top of page

Інфо-зустрічі зі студентами магістратури

3-4 жовтня 2023 року гарантом освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» другого (магістерського) рівня вищої освіти були проведені інфо-зустрічі зі студентами першого курсу магістратури груп ПЦБ-23м і ЗПЦБ-23м. Під час зустрічей студентам була доведена інформація щодо індивідуальної траєкторії навчання, ознайомлено з «Положенням про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання», наведена кількість та перелік вибіркових дисциплін. Ознайомлено з алгоритмом вибору дисциплін через інформаційну систему АСУ ЗВО. Студенти також були проінформовані про інформаційні ресурси університету (освітній портал) і кафедри (сайт будівельного факультету), які містять повну інформацію по нормативним і вибірковим дисциплінам навчального плану.17 переглядів

Comments


bottom of page