top of page

Організація будівництва

Доцент В.В. Афанасьєв

В дисципліні “Організація будівництва: спецкурс” вивчаються теоретичні основи і правила практичної реалізації зв’язку у часі та просторі виконання будівельних процесів у з’єднаний виробничий цикл з метою отримання будівельної продукції. Вивчаються основні методи та виробничі моделі організації будівництва. Вивчення дисципліни віскрива\ можливості  до ефективнішого використання трудових і матеріальних ресурсів у будівництві: комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожному організаційно-технологічному модулю матеріальними і технічними ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт відповідно до календарних планів і графіків робіт; використання системного аналізу і сучасних інформаційних технологій при розв’язанні завдань будівельного виробництва; організацію виконання робіт з монолітного залізобетона, системи контрактів, організацію торгів, організаційні  детерміновані, альтернативні, вірогідні моделі в  системах управління будівництва. 
Результатом є набуття студентами практичних навичок щодо проектування  будівельних робіт і організації будівництва об’єктів, а також з планування і організації матеріально–технічного забезпечення будівництва.

bottom of page