top of page

Планування міст і транспорт

Старший викладач В.А. Шимко

ПланМіст1.jpg
ПланМіст2.jpg

Дисципліна "Планування міст і транспорт" є комплексною дисципліною, в якій   розглядаються питання системного підходу до проектування міст, висвітлюються функціональні й структурно-територіальні тенденції та закономірності розвитку міських поселень, їх планувальна структура та функціональна організація, розглядаються основні транспортні проблеми сучасного міста, класифікація міського транспорту і вулично-дорожньої мережі. Дисципліна також спрямована на формування у студентів розуміння місця і ролі вулично-магістральної мережі в місті, принципів транспортного обслуговування і взаємодії різних видів міського транспорту.

Метою навчального курсу є формування у студентів містобудівного світогляду, розуміння суспільної значущості планування міст, його залежності від природних, соціальних і економічних умов та впливу на життя людей. Планувальний розвиток міста припускає вирішення не тільки архітектурно-планувальних задач і проблем інженерного обладнання освоюваних територій, але й удосконалення транспортної системи міста, в тому числі вулично-дорожньої мережі.

В процесі навчання студенти вивчають:

 • історичні аспекти розвитку міст та тенденції їх сучасного розвитку;

 • проблеми і тенденції розвитку міст;

 • типологію і класифікацію населених місць;

 • основні принципи планувальної організації міст;

 • характеристики основних функціональних зон у містах та населених пунктах;

 • основні завдання транспорту у містах та його вплив на планувальну структуру   міст;

 • планувальні схеми вуличної мережі міста, організацію транспортного руху в місті та промислових районах;

 • основні задачі інженерного благоустрою міських територій;

В результаті вивчення дисципліни студенти отримують:

 • здатність до виконання містобудівних проектів;

 • здатність до впровадження розроблених технічних рішень і проектів;

 • здатність до підготовки вихідних даних для складання планів і ТЕП;

 • здатність  до  використання  нормативно-технічної  документації  щодо

 • природно-кліматичні факторів в містобудівному проектуванні;

 • готовність  до  проектування  при  вишукуваннях  об’єктів  будівництва  і

 • вивчення природних ресурсів.

ПланМіст3.jpg
ПланМіст4.jpg
bottom of page