top of page

Компоненти магістерської програми
"БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Обов'язкові компоненти

Ділова іноземна мова

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Теплогазопостачання промислових підприємств

Водопостачання і водовідведення промислових підприємств

Проектування інженерних систем

Аспіраційні установки промислових підприємств

Реконструкція і інтенсифікація систем водопостачання і водовідведення

Технічна експлуатація будівель і споруд

Теплові насоси і холодильне устаткування

Основи наукових досліджень

Міські інженерні споруди

 

Практика науково-педагогічна 

Виконання магістерської роботи

Державний екзамен по захисту випусової роботи

Вибіркові компоненти

Вибірковий блок 1 (ТГПВ)

Економіка систем теплогазопостачання і вентиляції

Сучасні системи ТГПВ

Теорія і практика експерименту в інженерних системах ТГПВ

Ліцензування та патентування наукової продукції

Вибірковий блок 2 (ТВВ)

Економіка систем водопостачання та водовідведення

Водопостачання і водовідведення гірничометалургійних виробництв

Теорія і практика експерименту в інженерних системах

Експлуатація систем водопостачання і водовідведення

Вибірковий блок 3 (МБГ)

Економіка містобудівництва

Сучасні геотехнології в інженерній підготовці міських територій

Геоінформаційні технології у містобудівництві

Міська кліматологія

bottom of page