top of page

Захист дисертації Волкова С. О.

23 лютого 2023 року у Криворізькому національному університеті відбувся захист дисертації Волкова Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».


Науковий керівник – к.т.н., професор, завідувач кафедри ПЦМБ Валовой О.І.


Назва дисертаційної роботи:

«Міцність і деформативність балок із бетонів на відходах збагачення залізних руд з гібридним армуванням металевою та базальтовою арматурою».


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри промислового, цивільного та міського будівництва Криворізького національного університету і виконувалась у межах теми «Проведення експериментальних досліджень бетонних балок з гібридним армуванням сталевою та неметалевою композитною арматурою та розроблення пропозицій щодо розрахунку конструкцій мостів з гібридним армуванням» (номер держреєстрації 0117U001843), розробленої на замовлення Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна».
Наукова новизна:

– уперше отримані експериментальні дані про напружено-деформований стан, характер руйнування, міцності, ширину розкриття нормальних тріщин і прогинів конструкцій, що працюють на згин, із гібридним армуванням, виготовлених із різних бетонних сумішей;

– уперше отримані експериментальні дані напружено-деформованого стану, характеру руйнування, міцності, ширини розкриття нормальних тріщин і прогинів конструкцій, що працюють на згин, із армуванням базальтопластисковою арматурою, виготовлених із бетону на відходах ЗЗР;

– дістала подальшого розвитку і доповнена методика розрахунку міцності, ширини розкриття нормальних тріщин і величини прогинів залізобетонних конструкцій, що працюють на згин, за нормами проєктування ДБН В.2.3-14:2006, а також за Р В.2.3-03450778-846:2014, армованих базальтопластиковою і металевою арматурою, виготовлених із різних бетонних сумішей;

– розроблені доповнення до розрахунку міцності, ширини розкриття нормальних тріщин і величини прогинів конструкцій, що працюють на згин, армованих базальтопластиковою арматурою, виготовлених із різних бетонних сумішей;

– розроблені рекомендації з розрахунку міцності, ширини розкриття нормальних тріщин і величини прогинів конструкцій, що працюють на згин, із гібридним армуванням, виготовлених із різних бетонних сумішей.
Склад разової спеціалізованої вченої ради.

Голова ради:

д-р техн. наук, професор Шишкін Олександр Олексійович, завідувача кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету.

Рецензент:

канд. техн. наук, доцент Попруга Дмитро Вікторович, доцент кафедри промислового, цивільного та міського будівництва Криворізького національного університету.

Опоненти:

д-р техн. наук, професор Журавський Олександр Дмитрович, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

д-р техн. наук, професор Семко Олександра Володимировича, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка;

канд. техн. наук, доцент Фамуляк Юрій Евгенович, завідувач кафедри технології та організації будівництва Львівського національного університету природокористування.


http://www.knu.edu.ua/razovi-specializovani-vcheni-rady/razova-svr-df-09-052-007

17 переглядів

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page