АСТАХОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

 

Закінчив будівельний факультет Криворізького гірничорудного інституту в 1973 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 1973 по 1977 рік працював в системі будівельно-монтажного тресту Абаканвагонобуд Головкрасноярськбуду. Займав посади від майстра будівельної дільниці до начальника будівельного управління.

З 1978 по 1981 рік аспірант Центрального науково-дослідного і  проектного інституту типового і експериментального проектування житла  (м. Москва). В 1982 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему «Технология и свойства бетона с применением  шлаковых материалов для однослойной  панели крыши с безрулонной кровлей над теплым чердаком». В 1985 році отримав вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.

В Криворізькому гірничорудному, далі технічному, національному університеті працює з 1977 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента, декана будівельного факультету.

Має понад 80 наукових праць і методичних вказівок, 2 авторських свідоцтва на винаходи, автор 1 монографії, співавтор 4 навчальних посібників.

Відмінник освіти України, нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконкому Криворізької міської ради, Криворізького технічного університету.

Галузі наукових інтересів:

 • дослідження вторинних продуктів гірничорудної і металургійної промисловості з метою застосування їх в будівництві;

 • дослідження бетонів з застосуванням продуктів переробки вогненно-рідких доменних шлаків і їх впровадження в індустріальному будівництві;

 • обстеження і підсилення будівельних конструкцій і їх елементів.

Основними навчальними дисциплінами, що викладає Астахов В.І. є «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Випробування і реконструкція споруд».

Кафедра ПЦМБ

АСТАХОВА НАТАЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Кандидат технічних наук, доцент.

Працює на кафедрі технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій з 2002 року. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «В'яжучі речовини та хімія силікатів», «Метрологія і стандартизація». Автор 35 наукових праць, у тому числі, двох монографій та одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

ВАЛОВОЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Криворізький технічний університет у 2005 році. Закінчив аспірантуру Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" і захистив кандидатську дисертацію, а згодом отримав звання доцента.

Працює на кафедрі промислового, цивільного і міського будівництва з 2013 року на посаді асистента, а з 2014 року на посаді доцента.

Щорічно бере участь практично у всіх вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях і симпозіумах будівельного напрямку що проводяться в Україні, публікується у збірниках і виступає з доповідями. Автор близько 100 наукових праць із них 30 наукових публікацій у фахових виданнях, у співавторстві підготував та видав 4 навчальних посібника – «Проектування та інженерні вишукування у будівництві», «Технологія будівельного виробництва», «Організація будівництва», «Реконструкція та капітальний ремонт цивільних будинків». Подана заявка на винахід. Подаються студентські наукові роботи на конкурс.

Займається науковою діяльністю за напрямом, пов'язаним з використанням відходів збагачення ГЗК, а також технології виготовлення та випробування підсилених конструкцій.

За участю М.О. Валового виконуються такі госпдоговірні та ініціативні науково-дослідні роботи:

 1. «Визначення характеристик базальтофібробетону та балок зі змішаним армуванням композитною базальтовою арматурою і металевою арматурою. Порівняння отриманих результатів для випадку використання традиційного бетону та бетону на дрібних заповнювачах з відходів збагачення залізних руд» з ТОВ «ТЕХНОБАЗАЛЬТ-ІНВЕСТ» (м. Київ).

 2. «Дослідження роботи склопластикової арматури в згинальних елементах виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів» з ПрАТ «КРИВОРІЖІНДУСТРБУД» (м. Кривий Ріг).

 3. «Розробка конструктивних рішень з використання композитних профілів при реконструкції радіального каналізаційного відстійнику» з КП  «Кривбасводоканал» (м. Кривий Ріг).

Основними навчальними дисциплінами, що викладаються Валовим М.О., є «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Проектування та інженерні вишукування в будівництві».

У 2013 – 2015 роках отримував стипендію кабінету міністрів України для молодих вчених.

За багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у навчанні та вихованні студентської молоді, активну громадську діяльність нагороджений грамотою ДВНЗ «КНУ» у 2017 році.

Кафедра ПЦМБ

ВАЛОВОЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Зав. кафедрою ПЦМБ, кандидат технічних наук, професор

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1974 р. та здобув вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (кваліфікація - інженер-будівельник), має науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю – 05.23.01 будівельні конструкції, яку захистив у Київському інженерно-будівельному інституті у 1986р. У 2012р отримав звання професора ВАК України по кафедрі технології, організації і механізації будівництва.

З 1974 по 1982 р. працював у тресті “Криворіжіндустрбуд” майстром, виконробом, старшим виконробом, головним інженером, начальником управління.

З 1982 року почав працювати на кафедрі будівельних конструкцій на посаді старшого наукового співробітника, а згодом, після захисту дисертації, з 1987 року – завідувач кафедри технології організації будівельного виробництва, а з 2015 року – завідувач кафедри промислового цивільного та міського будівництва.

Досвід викладацької роботи в університеті – 35 років, у т.ч. на посаді завідувача кафедри – 30 років.

Готує кадри вищої кваліфікації (аспірантура зі спеціальності – 192 Будівництво та цивільна інженерія), за час завідування кафедрою на ній захистилося 7 кандидатів технічних наук, з яких 5 – під його безпосереднім керівництвом. На сьогодні він керівник 4 аспірантів.

Валовой О.І. є автором понад 220 наукових та науково-методичних праць, зокрема 11 навчальних посібників і монографія. Він підготував дві серії навчальних посібників – «Бібліотека інженера-будівельника» та спільно з доц. Валовим М.О. – «Технологія та організаціє будівництва». Навчальні посібники першої серії «Проектування, технологія та організація будівництва, зведення і ремонт будівель і споруд” на конкурсах у 2005, 2007 рр. посіли перше місце в номінації «Навчальний посібник» на VI та VII обласних міжвузівських конкурсах.

Основні напрямки науково-дослідної роботи О.І. Валового:

 • дослідження можливостей використання відходів гірничо-металургійного комплексу при виробництві залізобетонних конструкцій;

 • аналіз впливу техногенної та природної сейсмічності на стан будівель і споруд, оцінювання їх довговічності, надійності;

 • використання композитних матеріалів у практиці будівництва та при виготовленні залізобетонних конструкцій на традиційних бетонах, на бетонах з відходів ГЗК;

 • обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд.

Під керівництвом О.І. Валового виконуються такі госпдоговірні та ініціативні науково-дослідні роботи:

 1. «Визначення характеристик базальтофібробетону та балок зі змішаним армуванням композитною базальтовою арматурою і металевою арматурою. Порівняння отриманих результатів для випадку використання традиційного бетону та бетону на дрібних заповнювачах з відходів збагачення залізних руд» з ТОВ «ТЕХНОБАЗАЛЬТ-ІНВЕСТ» (м. Київ).

 2. «Дослідження роботи склопластикової арматури в згинальних елементах виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів» з ПрАТ «КРИВОРІЖІНДУСТРБУД» (м. Кривий Ріг).

 3. «Дослідження можливості застосування базальтової арматури при реконструкції існуючих чи будівництві нових об’єктів гірничо-металургійного комплексу» з ТОВ «ТОРГПРОМКОНТРАКТ» (м.Дніпро).

 4. «Розробка конструктивних рішень з використання композитних профілів при реконструкції радіального каналізаційного відстійнику» з КП  «Кривбасводоканал» (м. Кривий Ріг).

Професор О.І. Валовой щорічно бере активну участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах з напрямку – «Будівництво», публікується у збірниках і виступає з доповідями.

У 2008 році був нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та вітчизняної науки.

У 2006, 2008, 2009, 2011 роках нагороджувався Почесною грамотою університету за багаторічну та плідну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців.

У 2011 році нагороджений грамотою Дзержинської міської ради Кривого Рогу за плідну педагогічну працю, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління.

У 2012 році був нагороджений почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну й сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, значні досягнення в науковій діяльності.

У 2017 нагороджений грамотою виконкому Криворізької міської ради за багаторічну сумлінну працю, визначні успіхи в науковій та педагогічній роботі, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної науки.

Кафедра ПЦМБ

ГРИЦАЄНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Асистент кафедри Промислового, цивільного і міського будівництва.

Працює на будівельному факультеті з 1989 р. Асистент каф. ТОМБ з 1991 р. Викладає дисципліни "Будівельна техніка", "Технологія будівельного виробництва", "Технололія та організація реконструкції будівельних споруд", "Організація будівництва", "Зведення і монтаж будівель та споруд".

Напрямок науково-технічної діяльності - обстеження та паспортизація будівель та споруд.

Кафедра ПЦМБ

1 / 5

Please reload

© 2017 «Будівельний факультет Криворізького національного університету»

 

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус № 6

(067) 782-73-53 – декан факультету Астахов Валентин Іванович,

(098) 255-97-12 – відповідальна особа Грицаєнко Олександр Миколайович

e-mail: bf@knu.edu.ua