top of page
ЛЮЛЬЧЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ

ЛЮЛЬЧЕНКО ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра ПЦМБ

Закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1974 році за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали, вироби та конструкції на тему: «Искуственный пористий заполнитель из отходов ГОК».

Основні дисципліни, що викладаються: «Залізобетонні конструкції», «Основи автоматизації проектування в будівництві», «Системи автоматизованого проектування в будівництві».

Галузь наукових інтересів: обстеження і підсилення будівельних конструкцій, комп’ютерне моделювання роботи конструкцій, будівель і споруд.

Кількість наукових та методичних публікацій – 30, серед них 1 монографія, 2 авторських свідоцтва на винахід.


Перелік основних публікацій

 1. Е.В. Люльченко. Исследование напряженно-деформированого состояния железобетонной опоры висячего моста. / Е.В. Люльченко, В.Ф Гречко, О.В.гречко, В.Н.Чирва, О.Б. Настич // Будівництво: особливості сьогодення та перспективи. Міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, березень 2014 р. – С. 3-10.

 2. Е.В. Люльченко. Усиление железобетонных конструкций полимерными композиционными материалами. / Е.В. Люльченко, В.Л. Вороная // Будівництво: особливості сьогодення та перспективи. Міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, березень 2014 р. – С. 20-26.

 3. Є.В. Люльченко. Концептуальні засади розробки розрахункових схем у проектуванні висотних каркасно-монолітних будинків. / Є.В. Люльченко, П.О. Мілько // Будівництво: особливості сьогодення та перспективи. Міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, березень 2014 р. – С. 86-89.

 4. Методика моделювання геодезичного купола в Autodesk Revit та передачі моделі в ПК ЛИРА-САПР / Томашевський А.В., Люльченко Є.В. // Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей IV між нар. Наук.-практ. Конф. – Одеса : Екологія, 2017. С. 152–156.

 5. Методика моделювання геодезичного купола в Autodesk Revit та передачі моделі в ПК ЛИРА-САПР / Томашевський А. В., Люльченко Є. В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. пр. / Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – О., 2017. – Вип. 67. – С. 65-70.

 6. Сучасні будівельні матеріали та їх технології: Монографія. / О.С.Шинкевич та ін.; за ред. О.О.Шишкіна – Кривий Ріг: 2017.- 282 с.

 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75743. Стаття «Методика моделювання геодезичного купола в Autodesk Revit та передачі моделі в ПК ЛІРА-САПР». Автори Томашевський А.В. та Люльченко Є.В.

 8. Сахно С.І. Люльченко Є.В., Астахов В.І. «Випробування і реконструкція споруд»: навч. посіб. Кривий Ріг : «Дюнат» 2018. 244 с.

 9. Валовой О.І. Визначення прогинів згинальних елементів армованих склопластиковою і металевою арматурою / О. І. Валовой, Д.В. Попруга, Є.В. Люльченко, К.В. Чорна // Гірничий Вісник. Збірник наукових праць. - Кривий Ріг: КНУ, 2018. - Випуск 103. - С. 7-11.

 10. 10. Валовой О.І. Математичне моделювання згинальних елементів армованих склопластиковою і металевою арматурою з визначенням деформацій  прогинів / О.І. Валовой, Д.В. Попруга, Є.В. Люльченко, К.В. Чорна // International Multidisciplinary Conference "Scince and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland". - Wolomin: Z. Gloger Wolomin International and Regional Cooperation University, 2018. - С. 91-94.

 11. Виготовлення будівельних конструкцій армованих металевою і склопластиковою арматурою з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів / О.І. Валовой, Д.В. Попруга, Є.В. Люльченко, К.В. Чорна // Гірничий вісник. наук.-техн. збірн. м. Кривий Ріг: КНУ – 2019. – вип. 104. - С. 130 – 136.

 12. Д.В. ПОПРУГА, Є.В. ЛЮЛЬЧЕНКО, канд. тех. наук, доценти, К.В. КОРОТЯ, М.О. СЕМЕНЧУК, магістранти, Криворізький національний університет. ПРОГИНИ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АРМОВАНИХ СКЛОПЛАСТИКОВОЮ АРМАТУРОЮ В РОЗТЯГНУТІЙ ЗОНІ : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. “Розвиток промисловості та суспільства” том 1, м. Кривий Ріг, 2019. С. 225.

bottom of page