top of page

Захист магістерських робіт на кафедрі теплогазоводопостачання,водовідведення і вентиляції.

Оновлено: 14 січ. 2019 р.

Протягом 19 – 22 грудня 2018 року на кафедрі теплогазоводопостачання,

водовідведення і вентиляції відбувся захист магістерських робіт випускниками

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за двома освітньо-

кваліфікаційними програмами: «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання іводовідведення».

Варто відзначити, що у більшості представлених робіт піднято вельми актуальні

теми, враховано сучасні екологічні вимоги, а їх кінцева мета спрямована на вирішення

важливих задач щодо підвищення ефективності роботи інженерних систем

теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції. Примітним також є те, що під час виконання робіт було застосовано програмні комплекси, зокрема «Danfoss С.О.», «KAN-therm», «AutoCAD» та інші.

Окремої уваги заслуговує те, що до процесу виконання й захисту магістерських

робіт у якості консультантів, рецензентів та голів екзаменаційної комісії були залучені

фахівці-практики із провідних профільних підприємств, зокрема таких як:

КП «Кривбасводоканал», ДП «Криворіжтеплоцентраль», ПАТ «Криворіжгаз, КПТМ

«Криворіжтепломережа», ТОВ «Danfoss.Україна», ТОВ «KAN», відповідні структурні

підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Загалом до захисту було представлено 23 роботи. З них 14 – за фахом

«Теплогазопостачання і вентиляція» та 9 – за фахом ««Водопостачання і водовiдведення". За результатами захисту одержали оцінку «відмінно» – 13 студентів, «добре» – 10 студентів.

Серед кращих робіт слід відзначити комплексну магістерську роботу студентів групи ТГПВ-18м Зибіної А.К. і Лотоцького А.О. на тему: «Аналіз і обґрунтування енергоефективних заходів при реконструкції системи опалення навчального корпусу № 6 ДВНЗ «Криворізький національний університет» з теплопостачанням від модульної газової котельні». Науковий керівник – професор кафедри ТВВ Голишев О.М,консультант – старший викладач кафедри ТВВ Михалів Д.В.

У підсумку розроблено проект та проведено дослідження щодо можливості впровадження систем децентралізованого теплопостачання й енергоефективних систем опалення будівлі. Зазначену роботу виконано на основі меморандуму між Криворізьким національним університетом та міськвиконкомом Кривого Рогу.


Слід також відзначити магістерську роботу студента групи ВВ-17м Попова О.В.

«Дослідження і обґрунтування використання надлишкової енергії стічних вод в системах теплопостачання з розробкою системи водовідведення району міста». Науковий керівник – доцент кафедри ТВВ Кіріченко П.С.

Також особливої уваги заслуговує магістерська робота студента групи ЗВВ-17м

Шевченка О.О. на тему: «Дослідження ефективності застосування віброкавітаційного

способу очищення природних та стічних вод з розробкою системи водопостачання

мікрорайону міста». Науковий керівник – доцент кафедри ТВВ Коновалюк В.А.


81 перегляд

Comments


bottom of page