top of page

Захист магістерських робіт на кафедрі промислового, цивільного та міського будівництва

Оновлено: 14 січ. 2019 р.

Впродовж 21.12.18-28.12.18 на кафедрі «Промислове, цивільне та міське будівництво» відбувся захист магістерських робіт за осітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» і спеціалізацією «Міське будівництво та господарство».

Магістранти впродовж навчання вели активну наукову роботу: виконання науково-дослідних робіт, публікація наукових статей і тез доповідей, участь у наукових конференціях різних рівнів, отримання патентів на винаходи.

Тематика магістерських робіт носила науково-дослідний і прикладний характер та відповідала закріпленим на кафедрі науковим напрямкам роботи співробітників.

Державна екзаменаційна комісія відзначила високий професійний рівень підготовки магістрів, актуальність розглянутих наукових тем та проблемних питань будівельної галузі.

Особливо були відзначені магістри: Федоров Денис Вікторович (керівник - Астахов В.І.), Молдованов Дмитро Андрійович, Пастухов Станіслав Віталійович (керівник - Валовой М.О.), Дериченко Карина Максимівна (керівник - Валовой О.І.), Щербаченко Євгеній Олександрович (керівник - Попруга Д.В.), Кулішов Ігор Андрійович (керівник - Єрьоменко О.Ю.), Мовчан Кристина Віталіївна (керівник - Герб П.І.), Дашевська Анна Станіславівна (керівник - Люльченко Є.В.), Булах Вікторія Валеріївна (керівник - Сахно С.І.), Андрєєв Владислав Олександрович (керівник - Тімченко Р.О.).


Захист магістерської роботи Молдовановим Д.А. на тему "Дослідження роботи композитних матеріалів у будівельних конструкціях"

Захист магістрів Пастухова С. В. і Дериченко К. М. відбувався англійською мовою. Під час захисту була присутня представник кафедри іноземних мов старший викладач Бондар Ірина Григорівна, котра відзначила високу якість доповідей та знання технічної англійської мови випускників.


Захист магістерської роботи Пастуховим С.В. на тему "Дослідження роботи залізобетонних конструкцій виготовлених з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів"

Захист магістерської роботи Дериченко К.М. на тему "Використання новітніх технологій при проектуванні нової будівлі"

Магістри Погасій Анастасія Дмитрівна, Андрєєв Владислав Олександрович і Тітунін Євгеній Володимирович захищали роботи за спеціалізацією "Міське будівництво та господарство" (керівник - Тімченко Р.О.). Вказані роботи були відібрані для участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі магістерських робіт зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Міське будівництво та господарство».

Захист магістерської роботи Тітуніним Є.В. на тему "Обґрунтування проектного рішення з утилізації побутових відходів крупних міст"

Захист магістерської роботи Погасій А.Д. на тему "Реструктуризація територій промислових об’єктів міста"

Оголошення результатів захисту

Найкращі доповіді під час захисту магістерських робіт були відзначені головою державної екзаменаційної комісії – Кеушем А.Я., заступником директора ТОВ «Зодчий КР».

159 переглядів

Comentarios


bottom of page