top of page

Індивідуальна траєкторія навчання бакалаврів

4-го і 6-го березня 2024 року гарант освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Попруга Дмитро Вікторович провів інфозустрічі зі студентами денної (БІ-22-1, БІ-22-2, БІ-23ск) і заочної (ЗБІ-22, ЗБІ-23ск) форм навчання. На зустрічі були запрошені представники кафедр, що готують бакалаврів за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія – Валовой Максим Олександрович (кафедра промислового, цивільного і міського будівництва), Шишкіна Олександра Олександрівна (кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій) і Савін Валерій Валерійович (кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції). Тематика зустрічей стосувалася формування індивідуальної траєкторії навчання студентів через обрання вибіркових дисциплін. Гарант і запрошені викладачі розповіли про особливості та переваги вивчення тих чи інших дисциплін, а також про процедуру обрання.

      6 переглядів

Yorumlar


bottom of page