top of page

Успішне проходження акредитації!

Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва успішно пройшла акредитацію освітньо-професійної програми "Промислове і цивільне будівництво" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти діє до 01.07.2029 р.15 переглядів

Comments


bottom of page