ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій створена наказом ректора Криворізького технічного університету в 1995 році на загально-інженерному факультеті університету. З 2003 року кафедра переведена на будівельний факультет. 

Основним напрямом роботи кафедри є забезпечення підготовки фахівців-будівельників за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів») з отриманням кваліфікацій:

- бакалавр будівництва;

- магістр будівництва,

а також кандидатів технічних наук із спеціальностей:

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»;

05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

 

Крім основного напряму роботи, викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій:

- «Промислове й цивільне будівництво»;

- «Міське будівництво й господарство»;

- «Теплогазопостачання й вентиляція»;

- «Водопостачання і водовідведення»,

а також на протязі багатьох років – беруть участь у роботі Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів у Криворізькому будівельному коледжі.

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

- технологія бетонних та залізобетонних виробів;

- технологія монолітних виробів і конструкцій.

Навчальний процес кафедрою проводиться в 6 спеціалізованих лабораторіях, які мають сучасне оснащення, і на полігоні для виготовлення й випробувань будівельних конструкцій.

Кафедра технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій є провідною кафедрою не тільки будівельного факультету, а й університету, що підтверджується наступним:

- кафедра єдина на будівельному факультеті Криворізького національного університету, всі викладачі якої є авторами підручників та навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів (підготовлено 5 підручників, які затверджено Міністерством освіти і науки України, та 9 навчальних посібників, які рекомендовано Міністерством освіти і науки України). Якість підготовлених посібників і підручників яких визнана на обласному конкурсі навчальної літератури;

- кафедра єдина на будівельному факультеті Криворізького національного університету, яка має право підготовки фахівців вищої кваліфікації, а саме кандидатів технічних наук;

- викладачі кафедри мають друковані праці у провідних виданнях світового рівня, які індексуються та мають індекс цитування у міжнародних науково-метричних базах;

- колектив кафедри складає Криворізький осередок Міжнародної асоціації конструкційного бетону «fib»;

- на базі кафедри наказом Міністра освіти і науки України створено навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», до складу якого входять окрім Криворізького національного університету, промислові підприємства Криворізького залізорудного басейну;

- під керівництвом викладачів кафедри студенти постійно приймають участь у міжнародних конференціях за кордоном (Болгарія, Чехія, Великобританія).

Викладачі кафедри:

Завідувач кафедри  - Шишкін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, «Відмінник освіти України», член Українського відділення Міжнародної асоціації конструкційного бетону - fib, член спеціалізованої вченої ради Одеської державної академії будівництва та архітектури, член-кореспондент Академії гірничих наук України, автор більше 200 наукових і педагогічних праць. У тому числі 5 підручників та 7 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, 10 монографій та 10 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 9 кандидатів наук (з яких один громадянин Ємену). Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України

Доцент Коверніченко Леонід Миколайович, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Технологія кераміки», «Довговічність бетону». Винахідник СРСР. Автор більше 80 наукових і педагогічних праць, у тому числі 2 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів та однієї монографії, і 52 авторських свідоцтв на винаходи. Двічі нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України й дипломами ВДНГ України.

Доцент Астахова Наталя Валентинівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «В'яжучі речовини», «Метрологія і стандартизація». Автор більше 40 наукових праць, у тому числі 2 монографій та одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

Доцент Шишкіна Олександра Олександрівна, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «Технологія бетону», «Бетони і будівельні розчини». Автор  50 наукових і педагогічних праць, у тому числі підручника і навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів та двох монографії

Старший викладач - Хільченко Олександр Павлович. Викладає дисципліни: «Заповнювачі для бетонів», «Технологія оздоблювальних матеріалів», «Випробування будівельних конструкцій», «Технологія монолітного будівництва». Автор більше 50 наукових праць, у тому числі 4 підручників і одного навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, 15 авторських свідоцтв на винаходи.

Старший викладач - Татаренко Микола Миколайович. Викладає дисципліни: «Основи та фундаменти», «Арматура для залізобетонних виробів», «Зимове бетонування». Автор навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів.

 

Навчально-допоміжний персонал:

Учбовий майстер - Єгорова Ірина Володимирівна. «Фахівець в області метрологічного забезпечення іспитової лабораторії».

  

Підручники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія бетону: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 311 с.

2. Шишкін О.О., Машкін Л.І., Хільченко О.П. Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 262 с.

3. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія будівельних матеріалів і виробів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 262 с

4. Пшинько О.М., Нікіфоров О.П., Шишкін О.О., Приходько А.П. Довговічність бетону: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 312с.

5.  Шишкін О.О., Шишкіна О.О., Ковальчук В.А., Хільченко О.П. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта).

 

Навчальні посібники, які підготовлені викладачами кафедри:

1. Шишкин А.А. Примеры расчета несущих конструкций из дерева и пластмасс [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов. / А.А. Шишкин, А.П. Крещенко. – К.: УМК ВО, 1988, - 116 с.

2. Шишкин А.А. Теория и практика назначения составов бетона [Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов / В.Н. Пунагин, А.А. Шишкин, А.В. Дзюбан, А.Д. Кирнев. – К.: УМК ВО, 1990, - 76 с.

3. Татаренко М.М. Проектування і розрахунок основ і фундаментів під колони промислових будівель [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Татаренко, О.О. Шишкін, М.В. Микула, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,1999.– 90 с.

4. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал»,2000.–113 с.

5. Шишкін О.О. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Є.Г. Іванов, О.П. Хільченко. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с.

6. Шишкін О.О. Технологія будівельної кераміки [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Л.М. Коверніченко. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008. – 259 с.

7. Шишкін О.О. Випробування залізобетонних будівельних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, Л.І. Машкін. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2006. - 175 с.

8. Шишкін О.О. Технологія монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій [Текст]: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна. - Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2013. - 380 с.

 

Студентка кафедри стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі наук «Будівництво та архітектура».

Випускники кафедри, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр» :

 • директор приватного підприємства, з реалізації будівельних матеріалів (м. Київ);

 • директор  проектного приватного підприємства (м. Київ);

 • два директори приватних підприємств з виготовлення будівельних матеріалів (м. Кривий Ріг);

 • спеціаліст з формування вартості проектів «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • заступник начальника цеху «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • інженерно-технічні працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

 • майстер служби капітального ремонту ПівнГЗК (м. Кривий Ріг));

 • майстер служби капітального ремонту ЦГЗК (м. Кривий Ріг));

 • технолог цеху керамічних виробів ІнГЗК (м. Кривий Ріг);

 • майстри та начальники дільниць ПАТ “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

 • інженер-проектувальник ДП “Кривбаспроект” (м. Кривий Ріг);

 • начальник відділу тресту “Індустрбуд” (м. Кривий Ріг);

 • співробітники ДП “Кривбасстандартметрологія” (м. Кривий Ріг);

 • інженерно-технічні працівники “Севастопольбуд” (м. Севастополь);

 • майстри та інженер з якості ТОВ “Весташляхбуд” (м. Кривий Ріг);

 • спеціаліст служби  НБС ПівнГЗК (м. Кривий Ріг);

 • начальник  дільниці ТОВ "Промспецбуд“ (м. Кривий Ріг);

 • майстер ТОВ “Будмонтаж” (м. Кривий Ріг);

 • начальник дільниці ТОВ “Аглобуд” (м. Кривий Ріг);

 • інспектор ПАТ “Криворіжгаз”;

 • менеджер, гіпермаркет «Епіцентр» (м. Київ).

© 2017 «Будівельний факультет Криворізького національного університету»

 

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, корпус № 6

(067) 782-73-53 – декан факультету Астахов Валентин Іванович,

(098) 255-97-12 – відповідальна особа Грицаєнко Олександр Миколайович

e-mail: bf@knu.edu.ua