top of page

Основи конструкторського проектування

Доцент О.А. Паливода

Проектування – один з основоположних етапів у будь-якій інженерній галузі, який передує створенню об’єкта у реальному вимірі.

Адже перш ніж ми побачимо втілення інженерної ідеї у життя, спочатку її відтворюють на папері або у віртуальному просторі чи виготовляють зменшену копію об’єкта.

Будівництво у цьому контексті не є винятком. Усі будівлі, споруди, інженерні мережі й дороги складаються з окремих частин та елементів, більшість із них – це будівельні конструкції та вироби.

ОКП1.jpg

І перед тим, як такі «зійдуть із конвеєра», їх ретельно опрацьовують проектувальники, конструктори або архітектори, виконуючи серію важливих розрахунків та розробляючи ряд необхідних креслень. Тож загалом процес проектування можна представити із двох складових: графічної та розрахункової.

Логічно припустити, що проектуванням люди займалися із відкриттям фундаментальних знань у таких науках, як фізика, геометрія, алгебра, астрономія, хімія та інших. З часом накопичені знання та досвід збільшувались і результати роботи інженерів досягли надзвичайно високого рівня. Це підтверджують нам дивовижні пам’ятки архітектури й інженерії, вік яких вимірюється не одним століттям, а інколи й тисячоліттям. І визначним є те, що чимало таких споруд збереглося і до наших днів.

На черговому етапі еволюції, з розквітом науково-технічного прогресу ХХ століття, перед інженерами-проектувальниками постали нові задачі, складність та трудомісткість яких зросли на порядок. Вирішення їх, застосовуючи традиційні методики ведення розрахунків і розробки графічної документації, ставало все менш раціональним, а деколи – взагалі неможливим.

ОКП2.jpg

Тому з випуском перших обчислювальних машин та комп’ютерної техніки з’являються нові інструменти для проектування, які протягом декількох десятиліть набувають суттєвого вдосконалення. Це у сукупності з новими технологіями і матеріалами дає сьогодні широкий спектр можливостей для втілення у життя найскладніших інженерних ідей.

Як доказ того – неймовірні споруди та будівлі, створені людством упродовж останніх 10 – 15 років, зведення яких ще зовсім нещодавно здавалося фантастичним.  

Таким чином, сучасне проектування складно уявити без використання комп’ютерної техніки.

Адже її застосування дає очевидні переваги: мобільність та зручність у використанні, велика швидкість виконання операцій, висока якість розробленої документації, легкість редагування проектів, постійне вдосконалення інструментарію тощо.

Практично по всьому світу ведуть свою діяльність провідні ІТ-компанії, розробляючи цілі програмні комплекси для проектувальників, зокрема і для інженерів-будівельників.

Найбільш затребувані та широко вживані з них впроваджені до навчального процесу на будівельному факультеті Криворізького національного університету, адже є невід’ємною складовою для підготовки сучасного фахівця. Загалом дисципліна «Основи конструкторського проектування» ґрунтується на знаннях, отриманих з курсів інженерної графіки та нарисної геометрії, й виступає своєрідним переходом від мануального креслення до комп’ютеризованого.

ОКП3.png

Також вона є однією із ключових для вивчення курсу «Системи автоматизованого проектування», викладання якого здійснюється для студентів-старшокурсників.

Програма дисципліни «Основи конструкторського проектування» передбачає вивчення базових можливостей таких графічних комплексів, як «Autodesk Revit» та «AutoCAD», і містить наступні теми:

  • Інсталяція програм на ПК;

  • Підготовка і налаштування робочих файлів, вивчення інтерфейсу;

  • Вивчення базових команд і операцій для 2D-моделювання;

  • Створення простих об’єктів, їх редагування і перетворення;

  • Робота із таблицями та текстовими написами;

  • Нанесення розмірів та додаткових позначень;

  • Вивчення інструментарію для 3D-візуалізації;

  • Масштабування. Підготовка та виведення креслень до друку.

bottom of page