top of page

Старший викладач В,В Рогозін

Курс "Організація і планування будівельного виробництва" разом з курсами "Технологія будівельного виробництва", "Будівельна техніка", «Зведення будівель та споруд», "Економіка будівництва" представляє собою масив знань необхідних в теоретичній і практичній підготовці інженера – будівельника.
Будівництво, як специфічна галузь людської діяльності, завжди потребувало ретельної підготовки та організації. На нинішньому етапі розвитку роль організації будівництва постійно зростає. Зважаючи на вищесказане, інженер – будівельник повинен мати достатній рівень знань з організації будівництва на рівні робочого місця, на рівні будівництва окремого об’єкта або комплексу споруд, а також на рівні організації будівництва як галузі народного господарства країни.

Орг і план виробн1.jpg

Вивчення дисципліни «Організація і планування будівельного виробництва» дозволяє:


1.    Проектувати будівництво промислових та цивільних споруд на стадії проекту організації будівництва (ПОБ), та проектів виконання робіт (ПВР) на різних стадіях будівництва.
2.    Проводити аналіз світового досвіду проектування будівництва подібних об'єктів та вибір  технологічних рішень;
3.    Виконувати варіантне проектування об'єкта та порівняльний аналіз розроблених варіантів.
4.    Виконувати оцінку впливу нового будівництва на оточуючі будівлі і споруди та населення, що проживає у межах території забудови.
5.    Здійснювати будівництво згідно ПОБ і ПВР.
6.    Відпрацьовувати нові рішення виконання окремих будівельно-монтажних робіт слід здійснювати коригуванням проектів організації будівництва, проектів виконання робіт або окремих технологічних карт на ці види робіт, додатковим навчанням персоналу і, за необхідності, тренінгом, у тому числі на макетах.
7.    Планувати будівництво і постачання конструкцій, матеріалів, напівфабрикатів згідно перспективних, річних, квартальних та оперативних планів.
8.    Здійснювати диспетчерський контроль ходу будівництва.
9.    Здійснювати геодезичний контроль будівельних робіт.
10.    Здавати в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти.
11.    Заповнювати документи, які супроводжують будівництво (журнали робіт, акти на приховані роботи, акти випробування систем та конструкцій).
12.    Здійснювати науково-технічне супроводження проектування і будівництва будівель і споруд.

bottom of page