top of page

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій створена наказом ректора Криворізького технічного університету в 1995 році на загально-інженерному факультеті університету.

З 2003 року кафедра переведена на будівельний факультет. 

Основним напрямом роботи кафедри є забезпечення підготовки фахівців-будівельників за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів») з отриманням кваліфікацій:

- бакалавр будівництва;

- магістр будівництва,

а також кандидатів технічних наук із спеціальностей:

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

 

Крім основного напряму роботи, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізацією «Промислове й цивільне будівництво», а також протягом багатьох років в певній кількості входять до складу Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів у Криворізькому будівельному коледжі.

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

- технологія бетонних та залізобетонних виробів;

- технологія монолітних виробів і конструкцій.

 

Навчальний процес кафедрою проводиться в 6 спеціалізованих лабораторіях, які мають сучасне оснащення, і на полігоні для виготовлення й випробувань будівельних конструкцій.

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій є провідною кафедрою не тільки будівельного факультету, а й університету, що підтверджується наступним:

- кафедра єдина на будівельному факультеті Криворізького національного університету, всі викладачі якої є авторами підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів (підготовлено 5 підручників, які затверджено Міністерством освіти і науки України, та 9 навчальних посібників, які рекомендовано Міністерством освіти і науки України). Якість підготовлених посібників і підручників була визнана на обласному конкурсі навчальної літератури, де вони посіли І-е місце;

Аудиторія кафедри ТБВК
Аудиторія кафедри ТБВК
Аудиторія кафедри ТБВК
Аудиторія кафедри ТБВК
Нагороди каф. ТБВК
Нагороди каф. ТБВК

- кафедра єдина на будівельному факультеті Криворізького національного університету, яка має право підготовки фахівців вищої кваліфікації, а саме кандидатів технічних наук;

- викладачі кафедри мають друковані праці у провідних виданнях світового рівня, які індексуються та мають індекс цитування у міжнародних науково-метричних базах;

- колектив кафедри складає Криворізький осередок Міжнародної асоціації конструкційного бетону «fib»;

 

- на базі кафедри, наказом Міністра освіти і науки України №76 від 10.04.2000 р.,

створено навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», до складу якого

входять, окрім Криворізького національного університету, промислові підприємства

Криворізького залізорудного басейну;

- під керівництвом викладачів кафедри студенти постійно беруть участь у міжнародних конференціях за кордоном (Болгарія, Чехія, Великобританія).

Викладачі кафедри:

Завідувач кафедри  - Шишкін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, «Відмінник освіти України», член Українського відділення Міжнародної асоціації конструкційного бетону - fib, член спеціалізованої вченої ради Одеської державної академії будівництва та архітектури, член-кореспондент Академії гірничих наук України, автор більше 200 наукових і педагогічних праць. У тому числі 5 підручників та 7 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, 10 монографій та 10 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 9 кандидатів наук (з яких один громадянин Ємену). Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. (‪Google Scholar)

Доцент Коверніченко Леонід Миколайович, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Технологія кераміки», «Довговічність бетону». Винахідник СРСР. Автор більше 80 наукових і педагогічних праць, у тому числі 2 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів та однієї монографії, і 52 авторських свідоцтв на винаходи. Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України й дипломами ВДНГ України.

Доцент Астахова Наталя Валентинівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «В'яжучі речовини», «Метрологія і стандартизація». Автор більше 40 наукових праць, у тому числі 2 монографій та одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

Доцент Шишкіна Олександра Олександрівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «Технологія бетону», «Бетони і будівельні розчини». Автор  50 наукових і педагогічних праць, у тому числі підручника і навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів та двох монографії. (Google Scholar)

Старший викладач - Татаренко Микола Миколайович. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Арматура для залізобетонних виробів», «Зимове бетонування». Автор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів. (Google Scholar)

 

Навчально-допоміжний персонал:

Учбовий майстер - Єгорова Ірина Володимирівна. «Фахівець в області метрологічного забезпечення іспитової лабораторії».

  

Підручники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Шишкін О.О. Технологія бетону [Текст]: підручник  для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, О.П. Хільченко. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 376 с.

2. Шишкін О.О. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів [Текст]: підручник  для студ. вищ. навч. закл./ О.О. Шишкін, Л.І. Машкін, О.П. Хільченко - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 312 с.

3. Шишкін О.О. Технологія будівельних матеріалів і виробів [Текст]: підручник  для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, О.П. Хільченко. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007.–320с.

4. Пшинько О.М. Довговічність бетону [Текст]: підручник  для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Пшинько, О.П. Нікіфоров, О.О. Шишкін, А.П. Приходько. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2009.–312с.

5. Шишкін О.О. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна, В.А. Ковальчук, О.П. Хільченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта).

 

Навчальні посібники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Крещенко А.П. Примеры расчета несущих конструкций из дерева и пластмасс [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов. / А.П. Крещенко, А.А. Шишкин. – К.: УМК ВО, 1988, - 116 с.

2. Пунагин В.Н. Теория и практика назначения составов бетона [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов / В.Н. Пунагин, А.А. Шишкин, А.В. Дзюбан, А.Д. Кирнев. – К.: УМК ВО, 1990, - 76 с.

3. Татаренко М.М. Проектування і розрахунок основ і фундаментів під колони промислових будівель [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Татаренко, О.О. Шишкін, М.В. Микула, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,1999.– 90 с.

4. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,2000.–113 с.

5. Шишкін О.О. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Є.Г. Іванов, О.П. Хільченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с.

6. Шишкін О.О. Технологія будівельної кераміки [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008. – 259 с.

7. Шишкін О.О. Випробування залізобетонних будівельних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Л.І. Машкін. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2006. - 175 с.

8. Шишкін О.О. Технологія монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2013. - 380 с.

9. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. - Кривий Ріг: Чернявский Д.О, 2021 - 144 с.

10. Шишкіна О.О. Бетони нового покоління: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Кривий Ріг: Чернявский Д.О., 2021 - 94 с. з іл.

11. Шишкіна О.О. Керування морфологією будівельних об’єктів: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Кривий Ріг: Чернявский Д.О, 2021 - 284 с.

Монографії, які підготовлені співробітниками кафедри:

1. Пунагін В.М. Фізико-аналітичний метод проектування складів бетону [Текст]. / В.М. Пунагін. Л.С. Савін, Б.Б. Хасанов, . - Кривий Ріг: НВО «Захист», 1994. – 156 с.

2. Шишкин А.А. Физическая химия контактной зоны бетонов [Текст]. / А.А. Шишкин. -  Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 88 с.

3. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]. / О.О. Шишкін. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2001. – 113 с.

4. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной промышленности [Текст]. / А.А. Шишкин. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001. - 67 с.

5. Шишкин А.А. Активированные вяжущие вещества и бетоны на их основе [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.В. Астахова. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

6. Пунагін В.М. Керування властивостями бетону [Текст]. / Пунагін В.М., Савін Л.С., Шишкін О.О. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал» АГНУ, 2001. - 156 с.

7. Шишкин А.А. Специальные бетоны в условиях действия повышенных температур [Текст]. / А.А. Шишкин, Аль-Вассаби Набиль Абдулла, М.Ю. Джур. - Кривой Рог: Изд-во «Минерал» АГНУ, 2001.- 104 с.

8. Шишкин А.А. Свойства и технология бетона на модифицированном железом цементе в условиях зимнего бетонирования: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Н.П. Мельниченко. – Кривой Рог: Изд-во «Минерал», 2004. -  162 с.

9. Шишкин А.А. Поризованные бетоны для ремонта строительных конструкций: Монография [Текст]. / А.А. Шишкин, Ю.И. Чабан – Кривой Рог: «Минерал», 2005.-160 с.

10. Шишкин А. А.  Технология монолитных бетонных и железобетонных конструкций [Текст]: монография. // А.А. Шишкин, А.А. Шишкина - Кривой Рог: Видавничий центр КНУ, 2013. - 347 с.

11. Шишкин А.А. Роль перехідних d-елементів у формуванні властивостей в’яжучих речовин. Сучасні будівельні матеріали та їх технології: Монографія. / О.С. Шинкевич та ін.; за ред. О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг, 2017. – Р. І.1. – С. 11-18.

12. Shishkina A. A., Shishkin A. A. Influence of nanomodifiers on the properties of concrete. Prospects and priorities of research in science and technology: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. рр. 282-298.

13. Shishkina A. A. The application of colloidal surfaces as a catalyst of cement hydration reactions. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia Izdevnieciba “Baltija. Publishing”, 2020. 317–334

14. Шишкина А.А. Наномодифицированные мелкозернистые бетоны. Новітні технології, обладнання та системи управління у будівництві: кол. монографія під заг. ред. В.П. Сопова. Харків: ХНУБА, 2016. С. 21-24.

15. Шишкіна О.О. Міцелярний каталіз в технології бетонів нового покоління. Кривий Ріг: КНУ, 2017. 300,с.

16. Коверніченко Л.М. Сучасні будівельні матеріали та їх технології. Монографія / О.С. Шенкевич та ін: за ред. проф. Шишкіна О.О Кривий Ріг,2017.Розд.І.10: С. 128-136

17. Коверніченко Л.М., Татаренко М.М. Нові будівельні матеріали. Инновационная наука, образование, производство и транспорт: монографія, книга 3, часть 1, Одесса 2020, с. 68-74.

Статті в журналах, які індексуються в науково-метричній базі Scopus:

1. Шишкіна О.О. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин, що утворюють міцели, на міцність ніздрюватого реакційного порошкового бетону. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. № 2/6 (80).С. 66-70.

2. Шишкіна О.О., Шишкін О.О. Дослідження впливу нанокаталізу на формування міцності реакційного порошкового бетону. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2016. № 1/6 (79) С. 55-60.

3. Shishkina A. Study of change in the deformation-strength properties of nanomоdified fine-grained concretes over time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 3/6 (87). С. 50-54.

4. Shishkina A., Shishkin А. Research into effect of complex nanomodifiers on the strength of fine-grained concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/6 (92). С. 29 – 33.

5. Shishkin A., Shishkina А. Study of the effect of micellar catalysis on the strength of alkaline reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 3/6 (93). С. 46 – 51.

6. Shishkin A., Shishkinа A., Vatin N. Low-shrinkage alcohol cement concrete. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 633-634. P. 917-921.

7. Shishkina А, Shishkin А. Application of the easy concentration effect in concrete technology. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012038

8. Shishkin, A. Shishkina A. Application of micellar catalysis and the effect of ultralow doses in concrete production. Technology Reports of Kansai University.  2020. Vol. 62, Is. 08. Р. 4523-4529

9. Shishkin, A., Netesa, N., Scherba, V. Effect of the iron-containing filler on the strength of concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 5(6-89), стр. 11–16

10. Shishkina, A., Nastich, O., Romanenko, K., Oliinyk, S. The aerated concrete based on an integrated foam concentrate containing iron compounds. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(6-100), стр. 48–53

11. Shishkina, A. Study of change in the deformationstrength properties of nanomodified fine-grained concretes over time. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 3(6-87), стр. 50–54

12. Shishkina, A. Study of the effect of micelle-forming surfactants on the strength of cellular reactive powder concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 2(6), стр. 66–70

Студенти кафедри в різні роки ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі наук «Будівництво та архітектура».

НАКАЗ_ННВК.jpg
Лотоцький_д.jpg

У 2020 році магістрант кафедри Володимир Лотоцький був нагороджений дипломом "Лауреат відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді" у номінації "За наукові досягнення".

IMG-3870625.jpg
Лотоцький_д2.jpg

Випускники кафедри, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр» :

 • директор приватного підприємства, з реалізації будівельних матеріалів (м. Київ);

 • директор  проектного приватного підприємства (м. Київ);

 • два директори приватних підприємств з виготовлення будівельних матеріалів (м. Кривий Ріг);

 • спеціаліст з формування вартості проектів «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • заступник начальника цеху «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • інженерно-технічні працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • майстер служби капітального ремонту ПівнГЗК (м. Кривий Ріг));

 • майстер служби капітального ремонту ЦГЗК (м. Кривий Ріг));

 • технолог цеху керамічних виробів ІнГЗК (м. Кривий Ріг);

 • майстри та начальники дільниць ПАТ “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

 • інженер-проектувальник ДП “Кривбаспроект” (м. Кривий Ріг);

 • начальник відділу тресту “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

 • співробітники ДП “Кривбасстандартметрологія” (м. Кривий Ріг);

 • інженерно-технічні працівники “Севастопольбуд” (м. Севастополь);

 • майстри та інженер з якості ТОВ “Весташляхбуд” (м. Кривий Ріг);

 • спеціаліст служби  НБС ПівнГЗК (м. Кривий Ріг);

 • начальник  дільниці ТОВ "Промспецбуд“ (м. Кривий Ріг);

 • майстер ТОВ “Будмонтаж” (м. Кривий Ріг);

 • начальник дільниці ТОВ “Аглобуд” (м. Кривий Ріг);

 • інспектор ПАТ “Криворіжгаз”;

 • менеджер, гіпермаркет «Епіцентр» (м. Київ).

Випускники аспірантури кафедри, які отримали науковий ступінь ​«кандидат технічних наук» :

Люльченко Євген Вікторович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Набіль Абдулла Аль-Васабі – професор університету в Йорданії;

Астахова Наталя Валентинівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Шишкіна Олександра Олександрівна – доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;

Мельниченко Наталя Петрівна – доцент кафедри нарисної геометрії та графіки Криворізького національного університету;

Герасимова Катерина Варфоломіївна – доцент кафедри фізики Криворізького національного університету;

Настич Олег Борисович – доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Криворізького національного університету;

Адамов Артур Юсупович – доцент Національного університету банківської справи;

Щерба Володимир Вікторович – начальник будівельного відділу ДП «Кривбаспроект».

bottom of page