top of page

Структура бакалаврської програми
"Будівництво та цивільна інженерія"

                           Назва                                                                                                   семестр

1 курс

Історія України та української культури                                                                           1

Українська мова (за професійним спрямуванням)                                                     1

Хімія                                                                                                                                               1

Будівельна екологія                                                                                                                 1

Електротехніка в будівництві                                                                                              1

Фізвиховання                                                                                                                        1, 2

Інженерна графіка                                                                                                               1, 2

Іноземна мова                                                                                                                       1, 2

Вища математика                                                                                                                1, 2

Фізика                                                                                                                                            2

Інженерна геодезія                                                                                                                  2

Безпека життєдіяльності та  основи охорони праці                                                   2

Технічна механіка рідини і газу та інженерна гідравліка                                         2

Практика геодезична                                                                                                              2

 

2 курс

Філософія                                                                                                                                     3

Теоретична механіка                                                                                                              3

Основи термодинаміки і тепломасообміну                                                                   3

Архітектура будівель і споруд                                                                                          3,4

Інженерна геологія                                                                                                                  3

Водопостачання та очистка природних вод                                                                 3

Іноземна мова                                                                                                                           3

Трудове право                                                                                                                           3

Правознавство                                                                                                                          3

Будівельне матеріалознавство                                                                                       3,4

Водовідведення та очистка стічних вод                                                                         4

Основи конструкторського проектування                                                                      4

Будівельна техніка                                                                                                                   4

Опір матеріалів                                                                                                                         4

Технологія будівельного виробництва                                                                           4

Практика навчальна, ознайомча                                                                                       4

 

3 курс

Опір матеріалів                                                                                                                         5

Технологія будівельного виробництва                                                                           5

Архітектура будівель і споруд                                                                                              5

Будівельна механіка                                                                                                                5

Основи та фундаменти                                                                                                           5

Проектування та інженерні вишукування в будівництві                                          5

Теплогенеруючі установки                                                                                                   5

Гідравлічні та аеродинамічні машини                                                                             5

Економіка будівництва                                                                                                          6

Бетони і будівельні розчини                                                                                                 6

Зведення і монтаж будівель і споруд                                                                               6

Опалення                                                                                                                                     6

Теплопостачання                                                                                                                     6

Металеві конструкції                                                                                                              6

Залізобетонні та кам'яні конструкції                                                                                6

Практика перша виробнича                                                                                                6

 

4 курс

Металеві конструкції                                                                                                               7

Залізобетонні та кам'яні конструкції                                                                            7,8

Організація будівництва                                                                                                        7

Проектно-кошторисна справа                                                                                            7

Вентиляція громадських будівель                                                                                     7

Технологія бетону                                                                                                                    7

Конструкції з дерева та пластмас                                                                                      7

Технологія  бетонних та залізобетонних виробів                                                       7

Планування міст і транспорт                                                                                               8

Основи автоматизаціі проектування в будівництві                                                   8

Газопостачання                                                                                                                         8

Організація та планування будівельного виробництва                                           8

Метрологія та стандартизація                                                                                            8

Енергозбереження в інженерних мережах                                                                   8

Практика друга виробнича                                                                                                   8

bottom of page