top of page
СИДОРЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

СИДОРЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Професор, доктор технічних наук

Кафедра геодезії

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії гірничих наук України

Завідувач кафедри геодезії та землеустрою з 2008 р., вчений в галузях геодезії та маркшейдерії. Народився 29.01.57р. на Житомирщині. Громадянин України.

Освіта: у 1982 році закінчив маркшейдерсько-геодезичний факультет Криворізького гірничорудного інституту (нині Криворізький національний університет)і отримав кваліфікацію «інженер-геодезист»; у 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Барометрическое нивелирование для высотной привязки аэрофотоснимков и контроля за положением разрабатываемых горизонтов на каръерах». ( Московський інститут геодезії аерофотозйомки та картографії ); у 1999 році захистив докторську дисертацію «Разработка методов и средств для исследования геомеханических процессов в горнодобывающих регионах» (Національний гірничий університет) м. Дніпропетровськ. У 2002 році присвоєне вчене звання професора з маркшейдерії та геодезії. У 2006 році присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Наукова діяльність: являється основоположником нового наукового напрямку в маркшейдерії та геодезії; на основі теоретичних досліджень вперше розробив нові вимірювальні пристрої високої точності.

Очолювана ним наукова школа вирішує проблеми сучасної геодинаміки в умовах розробки родовищ корисних копалин в густонаселених регіонах; підготував два доктора технічних наук і одного кандидата технічних наук, опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі 6 навчальних посібників. З монографії, 25 патентів на винаходи.  Нагороджений:- Грамотою Верховної Ради України (2010 р.);  Подякою Кабінету Міністрів України(2009р.);  Нагрудним знаком «За наукові досягнення» МОН України(2007р.);  Нагрудним знаком «Відмінних освіти» МОН України (1997 р.); Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради (2007 р.); Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2008 р.); Нагрудним знаком «За заслуги перед містом Кривий Ріг III і II ступеня»(2007 , 2011 р.р).

Займав посади:

1989-2000 рр. − декан маркшейдерсько-геодезичного факультету;

2000-2013 рр. – проректор університету із наукової роботи.

bottom of page