходу до реалізації того чи іншого конструктивного рішення. Тому на сучасному етапі розвитку будівельного виробництва, коли старі технології, що далеко не завжди відповідали потребам щодо якості і термінів виконання робіт, інтенсивно замінюються на нові, дуже важливо не допустити дискредитації останніх через їх непрофесійне застосування.

Перехід будівництва на якісно новий рівень можливий за рахунок послідовного проведення курсу на подальшу його індустріалізацію, суттєве скорочення ручної праці, вдосконалення структури і організації будівельного виробництва, застосування величезного асортименту нових будівельних матеріалів і технологій.

bottom of page