top of page

Проектування та інженерні вишукування в будівництві

Доцент М.О. Валовой

Дисципліна “Проектування та інженерні вишукування в будівництві” вивчає методи організації проектування в будівництві; основні функції, права й обов’язки учасників проектування і будівництва будівель і споруд. Вивчаються основні види інженерних вишукувань для будівництва у прив’язці до технологічних схем їх виконання, а також нормативні документи і державні стандарти з інженерних вишукувань та будівельного проектування. Збирання та систематизування інформації про стан середовища, об’єктів будівництва під час їх зведення та експлуатації.

Доцільність та економічна ефективність зведення інженерних споруд встановлюється у процесі економічних вишукувань; природні умови зведення інженерних споруд встановлюються у процесі технічних вишукувань. Отже, інженерні вишукування – це вивчення природних умов району будівництва з метою отримання необхідної вихідної інформації для розробки технічно правильних та економічно доцільних рішень у проектуванні, будівництв та експлуатації інженерних споруд, тому знання дисципліни необхідно для плодотворної творчої діяльності сучасного фахівця.

Метою курсу “Інженерні вишукування” є ознайомлення студентів з методами, якими добувають вихідні дані для оцінки природних умов району будівництва. Ці дані є передумовою будь-якого проекту, в тому числі проекту будівництва будівлі чи споруди, вони необхідні в процесі зведення об’єкту для розробки проекту організації будівництва, без них неможливо і обслуговувати об’єкт весь строк його експлуатації.

У результаті вивчення дисципліни “Проектування та інженерні вишукування в будівництві” студент повинен знати:

  • методи організації проектування в будівництві; основні функції права й обов’язки учасників проектування і будівництва будівель і споруд;

  • основні вимоги, порядок розробки та склад проектно-кошторисної документації;

Набути навички з методики організації проектування та оволодіння основами інженерних вишукувань у будівництві.

7.jpg
8.jpg
6.jpg
5.jpg
bottom of page