Студентські лабораторні дослідження

Студенти будівельного факультету КНУ не тільки вивчають теоретичний матеріал, але і мають можливість практично вивчити взаємозв'язок теорії і практики на лабораторних роботах. Алгоритм лабораторної роботи включає: виконання теоретичних розрахунків, отримання фактичних даних на практиці з використанням відповідного обладнання, закріплення і аналіз отриманих результатів в документально-звітній формі.Сьогодні студенти групи БІ-16-2 проводять випробування клеєної дерев’яної балки. В ході лабораторної роботи буде виявлено залежність основних параметрів конструктивного елементу від його форми та застосованого при виготовленні матеріалу.

© 2017 «Будівельний факультет Криворізького національного університету»