top of page

Академічна доброчесність

Гарант освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», к.т.н., доцент Попруга Д.В. успішно закінчив курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» тривалістю 60 годин (2 кредити ЄКТС) та навчився застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві.

Курс прослухано в дистанційному форматі через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.10 переглядів

Comments


bottom of page